HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

1/ Chuyển trường và những thách thức mới : Năm 1994, lần thứ 4 trường THPT Yên Định 2 lại chuyển địa điểm. Sau 13 năm đóng tại Yên Phong. Sự bất cập về nhiều mặt về qui mô đào tạo về địa điểm, cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, tranh thủ được sự lãnh đạo của UBND huyện để trường rời về địa điểm mới- Phố Kiểu, xã Yên Trường- trung tâm của các xã vùng Yên.

Đăng lúc 1 năm trước · 79 lượt xem

HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 TRONG THỜI KỲ HÒA BÌNH

1. Những năm đầu xây dựng trường tại địa điểm mới. Sau những năm đất nước thống nhất, non sông quy về một mối, đất nước trong thời kỳ đổi mới, CNH, HĐH. Sự nghiệp giáo dục được Đảng nhà nước có những quyết sách mới, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực, nhân tài đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH, thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Neo đậu tại xã Yên Trung không còn phù hợp yêu cầu phát triển GD &ĐT của nhà trường, tình trạng học tập trong hào lũy, lán tranh, ghế tre... cần phải kết thúc. Sự cần thiết phải mở rộng qui mô đào tạo và từng bước làm cho mái trường khang trang theo mong muốn của nhân dân.

Đăng lúc 1 năm trước · 80 lượt xem

Hoạt động của nhà trường trong những năm đình chiến

(Từ năm học 1973-1974 đến 1980-1981) 8 năm đóng tại xã Yên Trung Năm học đầu tiên trường mới thành lập là thời kỳ chiến tranh đánh phá ác liệt nhất của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. Toàn bộ hoạt động của nhà trường trong thời kỳ sơ tán, bằng sự cố gắng nỗ lực của thầy và trò và sự che chở của nhân dân nơi trường đóng, chúng ta đã kết thúc năm học đầy thắng lợi, đánh dấu một mốc son trong lịch sử của nhà trường làm tiền đề để sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường bước vững chắc trong những năm kế tiếp.

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem

LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH TRƯỜNG THPT YÊN ĐINH 2

Lịch sử trường THPT Yên Định 2 50 năm xây dựng và trưởng thành (1972-2022): Chương 1:TRƯỜNG CẤP 3 YÊN ĐỊNH 2 ĐƯỢC THÀNH LẬP NĂM HỌC ĐẦU TIÊN 1972-1973“ NHỮNG LỚP HỌC TRONG TIẾNG BOM”.

Đăng lúc 1 năm trước · 341 lượt xem