Thế hệ Bí thư chi bộ

Đăng lúc: 10:13:48 17/10/2022 (GMT+7)

Thế hệ Bí thư chi bộ nay là Đảng bộ trường THPT Yên Định 2

 Thế hệ Bí thư chi bộ (Nay là Đảng bộ trường THPT Yên Định 2)

 

TT

Họ và tên

Từ năm

đến năm

Chức vụ và Nơi ở hiện nay

1

Đỗ Tạo

1972

1972

Đã nghỉ hưu tại Yên Lạc (đã mất)

2

Phạm Ngọc Căng

1973

1975

Đã nghỉ hưu tại Thọ Xuân

3

Nguyễn Hữu Chi

1976

1980

Đã nghỉ hưu tại Yên Bái

4

Nguyễn Văn Uẩn

1981

1981

Đã nghỉ hưu tại TT Quán Lào 

5

Trịnh Hữu Sắc

1982

1993

Đã nghỉ hưu tại Yên Trường

6

Nguyễn Đăng Nhượng

1994

1996

P. Chủ tịch UBND H.Yên Định

7

Bùi Văn Ngà

1997

1998

Đã nghỉ hưu tại Yên Thái

8

Trư­ơng Văn Nghiêm

1999

2000

Đã nghỉ hưu tại Yên Trung 

9

Bùi Văn Ngà

2001

2004

Đã nghỉ hưu tại Yên Thái

10

Trương Văn Nghiêm

2004

1/2008

Đã nghỉ hưu tại Yên Trung

11

Lê Gia Minh

6/2008

2016

Đã nghỉ hưu tại Yên Trường

12

Nguyễn Thị Nhung

2016

2023

Chuyển công tác trườngTHPT Yên Định 1 

13 Nguyễn Đức Hải 11/2023 Nay Hiệu trưởng trườngTHPT Yên Định 2