11/03/2017
Cô Nhung trưởng ban giám khảo cuộc thi, đang chấm từng tác phẩm cẩn thận

Thi cắm hoa chào mừng ngày 8/3

Vào ngày 7/3 trường THPT Yên Định 2 tổ chức cuộc thi cắm hoa cho các em nữ sinh của trường. Cuộc thi đã diễn ra […]
07/03/2017

10B10

07/03/2017

10B9

07/03/2017

10B8

07/03/2017

10B7

07/03/2017

10B6

07/03/2017

10B5