26/01/2018
kết quả thi đua

Điểm nề nếp các lớp tuần 21

Điểm nề nếp khối 10 ĐOÀN  TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2                         TỔNG HỢP NỀ NẾP CÁC CHI ĐOÀN  NĂM HỌC 2017 –  2018        Tuần […]
23/01/2018
kết quả thi đua

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 20

KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 20 KHỐI 12 STT Lớp Vắng Điểm Xếp loại giờ học trong tuần H. tượng cần nhắc nhỡ trong tuần Điểm […]
17/01/2018
kết quả thi đua

Kết quả thi đua học kì 1 của các lớp

Kết quả thi đua học kì 1 của các lớp Kết quả đã được duyệt xếp loại của ban giám hiệu.