18/11/2016
su

TỔ Sử – ĐỊA – GDCD

 TT Họ tên  Chức vụ    Phạm Hồng Khanh Địa chỉ: Phố Kiểu, Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa ĐT: Email: khanhph.thptyendinh2@thanhhoa.edu.vn TTCM    Lê Ngọc […]
18/11/2016
van

TỔ VĂN

TT Họ tên Chức vụ Trần Thị Nguyệt Địa chỉ: Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa ĐT: Email: nguyettt.thptyendinh2@thanhhoa.edu.vn TTCM Đặng Ngọc Tĩnh Địa chỉ: Yên […]
18/11/2016
hoa

TỔ HÓA

TT Họ tên Chức vụ Trịnh Xuân Thiết Địa chỉ: Phố Kiểu, Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa ĐT: Email: thiettx.thptyendinh2@thanhhoa.edu.vn TTCM Nguyễn Thị Hiền Địa […]
18/11/2016
sinh

TỔ SINH

TT Họ tên Chức vụ Trịnh De Địa chỉ: Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa ĐT: Email: det.thptyendinh2@thanhhoa.edu.vn TTCM Phạm Khắc Cảnh Địa chỉ: Yên Phong, […]
18/11/2016
ly-td

TỔ LÝ – TD – CN

TT Họ tên Chức vụ Lưu Hoàng Long Địa chỉ: Yên Trường, Yên Định,Thanh Hóa ĐT: EMail: TTCM Bùi Kim Thọ Địa chỉ: Phố Kiểu, Yên […]
18/11/2016
toan

TỔ TIN HỌC

TT Họ tên Chức vụ Lương Trung Dũng Địa chỉ: Yên Tâm, Yên Định, Thanh Hóa ĐT: 0987.770.454 Email: dunglt.thptyendinh2@thanhhoa.edu.vn TTCM Lê Văn Thịnh Địa chỉ: […]
18/11/2016
toan

Tổ Toán – Tin học

TT Họ tên Chức vụ Lê Khắc Khuyến Địa chỉ: Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hoá ĐT: Email: khuyenlk.thptyendinh2@thanhhoa.edu.vn TTCM   Vũ Đình Binh Địa chỉ: […]