19/01/2018
kết quả

Điểm tổng kết học kì 1 lớp 10C2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017 – 2018 TRƯỜNG THPT YÊN […]
19/01/2018
kết quả

Điểm tổng kết học kì 1 lớp 10C1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017 – 2018 TRƯỜNG THPT YÊN […]
18/01/2018

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C1 NĂM HỌC 2017-2018

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C1 NĂM HỌC 2017-2018 STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở hiện nay 1 Trịnh Bá An 05/04/2002 […]