01/02/2018
thi-kiemtra

ĐIỂM THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QUỐC GIA LẦN 2 THÍ SINH TỰ DO

SBD Stt Họ tên Tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD 144423 1 Linh Anh Anh 11 B9 V 144424 […]
01/02/2018
thi-kiemtra

ĐIỂM THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QUỐC GIA LẦN 2

SBD Họ tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD 144001 Nguyễn Văn An 19/12/2000 12 A10 3 7 2 6 […]