16/04/2018
Ke hoach tuan moi

KẾ HOẠCH TUẦN 33 NĂM HỌC 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 33- Lớp trực 11B3 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 16/4 7h 00′    Học (Hiệu trưởng đi họp, Đ/c Binh phụ […]
12/04/2018
tbt2

PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO VÀ GIÁM THỊ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 NĂM HỌC 2017-2018

PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO VÀ GIÁM THỊ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 Năm học: 2017 – 2018 STT Họ tên Nhiệm vụ Ngày 13/04/2018 […]
09/04/2018
Ke hoach tuan moi

KẾ HOẠCH TUẦN 32 NĂM HỌC 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 32- Lớp trực 11B2 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 09/4 7h 00′    Học (GVCN nạp đăng ký làm thẻ căn […]
05/04/2018
Ke hoach tuan moi

KẾ HOẠCH TUẦN 31 NĂM HỌC 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 31- Lớp trực 11B1 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 02/4 7h 00′    Học ĐC: Vũ Đình Binh 3 03/4 7h […]
27/03/2018
Ke hoach tuan moi

KẾ HOẠCH TUẦN 30 NĂM HỌC 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 30- Lớp trực 12A10 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 26/3 7h 00′    Mít tinh kỷ niệm 87 năm ngày TL […]
27/03/2018
kế hoạch tháng

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 – NĂM HỌC 2017- 2018 (Từ tuần 31 đến tuần 34)

           KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 – NĂM HỌC 2017- 2018 (Từ tuần 31 đến tuần 34)       Chủ đề: Chào mừng ngày giải phóng […]
18/03/2018
Ke hoach tuan moi

KẾ HOẠCH TUẦN 29 NĂM HỌC 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 29- Lớp trực 12A9 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 19/3 7h 00′    Học ĐC: Vũ Đình Binh 3 20/3 7h […]