14/05/2018
Ke hoach tuan moi

Kế hoạch Tuần 37 năm học 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 37– Lớp trực 11B7 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 14/5 6h45′   Học Đ/c Hiệu trưởng duyệt KH năm học 2018-2019 […]
08/05/2018
Ke hoach tuan moi

Kế hoạch Tuần 36 năm học 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 36- Lớp trực 11B6 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 07/5 6h45′    Thi HK K11: Toán, Địa, CD K12 học bình […]
08/05/2018
Ke hoach tuan moi

Kế hoạch Tuần 35 năm học 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 35- Lớp trực 11B5 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 30/4 6h45′    Nghỉ lễ ĐC: Vũ Đình Binh 3 01/5 6h […]
27/04/2018
Ke hoach tuan moi

KẾ HOẠCH TUẦN 34 NĂM HỌC 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 34- Lớp trực 11B4 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 23/4 6h45′    Học (Đ/c Binh, Hùng tham gia tập huấn tại […]
16/04/2018
Ke hoach tuan moi

KẾ HOẠCH TUẦN 33 NĂM HỌC 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 33- Lớp trực 11B3 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 16/4 7h 00′    Học (Hiệu trưởng đi họp, Đ/c Binh phụ […]
12/04/2018
tbt2

PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO VÀ GIÁM THỊ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 NĂM HỌC 2017-2018

PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO VÀ GIÁM THỊ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 Năm học: 2017 – 2018 STT Họ tên Nhiệm vụ Ngày 13/04/2018 […]
09/04/2018
Ke hoach tuan moi

KẾ HOẠCH TUẦN 32 NĂM HỌC 2017-2018

   Kế hoạch Tuần 32- Lớp trực 11B2 Thứ Sáng Chiều Giám hiệu trực 2 09/4 7h 00′    Học (GVCN nạp đăng ký làm thẻ căn […]