Đăng ký danh sách cựu học sinh Yên Định 2

Chương trình kết nối yêu thương. Nhà trường được ông Trịnh Xuân ĐạoNguyễn Thị Phương - là 2 cựu học sinh của trường và là những người con của quê hương Yên Trường tặng phòng truyền thống trị giá 415 triệu đồng

( Tất cả cựu học sinh đăng ký danh sách sẽ được lưu danh tại phòng truyền thống của nhà trường theo từng khóa !)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐÃ GHI DANH:


SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐÃ GHI DANH : 4


TT HỌ VÀ TÊN SĐT KHÓA NĂM TN CHỖ Ở HIỆN NAY NƠI CÔNG TÁC CHỨC VỤ HỌC VỊ, HỌC HÀM
1 Bùi Đức Sự 012345678 30 2002 Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa Hà Nội Nhân Viên 12/12
2 Lê Đức Cảnh 0916604522 1 1973 Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa Trường THPT Yên Định 2 Hiệu Phó Cử Nhân tiếng anh
3 Trịnh Trọng Trung 0913604095 27 1999 Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa THPT Yên Định 2 Giáo viên dạy Toán Thạc Sĩ
4 Bùi Đức Quân 0915725785 28 2000 Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa Trường THPT Yên Định 2 Giáo Viên Cử Nhân Toán