01/02/2018
thi-kiemtra

ĐIỂM THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QUỐC GIA LẦN 2 THÍ SINH TỰ DO

SBD Stt Họ tên Tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD 144423 1 Linh Anh Anh 11 B9 V 144424 […]
01/02/2018
thi-kiemtra

ĐIỂM THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QUỐC GIA LẦN 2

SBD Họ tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD 144001 Nguyễn Văn An 19/12/2000 12 A10 3 7 2 6 […]
19/01/2018
kết quả

Điểm tổng kết học kì 1 lớp 12A10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017 – 2018 TRƯỜNG THPT YÊN […]
19/01/2018
kết quả

Điểm tổng kết học kì 1 lớp 12A9

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017 – 2018 TRƯỜNG THPT YÊN […]
19/01/2018
kết quả

Điểm tổng kết học kì lớp 12A8

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017 – 2018 TRƯỜNG THPT YÊN […]
19/01/2018
kết quả

Điểm tổng kết học kì 1 lớp 12A7

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017 – 2018 TRƯỜNG THPT YÊN […]
19/01/2018
kết quả

Điểm tổng kết học kì 1 lớp 12A6

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017 – 2018 TRƯỜNG THPT YÊN […]