26/01/2018
FB_IMG_1516409357639 (1)

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 – 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Công đoàn trường THPT Yên Định 2 Bốn mươi lăm năm xây dựng và phát triển  CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 – 45 NĂM […]
18/01/2018
FB_IMG_1516409357639 (1)

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017-2023 TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email 1 Nguyễn Huy Đại Chủ tịch 0915794737 […]