27/04/2018
kế hoạch tháng

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM HỌC 2017- 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM HỌC 2017- 2018 (TUẦN 35-39, TỪ 30/04- 02/6/2018) Chủ đề: Chào mừng 128 năm ngày sinh Lãnh tụ Hồ […]
27/03/2018
kế hoạch tháng

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 – NĂM HỌC 2017- 2018 (Từ tuần 31 đến tuần 34)

           KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 – NĂM HỌC 2017- 2018 (Từ tuần 31 đến tuần 34)       Chủ đề: Chào mừng ngày giải phóng […]
02/03/2018
kế hoạch tháng

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM HỌC 2017- 2018 (Từ tuần 27 đến tuần 30)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 – NĂM HỌC 2017- 2018 (Từ tuần 27 đến tuần 30)    Chủ đề:Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày […]
29/01/2018
kế hoạch tháng

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2 – NĂM HỌC 2017- 2018 (Từ tuần 22 đến tuần 26)

   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2 – NĂM HỌC 2017- 2018 (Từ tuần 22 đến tuần 26)    Chủ đề: Chào mừng kỷ niệm 88 […]
17/01/2018
kế hoạch tháng 1

Kế hoạch tháng 1 năm 2018 của trường Yên Định 2

Kế hoạch tháng 1 năm 2018 của trường Yên Định 2 Kế hoạch tháng 1 năm 2018 của trường Yên Định 2