30/01/2018
Đáp án thi THPTQG

HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ THI THPT QG LẦN 2

DAP AN THI THU LAN 2 MON VAT LY – 2018
30/01/2018
Đáp án thi THPTQG

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QG LẦN 2

TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2                KỲ THI THỬ THPT QG LẦN 2 NĂM HỌC 2017 – 2018                                                                                                                               BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI Mã đề: […]
29/01/2018
kế hoạch tháng

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2 – NĂM HỌC 2017- 2018 (Từ tuần 22 đến tuần 26)

   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2 – NĂM HỌC 2017- 2018 (Từ tuần 22 đến tuần 26)    Chủ đề: Chào mừng kỷ niệm 88 […]
29/01/2018
Ke hoach tuan moi

KẾ HOẠCH TUẦN 22

   Kế hoạch Tuần 22- Lớp trực 12A3 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 29/1 7h 00′    Học 13H15′ Thi kiểm tra kiến thức THPTQG […]
29/01/2018
Đáp án thi THPTQG

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN MÔN HÓA KỲ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QG LẦN 2

     SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO THANH HÓA         TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2              ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 […]
29/01/2018
Đáp án thi THPTQG

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN MÔN SINH THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QG LẦN 2

Câu 1. Theo dõi chu kỳ hoạt động của tim ở một động vật thấy tỉ lệ thời gian của 3 pha (tâm nhĩ co: tâm […]
26/01/2018
danh sách phòng thi

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPTQG NĂM 2017-2018 (Lần 2)- THÍ SINH TỰ DO

TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI THỬ THPT QG NĂM 2017-2018 (Lần 2) THÍ SINH TỰ DO SBD Stt Họ tên Tên […]