17/02/2017

Tài liệu bài thi liên môn, dạy học theo chủ đề tích hợp

DHTH 2017. Yen Dinh 2. GV Nguyen Thi Huyen (Lich su)
17/02/2017

Sáng kiến kinh nghiệm

SKKN2012-2013
17/02/2017

SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO ĐỂ GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO ĐỂ GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU Người thực hiện: Đới Văn Tuấn Chức […]
17/02/2017

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHANH CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHANH CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU Người thực hiện:  Lê Văn Thành Chức […]
17/02/2017

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN LAI TRONG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN LAI TRONG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Người thực hiện: Nguyễn Thị Việt Chức  vụ: Giáo […]
17/02/2017

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHANH CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHANH CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU  Người thực hiện:  Lê Văn Thành Chức […]
17/02/2017

MỐT SỐ PHƯƠNG PHÁP THU HÚT HỌC SINH HỌC LẬP TRÌNH TRONG TRƯỜNG THPT

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI MỐT SỐ PHƯƠNG PHÁP THU HÚT HỌC SINH  HỌC LẬP TRÌNH TRONG TRƯỜNG THPT Người thực hiện:  Lương Trung […]