04/12/2017

Trường THPT Yên Định 2 – 45 năm xây dựng và phát triển

  Năm 1972: Mốc son đáng nhớ Tháng  7 năm 1972 trường cấp 3 yên Định 2 được thành lập theo quyết định của chủ tịch […]
07/11/2017
Lịch sử nhà trường

Lịch sử nhà trường THPT Yên Định 2

Lịch sử nhà trường THPT Yên Định 2  Lịch sử trường THPT Yên Định 2 Lịch sử nhà trường THPT Yên Định 2. Những truyền thống […]
07/11/2017

45 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH TRƯỜNG PT CẤP 3 YÊN ĐỊNH 2 – THPT YÊN ĐỊNH 2

   I. TRƯỜNG CẤP 3 YÊN ĐỊNH 2 ĐƯỢC THÀNH LẬP: NĂM HỌC ĐẦU TIÊN 1972-1973 “ NHỮNG LỚP HỌC TRONG TIẾNG BOM”. Bối cảnh lịch sử: […]