Các thế hệ Bí thư Đoàn trường THPT Yên Định 2

Đăng lúc: 10:21:52 17/10/2022 (GMT+7)

Các thế hệ Bí thư Đoàn trường THPT Yên Định 2

 Các thế hệ Bí thư Đoàn trường THPT Yên Định 2

 

TT

HỌ VÀ TÊN

TỪ NĂM

ĐẾN NĂM

CHỨC VỤ HIỆN NAY VÀ NƠI Ở

1

Hồ Hồng Quảng

1972

1973

 Nghỉ hưu tại Hoàng Hóa

2

Nguyễn Hữu Chi

1973 

1975 

Nghỉ hưu  tại Yên Bái

3

Trương Văn Nghiêm

1975

1977 

Nghỉ hưu tại Yên Trung

4

Phan Anh Xuân

   1977

1979

Nghỉ hưu tại TP Vinh

 5

Lê Văn Xuân

1979

1980 

Nghỉ hưu tại Định Hải

6

Phan Anh Xuân

1980 

1982 

Nghỉ hưu tại TP Vinh

7

Lê Gia Minh

1983

1988

THPT Yên Định 2 

8

Nguyễn Đăng Nhượng

1989 

1990 

Nghỉ hưu tại Yên Phong

9

Nguyễn Viết Long

1991 

1993 

THPT Lam Sơn

10

Phạm Hồng Khanh

1994 

1996

Nghỉ hưu tại Yên Trường

11

Nguyễn Viết Long

1997 

1998 

THPT Lam Sơn

12

Trịnh Bá Bính

 1998

9/2004 

Đã mất

13

Trần Thị Nguyệt

10/2003

 9/2007

Nghỉ hưu tại Yên Trường

14

Lê Đức Cảnh

10/2007

    8/2017

THPT Yên Định 2

15

Lê Văn Thành

09/2017

08/2018

THPT Yên Định 1

16

Phạm Văn Giáp

09/2018

9/2023

THPT Yên Định 2

17 Trịnh Hữu Hạnh 10/2023 Nay THPT Yên Định 2