26/01/2018
14-1200x480

ĐOÀN TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH II BỐN MƯƠI LĂM NĂM VỮNG BƯỚC ĐI LÊN

ĐOÀN TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH II BỐN MƯƠI LĂM NĂM VỮNG BƯỚC ĐI LÊN  ĐOÀN TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH II BỐN MƯƠI LĂM NĂM VỮNG BƯỚC ĐI […]
26/01/2018
FB_IMG_1516409357639 (1)

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 – 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Công đoàn trường THPT Yên Định 2 Bốn mươi lăm năm xây dựng và phát triển  CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 – 45 NĂM […]
19/01/2018
Untitled

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017-2018 CỦA TRƯỜNG YÊN ĐỊNH 2

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017-2018 TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Đảng viên Quê quán Chức vụ Chỗ ở hiện […]
18/01/2018
14-1200x480

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

BAN CHÂP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG BCH ĐOÀN TRƯỜNG KHOÁ 45 NHIỆM KỲ 2017-2018 TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Trình độ Chi đoàn Đảng […]
18/01/2018
FB_IMG_1516409357639 (1)

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017-2023 TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email 1 Nguyễn Huy Đại Chủ tịch 0915794737 […]
18/01/2018
FB_IMG_1516418909108

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2015-2020 TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email 1 Nguyễn Thị Nhung Bí thư đảng […]
18/01/2018
20180120_072355

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email 1 Nguyễn Thị Nhung Hiệu trưởng 01666689699 […]