05/04/2018
Ke hoach tuan moi

KẾ HOẠCH TUẦN 31 NĂM HỌC 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 31- Lớp trực 11B1 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 02/4 7h 00′    Học ĐC: Vũ Đình Binh 3 03/4 7h […]
27/03/2018
Ke hoach tuan moi

KẾ HOẠCH TUẦN 30 NĂM HỌC 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 30- Lớp trực 12A10 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 26/3 7h 00′    Mít tinh kỷ niệm 87 năm ngày TL […]
18/03/2018
Ke hoach tuan moi

KẾ HOẠCH TUẦN 29 NĂM HỌC 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 29- Lớp trực 12A9 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 19/3 7h 00′    Học ĐC: Vũ Đình Binh 3 20/3 7h […]
12/03/2018
Ke hoach tuan moi

KẾ HOẠCH TUẦN 28 NĂM HỌC 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 28- Lớp trực 12A8 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 12/3 7h 00′    Học Triển khai thao giảng HK2 ĐC: Vũ […]
05/03/2018
Ke hoach tuan moi

KẾ HOẠCH TUẦN 27 NĂM HỌC 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 27- Lớp trực 12A7 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 05/3 7h 00′    Học 16h30: Họp Chi Bộ (Đánh giá thực […]
26/02/2018
Ke hoach tuan moi

KẾ HOẠCH TUẦN 26

   Kế hoạch Tuần 26- Lớp trực 12A6 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 26/2 7h 00′    Học Phát động tháng thi đua (Chào mừng […]
29/01/2018
Ke hoach tuan moi

KẾ HOẠCH TUẦN 22

   Kế hoạch Tuần 22- Lớp trực 12A3 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 29/1 7h 00′    Học 13H15′ Thi kiểm tra kiến thức THPTQG […]