THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 10A
Áp dụng từ ngày: 08/07/2016
CA SÁNG
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1ToánHoá họcToánNgoại ngữTin họcVăn học
2ToánToánToánNgoại ngữNgoại ngữVăn học
3Văn họcLịch sửHoá họcSinh vậtVật líHoá học
4Chào cờVật líKTCNKTCNGDCD
5Sinh hoạtTin họcĐịa líVật lí
CA CHIỀU
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
6Vật líSinh vậtToánToánToánTin học
7Vật líNgoại ngữHoá họcKTCNGDCDĐịa lí
8Lịch sửToánHoá họcNgoại ngữKTCNVăn học
9Chào cờTin họcToánVăn họcVăn học
10Sinh hoạtHoá họcVật líNgoại ngữ