Liên hệ zalo

Mã tỉnh, mã huyện, mã trường của các trường trong tỉnh thanh hoá

Thứ bảy - 20/06/2020 13:50
Mã trường, mã huyện trong tỉnh Thanh Hoá để làm hồ sơ thi
Mã tỉnh, mã huyện, mã trường của các trường trong tỉnh thanh hoá

Mã trường, mã huyện trong tỉnh Thanh Hoá để làm hồ sơ thi


Tỉnh/TP

Tên Tỉnh/TP


Quận/Huyện

Tên Quận/Huyện


Trường

Tên Trường

Địa Chỉ

Khu Vực

28

Thanh Hoá

00

Sở Giáo dục và Đào tạo

800

Học ở nước ngoài_28

 

Khu vực 3

28

Thanh Hoá

00

Sở Giáo dục và Đào tạo

900

Quân nhân, CA tại ngũ_28

 

Khu vực 3

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

001

THPT Đào Duy Từ

P. Ba Đình, TP T.Hóa

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

002

THPT Hàm Rồng

P. Trường Thi,TP T.Hoá

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

003

THPT Nguyễn Trãi

P. Điện Biên, TP T.Hoá

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

004

THPT Tô Hiến Thành

P.Đông Sơn, TP T.Hoá

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

005

THPT Trường Thi

P. Trường Thi, TP T.Hoá

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

006

THPT Lý Thường Kiệt

P. Đông sơn, TP T.Hoá

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

007

THPT Đào Duy Anh

P. Ngọc Trạo, TP T.Hoá

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

008

TTGDNN-GDTX TP Thanh Hoá

P.Trường Thi, TP T.Hoá

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

009

THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

P. Đông Sơn, TP T.Hoá

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

010

THPT Chuyên Lam Sơn

P. Ba Đình, TP T.Hoá

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

011

TTGDTX tỉnh T.Hoá

Ngã Ba Bia, TP Thanh Hoá

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

012

THPT Đông Sơn

Đông Tân, TP T.Hóa

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

013

THPT Nguyễn Huệ

Quảng Đông, TP T.Hóa

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

014

Trường CĐ TDTT T.Hóa

Ph. Ngọc Trạo-TP T.Hóa

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

015

ĐH VHTT và DL TH

Ph. Lam Sơn- TP T.Hóa

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

016

CĐN NN - PTNT T.Hóa

Quảng Hưng -TP T.Hóa

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

017

Trường CĐ KT- KTCT

Ph. Đông Vệ - TP T.Hóa

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

018

CĐ nghề CN T.Hóa

64 Đình Hương, TP T.Hóa

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

019

Trường CĐN An Nhất Vinh

Hoằng Long, T.Hoá

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

020

TC nghề số 1 TP T.Hoá

Quảng Thắng, TP T.Hoá

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

01

Thành phố Thanh Hóa

149

ĐHCN TP Hồ Chí Minh (cơ sở
Thanh Hóa)

