Các thế hệ Chủ tịch Công đoàn trường THPT Yên Định 2

Đăng lúc: 10:17:17 17/10/2022 (GMT+7)

Các thế hệ Chủ tịch Công đoàn trường THPT Yên Định 2

 

 Các thế hệ Chủ tịch Công đoàn trường THPT Yên Định 2


TT

HỌ VÀ TÊN

TỪ NĂM

ĐẾN NĂM

CHỨC VỤ HIỆN NAY VÀ NƠI Ở

1

Thầy Lê Đức Việt

1972

1973

Nghỉ hưu tại Thọ Xuân

2

Trịnh Xuân Tập

1974

1975

Nghỉ hưu tại Quý Lộc

3

Trịnh Xuân Phấn

1775

1977

Nghỉ hưu tại Yên Phong

4

Lê Văn Ngợi

1978

1980

Nghỉ hưu

5

Trịnh Hữu Sắc

1981

1982

Nghỉ hưu tại Yên Bái

6

Nguyễn Đình Lân

1983

1990

Nghỉ hưu tại Yên Ninh

7

Trương Văn Nghiêm

1991

1992

Nghỉ hưu tại Yên Trung

8

Bùi Văn Ngà

1993

1997

Nghỉ hưu tại Yên Thái

9

Nguyễn Thị Khe

1998

2001

Đã mất

10

Lê Gia Minh

2002

2005

Nghỉ hưu tại Yên Trường

11

Trịnh De

2006

2007

Nghỉ hưu tại Quý Lộc

12

Bùi Văn Ngà

2008

2009

Nghỉ hưu tại Yên Thái

13

Trịnh Bá Bính

2010

2012

Đã mất

14

Vũ Đình Binh

2013

9/2017

Nghỉ hưu tại Yên Trường

15

Nguyễn Huy Đại

9/2017

9/2023

P. Hiệu trưởng THPT Yên Định 2

16 Lê Văn Tiến 10/2023 Nay TTCM trưởng THPT Yên Định 2
Từ khóa bài viết:,