17/02/2017

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHANH CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHANH CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU Người thực hiện:  Lê Văn Thành Chức […]
17/02/2017

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN LAI TRONG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN LAI TRONG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Người thực hiện: Nguyễn Thị Việt Chức  vụ: Giáo […]
17/02/2017

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHANH CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHANH CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU  Người thực hiện:  Lê Văn Thành Chức […]
17/02/2017

MỐT SỐ PHƯƠNG PHÁP THU HÚT HỌC SINH HỌC LẬP TRÌNH TRONG TRƯỜNG THPT

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI MỐT SỐ PHƯƠNG PHÁP THU HÚT HỌC SINH  HỌC LẬP TRÌNH TRONG TRƯỜNG THPT Người thực hiện:  Lương Trung […]
17/02/2017

SỬ DỤNG MỘT SỐ MÔ PHỎNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG MỘT SỐ MÔ PHỎNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN Người thực hiện:  […]
17/02/2017

KINH NGHIỆM LỒNG GHÉP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA CÁC TIẾT SINH HOẠT CUỐI TUẦN

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KINH NGHIỆM LỒNG GHÉP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA CÁC TIẾT SINH HOẠT CUỐI TUẦN […]
17/02/2017

TẤT CẢ THẮC MẮC THÍ SINH TỰ DO THI THPT QG 2017 VÀ XÉT ĐH

Trường THPT Yên Định 2 đã chia sẻ một liên kết. Người đăng: Nguyễn Thị Nhung · 17 giờ · Tất cả thắc mắc TS tự […]