Xã Quảng Tâm TP Thanh Hóa

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

02

Thị xã Bỉm Sơn

021

THPT Bỉm Sơn

P. Ba Đình, Thị Bỉm Sơn

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

02

Thị xã Bỉm Sơn

022

THPT Lê Hồng Phong

P. Lam Sơn, Thị Bỉm Sơn

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

02

Thị xã Bỉm Sơn

023

TTGDTX TX Bỉm Sơn

P. Lam Sơn, TX Bỉm Sơn

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

02

Thị xã Bỉm Sơn

024

TC nghề Bỉm Sơn

P. Lam Sơn, TX Bỉm Sơn

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

03

Thành phố  Sầm Sơn

025

THPT Sầm Sơn

P. Trường Sơn, Sầm Sơn

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

03

Thành phố  Sầm Sơn

026

THPT Nguyễn Thị Lợi

P. Trung Sơn, Sầm Sơn

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

03

Thành phố  Sầm Sơn

027

TTGDNN-GDTX Sầm Sơn

P. Trường Sơn, Sầm Sơn

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

03

Thành phố  Sầm Sơn

028

THPT Chu Văn An

Quảng Minh, Sầm Sơn

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

04

Huyện Quan Hóa

029

THPT Quan Hoá

TT Quan Hoá

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

04

Huyện Quan Hóa

030

TTGDNN-GDTX Quan Hoá

TT Quan Hóa

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

04

Huyện Quan Hóa

031

THCS-THPT Quan Hóa

Thiên Phủ, Quan Hóa

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

05

Huyện Quan Sơn

032

THPT Quan Sơn

TT Quan Sơn

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

05

Huyện Quan Sơn

033

TTGDNN-GDTX Quan Sơn

TT Quan Sơn

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

05

Huyện Quan Sơn

034

THCS & THPT Quan Sơn

Mường Mìn - Quan Sơn

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

06

Huyện Mường Lát

035

THPT Mường Lát

TT Mườg Lát

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

06

Huyện Mường Lát

036

TTGDNN-GDTX Mường Lát

TT Mường Lát

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

07

Huyện Bá Thước

037

THPT Bá Thước

TT Cành Nàng, Bá Thước

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

07

Huyện Bá Thước

038

THPT Hà Văn Mao

Điền Trung, Bá Thước

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

07

Huyện Bá Thước

039

TTGDNN-GDTX Bá Thước

TT Cành nàng, Bá Thước

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

07

Huyện Bá Thước

040

THCS & THPT Bá Thước

Lũng Niên, Bá Thước

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

08

Huyện Thường Xuân

041

THPT Cầm Bá Thước

TT Thường Xuân

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

08

Huyện Thường Xuân

042

THPT Thường Xuân 2

Luận Thành, Thường Xuân

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

08

Huyện Thường Xuân

043

TTGDNN-GDTX Thường Xuân

TT Thường xuân

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

08

Huyện Thường Xuân

044

THPT Thường Xuân 3

Vạn Xuân, Thường Xuân

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

09

Huyện Như Xuân

045

THPT Như Xuân

TT Yên Cát, Như Xuân

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

09

Huyện Như Xuân

046

TTGDNN-GDTX Như Xuân

TT Yên Cái, Như Xuân

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

09

Huyện Như Xuân

047

THPT Như Xuân 2

Bãi Thành, Như Xuân

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

09

Huyện Như Xuân

150

THCS-THPT Như Xuân

Xã Thanh Quân huyện Như Xuân

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

10

Huyện Như Thanh

048

THPT Như Thanh

TT Bến Sung, Như Thanh

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

10

Huyện Như Thanh

049

THPT Như Thanh 2

Xã Thanh Tân huyện Như Thanh

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

10

Huyện Như Thanh

050

TTGDNN-GDTX Như Thanh

TT Bến Sung, Như Thanh

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

10

Huyện Như Thanh

051

THCS-THPT Như Thanh

Phượng Nghi, Như Thanh

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

11

Huyện Lang Chánh

052

THPT Lang Chánh

TT Lang Chánh

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

11

Huyện Lang Chánh

053

TTGDNN-GDTX Lang Chánh

TT Lang Chánh

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

12

Huyện Ngọc Lặc

054

THPT Ngọc Lặc

TT Ngọc Lặc

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

12

Huyện Ngọc Lặc

055

THPT Lê Lai

Kiên Thọ, Ngọc Lặc

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

12

Huyện Ngọc Lặc

056

TTGDNN-GDTX Ngọc Lặc

TT Ngọc Lặc

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

12

Huyện Ngọc Lặc

057

THPT Bắc Sơn

Ngọc Liên, Ngọc Lặc

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

12

Huyện Ngọc Lặc

058

TC nghề MN T.Hoá

Xã Minh Sơn, H.Ngọc Lặc

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

12

Huyện Ngọc Lặc

151

THPT DTNT Ngọc Lặc

Xã Quang Trung huyện Ngọc Lặc

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

13

Huyện Thạch Thành

059

THPT Thạch Thành 1

Thành Thọ, Thạch Thành

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

13

Huyện Thạch Thành

060

THPT Thạch Thành 2

Thạch Tân, Thạch Thành

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

