08/05/2018
Ke hoach tuan moi

Kế hoạch Tuần 36 năm học 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 36- Lớp trực 11B6 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 07/5 6h45′    Thi HK K11: Toán, Địa, CD K12 học bình […]
08/05/2018
Ke hoach tuan moi

Kế hoạch Tuần 35 năm học 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 35- Lớp trực 11B5 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 30/4 6h45′    Nghỉ lễ ĐC: Vũ Đình Binh 3 01/5 6h […]
08/05/2018
logotuyensinh1

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018- 2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018- 2019 Căn cứ Quy chế tuyển sinh THCS và THPT (Ban hành theo thông tư số […]
08/05/2018
logotuyensinh1

THƯ NGỎ CỦA TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 (Về công tác tuyển sinh vào 10- THPT năm học 2018- 2019)

THƯ NGỎ CỦA TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 (Về công tác tuyển sinh vào 10-  THPT năm học 2018- 2019)   Trường THPT Yên Định 2 […]
27/04/2018
Ke hoach tuan moi

KẾ HOẠCH TUẦN 34 NĂM HỌC 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 34- Lớp trực 11B4 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 23/4 6h45′    Học (Đ/c Binh, Hùng tham gia tập huấn tại […]
27/04/2018
kế hoạch tháng

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM HỌC 2017- 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM HỌC 2017- 2018 (TUẦN 35-39, TỪ 30/04- 02/6/2018) Chủ đề: Chào mừng 128 năm ngày sinh Lãnh tụ Hồ […]
20/04/2018
thi-kiemtra

ĐIỂM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 NĂM HỌC 2017-2018

ĐIỂM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 NĂM HỌC 2017-2018 SBD Họ tên Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD […]