29/01/2018
Đáp án thi THPTQG

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN MÔN HÓA KỲ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QG LẦN 2

     SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO THANH HÓA         TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2              ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 […]
29/01/2018
Đáp án thi THPTQG

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN MÔN SINH THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QG LẦN 2

Câu 1. Theo dõi chu kỳ hoạt động của tim ở một động vật thấy tỉ lệ thời gian của 3 pha (tâm nhĩ co: tâm […]
26/01/2018
danh sách phòng thi

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPTQG NĂM 2017-2018 (Lần 2)- THÍ SINH TỰ DO

TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI THỬ THPT QG NĂM 2017-2018 (Lần 2) THÍ SINH TỰ DO SBD Stt Họ tên Tên […]
26/01/2018
danh sách phòng thi

DANH SÁCH PHÒNG THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QG (MÔN KHTN) NĂM 2017-2018 (Lần 2)

TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 DANH SÁCH PHÒNG THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QG NĂM 2017-2018 (Lần 2) MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN SBD Stt […]
26/01/2018
danh sách phòng thi

DANH SÁCH PHÒNG THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QG ( MÔN KHXH) NĂM 2017-2018 (Lần 2)

TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 DANH SÁCH PHÒNG THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QG NĂM 2017-2018 (Lần 2) MÔN: KHOA HỌC XÃ HỘI SBD Stt […]
26/01/2018
danh sách phòng thi

DANH SÁCH PHÒNG THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QG ( MÔN TOÁN) NĂM 2017-2018 (Lần 2)

TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 DANH SÁCH PHÒNG THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QG NĂM 2017-2018 (Lần 2) MÔN: TOÁN SBD Stt Họ tên Ngày […]
26/01/2018
danh sách phòng thi

Danh sách phòng thi (Môn Văn) Thi kiểm tra kiến thức THPTQG 2017-2018( lần 2)

TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 DANH SÁCH PHÒNG THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QG NĂM 2017-2018 (Lần 2) MÔN: VĂN SBD Stt Họ tên Ngày […]