13

Huyện Thạch Thành

061

THPT Thạch Thành 3

Thành Vân, Thạch Thành

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

13

Huyện Thạch Thành

062

TC nghề Thạch Thành

TT Kim Tân

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

13

Huyện Thạch Thành

063

THPT Thạch Thành 4

Thạch Quảng, Thạch Thành

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

14

Huyện Cẩm Thủy

064

THPT Cẩm Thuỷ 1

TT Cẩm Thuỷ

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

14

Huyện Cẩm Thủy

065

THPT Cẩm Thuỷ 2

Phúc Do, Cẩm Thuỷ

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

14

Huyện Cẩm Thủy

066

THPT Cẩm Thuỷ 3

Cẩm Thạch, Cẩm Thuỷ

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

14

Huyện Cẩm Thủy

067

TTGDNN-GDTX Cẩm Thuỷ

TT Cẩm Thuỷ

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

15

Huyện Thọ Xuân

068

THPT Lê Lợi

TT Thọ Xuân

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

15

Huyện Thọ Xuân

069

THPT Lê Hoàn

Xuân Lai, Thọ Xuân

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

15

Huyện Thọ Xuân

070

THPT Lam Kinh

TT Lam Sơn, Thọ Xuân

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

15

Huyện Thọ Xuân

071

THPT Thọ Xuân 4

Thọ Lập, Thọ Xuân

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

15

Huyện Thọ Xuân

072

THPT Lê Văn Linh

TT Thọ Xuân

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

15

Huyện Thọ Xuân

073

THPT Thọ Xuân 5

Thôn 385 Thọ Xương

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

15

Huyện Thọ Xuân

074

TTGDNN-GDTX Thọ Xuân

TT Thọ Xuân

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

16

Huyện Vĩnh Lộc

075

THPT Vĩnh Lộc

TT Vĩnh Lộc

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

16

Huyện Vĩnh Lộc

076

THPT Tống Duy Tân

Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

16

Huyện Vĩnh Lộc

077

THPT Trần Khát Chân

TT Vĩnh Lộc

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

16

Huyện Vĩnh Lộc

078

TTGDNN-GDTX Vĩnh Lộc

TT Vĩnh Lộc

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

17

Huyện Thiệu Hóa

079

THPT Thiệu Hoá

TT Vạn Hà, Thiệu Hoá

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

17

Huyện Thiệu Hóa

080

THPT Nguyễn Quán Nho

Thiệu Quang, Thiệu Hoá

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

17

Huyện Thiệu Hóa

081

THPT Lê Văn Hưu

Thiệu Vận, Thiệu Hoá

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

17

Huyện Thiệu Hóa

082

THPT Dương Đình Nghệ

Thiệu Đô, Thiệu Hoá

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

17

Huyện Thiệu Hóa

083

TTGDNN-GDTX Thiệu Hoá

TT Vạn Hà, Thiệu Hoá

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

18

Huyện Triệu Sơn

084

THPT Triệu Sơn 1

TT, Triệu Sơn

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

18

Huyện Triệu Sơn

085

THPT Triệu Sơn 2

Nông Trường, Triệu Sơn

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

18

Huyện Triệu Sơn

086

THPT Triệu Sơn 3

Hợp Lý, Triệu Sơn

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

18

Huyện Triệu Sơn

087

THPT Triệu Sơn 4

Thọ Dân, Triệu Sơn

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

18

Huyện Triệu Sơn

088

THPT Triệu Sơn 5

Đồng Lợi, Triệu Sơn

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

18

Huyện Triệu Sơn

089

THPT Triệu Sơn 6

Dân Lực, Triệu Sơn

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

18

Huyện Triệu Sơn

090

THPT Triệu Sơn

TT Triệu sơn

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

18

Huyện Triệu Sơn

091

TTGDNN-GDTX Triệu Sơn

TT Triệu Sơn

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

18

Huyện Triệu Sơn

092

Trường CĐ NL T.Hóa

Dân Quyền - H. Triệu Sơn

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

19

Huyện Nông Cống

093

THPT Nông Cống 1

TT Nông Cống

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

19

Huyện Nông Cống

094

THPT Nông Cống 2

Trung Thành, Nông Cống

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

19

Huyện Nông Cống

095

THPT Nông Cống 3

Công Liêm, Nông Cống

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

19

Huyện Nông Cống

096

THPT Nông Cống 4

Trường Sơn, N. Cống

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

19

Huyện Nông Cống

097

THPT Triệu Thị Trinh

Vạn Hòa, Nông Cống

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

19

Huyện Nông Cống

098

TTGDNN-GDTX Nông Cống

TT Nông Cống

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

19

Huyện Nông Cống

099

THPT Nông Cống

Trung Chính, Nông Cống

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

20

Huyện Đông Sơn

100

THPT Đông Sơn 1

Đông Xuân, Đông Sơn

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

20

Huyện Đông Sơn

101

THPT Đông Sơn 2

Đông Văn, Đông Sơn

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

20

Huyện Đông Sơn

102

PT Nguyễn Mộng Tuân

TT Rừng Thông, Đông Sơn

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

20

Huyện Đông Sơn

103

TTGDNN-GDTX Đông Sơn

TT Rừng Thông, Đông Sơn

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

21

Huyện Hà Trung

104

THPT Hà Trung

Hà Bình, Hà Trung

