09/04/2018
logotuyensinh1

Một số điểm mới về cấu trúc đề thi tuyển sinh vào 10 THPT và THPT Chuyên từ năm học 2018-2019

  THÔNG BÁO Một số điểm mới về cấu trúc đề thi tuyển sinh vào 10 THPT và THPT Chuyên  từ năm học 2018-2019   Do […]
09/04/2018
logotuyensinh1

CÔNG VĂN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019

       UBND TỈNH THANH HOÁ        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 667/SGDĐT-KTKĐCLGD V/v tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và lớp 10 […]
11/08/2017

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2017 – 2018 CỦA TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2

Điểm trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Định 2 là 19,8 điểm, có 373 thí sinh trúng tuyển, có 9 lớp […]