14/05/2018
Ke hoach tuan moi

Kế hoạch Tuần 37 năm học 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 37– Lớp trực 11B7 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 14/5 6h45′   Học Đ/c Hiệu trưởng duyệt KH năm học 2018-2019 […]
10/05/2018
thi khảo sát chất lượng vào 10

Thi khảo sát chất lượng vào 10 năm học 2018-2019

SỞ GD&ĐT THANH HOÁ                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   […]
08/05/2018
Ke hoach tuan moi

Kế hoạch Tuần 36 năm học 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 36- Lớp trực 11B6 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 07/5 6h45′    Thi HK K11: Toán, Địa, CD K12 học bình […]
08/05/2018
Ke hoach tuan moi

Kế hoạch Tuần 35 năm học 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 35- Lớp trực 11B5 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 30/4 6h45′    Nghỉ lễ ĐC: Vũ Đình Binh 3 01/5 6h […]
27/04/2018
Ke hoach tuan moi

KẾ HOẠCH TUẦN 34 NĂM HỌC 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 34- Lớp trực 11B4 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 23/4 6h45′    Học (Đ/c Binh, Hùng tham gia tập huấn tại […]
27/04/2018
kế hoạch tháng

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM HỌC 2017- 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM HỌC 2017- 2018 (TUẦN 35-39, TỪ 30/04- 02/6/2018) Chủ đề: Chào mừng 128 năm ngày sinh Lãnh tụ Hồ […]
16/04/2018
Ke hoach tuan moi

KẾ HOẠCH TUẦN 33 NĂM HỌC 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 33- Lớp trực 11B3 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 16/4 7h 00′    Học (Hiệu trưởng đi họp, Đ/c Binh phụ […]