03/03/2017

SKKN Tin học

Tin hoc THPT – Luong Trung Dung – THPT Yen Dinh 2 – Yen Dinh (1)
03/03/2017

Đề thi và đáp án thi HSG máy tính môn Sinh

Đề và đáp án thi HSG máy tính môn Sinh (2)
03/03/2017

SKKN Tiếng Anh

Tieng Anh THPT – Le Thi Sau – THPT Yen Dinh 2 – Yen Dinh
03/03/2017

SKKN Công Nghệ

Cong nghe (Sinh) THPT – Trinh Thi Tien – THPT Yen Dinh 2 – Yen Dinh
03/03/2017

SKKN Vật Lý

Vat Ly THPT – Ho Thi Minh – THPT Yen Dinh 2 – Yen Dinh
03/03/2017

SKKN Ngữ văn

Ngu van THPT -Pham Thi Ngoc – THPT Yen Dinh 2- Yen Dinh
03/03/2017

SKKN về công tác chủ nhiệm

CT Chu nhiem THPT – Luu Thi Han – THPT Yen Dinh 2- Yen Dinh