18/11/2016
hc

Tổ Hành chính

TT Họ tên Chức vụ Vũ Văn Hinh Địa chỉ: Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa ĐT: Email: hinhnv.thptyendinh2@thanhhoa.edu.vn TT-Văn phòng Trương Văn Tính Địa chỉ: […]
18/11/2016
anh

Tổ Ngoại Ngữ

TT Họ tên Chức vụ Nguyễn Văn Thể Địa chỉ: Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa ĐT: Email:thenv.thptyendinh2@thanhhoa.edu.vn TTCM Trịnh Thị Hiền Địa chỉ: Quán Lào, […]
18/11/2016
su

TỔ Sử – ĐỊA – GDCD

 TT Họ tên  Chức vụ    Phạm Hồng Khanh Địa chỉ: Phố Kiểu, Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa ĐT: Email: khanhph.thptyendinh2@thanhhoa.edu.vn TTCM    Lê Ngọc […]
18/11/2016
van

TỔ VĂN

TT Họ tên Chức vụ Trần Thị Nguyệt Địa chỉ: Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa ĐT: Email: nguyettt.thptyendinh2@thanhhoa.edu.vn TTCM Đặng Ngọc Tĩnh Địa chỉ: Yên […]
18/11/2016
hoa

TỔ HÓA

TT Họ tên Chức vụ Trịnh Xuân Thiết Địa chỉ: Phố Kiểu, Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa ĐT: Email: thiettx.thptyendinh2@thanhhoa.edu.vn TTCM Nguyễn Thị Hiền Địa […]
18/11/2016
sinh

TỔ SINH

TT Họ tên Chức vụ Trịnh De Địa chỉ: Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa ĐT: Email: det.thptyendinh2@thanhhoa.edu.vn TTCM Phạm Khắc Cảnh Địa chỉ: Yên Phong, […]
18/11/2016
ly-td

TỔ LÝ – TD – CN

TT Họ tên Chức vụ Lưu Hoàng Long Địa chỉ: Yên Trường, Yên Định,Thanh Hóa ĐT: EMail: TTCM Bùi Kim Thọ Địa chỉ: Phố Kiểu, Yên […]