30/05/2018
kết quả thi thử lần 3

Kết quả thi thử THPTQG Lần 3 năm học 2017-2018

TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ THPT QG NĂM 2017-2018 (Lần 3) Stt SBD Họ tên Tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh […]
20/04/2018
thi-kiemtra

ĐIỂM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 NĂM HỌC 2017-2018

ĐIỂM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 NĂM HỌC 2017-2018 SBD Họ tên Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD […]
20/04/2018
Untitled

MÃ ĐĂNG NHẬP KIỂM TRA THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2018

Các em học sinh truy cập vào trang https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=%2f để tra cứu thông tin trực tuyến, và xem điểm khi có kết quả STT Họ tên CMND […]
26/01/2018
danh sách phòng thi

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPTQG NĂM 2017-2018 (Lần 2)- THÍ SINH TỰ DO

TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI THỬ THPT QG NĂM 2017-2018 (Lần 2) THÍ SINH TỰ DO SBD Stt Họ tên Tên […]
26/01/2018
danh sách phòng thi

DANH SÁCH PHÒNG THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QG (MÔN KHTN) NĂM 2017-2018 (Lần 2)

TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 DANH SÁCH PHÒNG THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QG NĂM 2017-2018 (Lần 2) MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN SBD Stt […]
26/01/2018
danh sách phòng thi

DANH SÁCH PHÒNG THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QG ( MÔN KHXH) NĂM 2017-2018 (Lần 2)

TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 DANH SÁCH PHÒNG THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QG NĂM 2017-2018 (Lần 2) MÔN: KHOA HỌC XÃ HỘI SBD Stt […]
26/01/2018
danh sách phòng thi

DANH SÁCH PHÒNG THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QG ( MÔN TOÁN) NĂM 2017-2018 (Lần 2)

TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 DANH SÁCH PHÒNG THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QG NĂM 2017-2018 (Lần 2) MÔN: TOÁN SBD Stt Họ tên Ngày […]