27/03/2018
thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU (THỰC HIỆN TỪ 26/03/2018)

TT Giáo viên Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T1 […]
17/01/2018
thời khóa biểu

Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 15-1-2018 của Giáo viên

Thời khóa biểu của giáo viên và học sinh trường THPT Yên Định 2 thực hiện từ ngày 15/1 năm 2018 Thời khóa biểu của giáo […]