THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 10A
Áp dụng từ ngày: 08/07/2016
CA SÁNG
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Hoá học Toán Ngoại ngữ Tin học Văn học
2 Toán Toán Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học
3 Văn học Lịch sử Hoá học Sinh vật Vật lí Hoá học
4 Chào cờ Vật lí KTCN KTCN GDCD
5 Sinh hoạt Tin học Địa lí Vật lí
CA CHIỀU
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
6 Vật lí Sinh vật Toán Toán Toán Tin học
7 Vật lí Ngoại ngữ Hoá học KTCN GDCD Địa lí
8 Lịch sử Toán Hoá học Ngoại ngữ KTCN Văn học
9 Chào cờ Tin học Toán Văn học Văn học
10 Sinh hoạt Hoá học Vật lí Ngoại ngữ