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

21

Huyện Hà Trung

105

THPT Hoàng Lệ Kha

TT Hà Trung

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

21

Huyện Hà Trung

106

THPT Nguyễn Hoàng

TT Hà Trung

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

21

Huyện Hà Trung

107

TTGDNN-GDTX Hà Trung

TT Hà Trung

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

22

Huyện Hoằng Hóa

108

THPT Lương Đắc Bằng

TT Bút Sơn, Hoằng Hoá

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

22

Huyện Hoằng Hóa

109

THPT Hoằng Hoá 2

Hoằng Kim, Hoằng Hoá

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

22

Huyện Hoằng Hóa

110

THPT Hoằng Hoá 3

Hoằng Ngọc, Hoằng Hoá

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

22

Huyện Hoằng Hóa

111

THPT Hoằng Hoá 4

Hoằng Thành, Hoằng Hoá

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

22

Huyện Hoằng Hóa

112

THPT Lưu Đình Chất

Hoằng Quỳ, Hoằng Hoá

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

22

Huyện Hoằng Hóa

113

THPT Lê Viết Tạo

Hoằng Đạo, Hoằng Hoá

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

22

Huyện Hoằng Hóa

114

TTGDNN-GDTX Hoằng Hoá

TT Bút Sơn, Hoằng Hoá

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

22

Huyện Hoằng Hóa

115

THPT Hoằng Hoá

Hoằng Ngọc - Hoằng Hoá

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

23

Huyện Nga Sơn

116

THPT Ba Đình

TT Nga Sơn

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

23

Huyện Nga Sơn

117

THPT Mai Anh Tuấn

Nga Thành, Nga Sơn

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

23

Huyện Nga Sơn

118

THPT Trần Phú

TT Nga sơn

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

23

Huyện Nga Sơn

119

TTGDTX Nga Sơn

TT Nga Sơn

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

23

Huyện Nga Sơn

120

THPT Nga Sơn

Nga Trung, Nga Sơn

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

23

Huyện Nga Sơn

121

TC nghề Nga Sơn

H Nga Sơn, T.Hoá

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

24

Huyện Hậu Lộc

122

THPT Hậu Lộc 1

Phú Lộc, Hậu lộc

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

24

Huyện Hậu Lộc

123

THPT Hậu Lộc 2

Thuần Lộc, Hậu Lộc

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

24

Huyện Hậu Lộc

124

THPT Đinh Chương Dương

TT Hậu Lộc

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

24

Huyện Hậu Lộc

125

TTGDNN-GDTX Hậu Lộc

TT Hậu Lộc

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

24

Huyện Hậu Lộc

126

THPT Hậu Lộc 3

Đại Lộc, Hậu Lộc

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

24

Huyện Hậu Lộc

127

THPT Hậu Lộc 4

Hưng Lộc, Hậu Lộc

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

25

Huyện Quảng Xương

128

THPT Quảng Xương 1

TT Quảng Xương

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

25

Huyện Quảng Xương

129

THPT Quảng Xương 2

Quảng Ngọc, Quảng Xương

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

25

Huyện Quảng Xương

130

THPT Quảng Xương 4

Quảng Lợi, Quảng Xương

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

25

Huyện Quảng Xương

131

THPT Nguyễn Xuân Nguyên

Quảng Giao, Quảng Xương

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

25

Huyện Quảng Xương

132

THPT Đặng Thai Mai

Quảng Bình, Quảng Xương

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

25

Huyện Quảng Xương

133

TTGDNN-GDTX Quảng Xương

TT Quảng Xương

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

25

Huyện Quảng Xương

134

TC PTTH Thanh Hóa

Quảng Thọ, Sầm Sơn

Khu vực 2

28

Thanh Hoá

26

Huyện Tĩnh Gia

135

THPT Tĩnh Gia 1

TT Tĩnh Gia

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

26

Huyện Tĩnh Gia

136

THPT Tĩnh Gia 2

Triêu Dương, Tĩnh Gia

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

26

Huyện Tĩnh Gia

137

THPT Tĩnh Gia 3

Tĩnh Hải, Tĩnh Gia

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

26

Huyện Tĩnh Gia

138

THPT Tĩnh Gia 5

TT Tĩnh Gia

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

26

Huyện Tĩnh Gia

139

TTGDNN-GDTX Tĩnh Gia

TT Tĩnh Gia

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

26

Huyện Tĩnh Gia

140

THPT Tĩnh Gia 4

Hải An, Tĩnh Gia

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

26

Huyện Tĩnh Gia

141

CĐ nghề Nghi Sơn

TT Tĩnh Gia, H. Tĩnh Gia

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

26

Huyện Tĩnh Gia

142

THCS-THPT Nghi Sơn

Hải Thượng, Tĩnh Gia

Khu vực 1

28

Thanh Hoá

27

Huyện Yên Định

143

THPT Yên Định 1

TT Quán Lào, Yên Định

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

27

Huyện Yên Định

144

THPT Yên Định 2

Yên Trường, Yên Định

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

27

Huyện Yên Định

145

THPT Yên Định 3

Yên Tâm, Yên Định

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

27

Huyện Yên Định

146

THCS-THPT Thống Nhất

TT Thống Nhất

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

27

Huyện Yên Định

147

THPT Trần Ân Chiêm

TT Quán Lào, Yên Định

Khu vực 2 NT

28

Thanh Hoá

27

Huyện Yên Định

148

TTGDNN-GDTX Yên Định

TT Yên Định

Khu vực 2 NT 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây