26/01/2018
14-1200x480

ĐOÀN TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH II BỐN MƯƠI LĂM NĂM VỮNG BƯỚC ĐI LÊN

ĐOÀN TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH II BỐN MƯƠI LĂM NĂM VỮNG BƯỚC ĐI LÊN  ĐOÀN TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH II BỐN MƯƠI LĂM NĂM VỮNG BƯỚC ĐI […]
26/01/2018
FB_IMG_1516409357639 (1)

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 – 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Công đoàn trường THPT Yên Định 2 Bốn mươi lăm năm xây dựng và phát triển  CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 – 45 NĂM […]
26/01/2018
20180126_073911

TỔNG HỢP CÁC SỐ LIỆU TRUYỀN THỐNG TRONG 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

TỔNG HỢP CÁC SỐ LIỆU TRUYỀN THỐNG TRONG 45 NĂM TỔNG HỢP CÁC SỐ LIỆU TRUYỀN THỐNG TRONG 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN Những […]
26/01/2018
20180126_073911

45 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH TRƯỜNG PT CẤP 3 YÊN ĐỊNH 2 – THPT YÊN ĐỊNH 2

45 NĂM  XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH TRƯỜNG PT CẤP 3 YÊN ĐỊNH 2 – THPT YÊN ĐỊNH 2 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH […]
19/01/2018
Untitled

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017-2018 CỦA TRƯỜNG YÊN ĐỊNH 2

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017-2018 TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Đảng viên Quê quán Chức vụ Chỗ ở hiện […]
18/01/2018
14-1200x480

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

BAN CHÂP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG BCH ĐOÀN TRƯỜNG KHOÁ 45 NHIỆM KỲ 2017-2018 TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Trình độ Chi đoàn Đảng […]
18/01/2018
FB_IMG_1516409357639 (1)

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017-2023 TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email 1 Nguyễn Huy Đại Chủ tịch 0915794737 […]