Các thế hệ Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng trường Yên Định 2

Đăng lúc: 10:11:55 17/10/2022 (GMT+7)

Các thế hệ Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng trường Yên Định 2

 Các thế hệ Hiệu trưởng - Phó Hiệu trưởng

a. Hiệu trưởng

 

TT

HỌ VÀ TÊN

TỪ NĂM

ĐẾN NĂM

CHỨC VỤ HIỆN NAY VÀ NƠI Ở

1

Nguyễn Văn Uẩn

1972

1992

Đã mất

2

Nguyễn Huyên

1992

1998

Đã mất

3

Trương Văn Nghiêm

1999

2007

Nghỉ hưu năm tại Yên Trung

4

Lê Gia Minh

2008

3/2016

Nghỉ hưu năm tại Yên Trường

5

Nguyễn Thị Nhung

4/2016

10/2023

Chuyển công tác trường THPT Yên Định 1

6 Nguyễn Đức Hải 11/2023 Nay Đương nhiệm

 

b. Phó Hiệu trưởng

 

TT

HỌ VÀ TÊN

TỪ NĂM

ĐẾN NĂM

CHỨC VỤ HIỆN NAY VÀ NƠI Ở

1

Phạm Ngọc Căng

1972

1975

Chuyển THPT NTTN và đã nghỉ hưu

2

Nguyễn Hữu Chi

1975

1980

Chuyển GDTX- nghỉ hưu tại Yên Bái

3

Trương Văn Nghiêm

1980

1998

Nghỉ hưu tại Yên Trung

4

Nguyễn Huyên

1982

1992

Đã mất

5

Trịnh Hữu Khuơm

1984

1991

Về hưu tại Yên Trường

6

Nguyễn Đăng Ngôn

1997

2003

Đã nghỉ hưu tại Yên Phong

7

Bùi Văn Ngà

2001

3/2011

Đã nghỉ hưu tại Yên Thái

8

Lê Gia Minh

2004

1/2008

Đã nghỉ tại Yên Trường

9

Trịnh Bá Bính

4/2008

8/2012

Đã mất

10

Nguyễn Thị Nhung

2/2013

4/2016

Lên Hiệu trưởng

11

Đỗ Văn Cường

2/2013

6/2014

Chánh văn phòng Sở GDĐT Thanh Hóa

12

Vũ Đình Binh

11/2012

7/2022

Đã nghỉ hưu tại Yên Trường

13

Lê Đức Cảnh

8/2017

Nay

Đương nhiệm

14

Nguyễn Huy Đại

8/2017

Nay

Đương nhiệm