01/02/2018
thi-kiemtra

ĐIỂM THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QUỐC GIA LẦN 2 THÍ SINH TỰ DO

SBD Stt Họ tên Tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD 144423 1 Linh Anh Anh 11 B9 V 144424 […]
01/02/2018
thi-kiemtra

ĐIỂM THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QUỐC GIA LẦN 2

SBD Họ tên Ngày sinh Lớp Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD 144001 Nguyễn Văn An 19/12/2000 12 A10 3 7 2 6 […]
30/01/2018
Đáp án thi THPTQG

ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ THI THPT QG LẦN 2

SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2       Họ và tên:……………………………………. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THI THPTQG LẦN 2 NĂM HỌC […]
30/01/2018
Đáp án thi THPTQG

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH THI THPT QG LẦN 2

SỞ GD-ĐT THANH HOÁ                ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC THI THPT QUỐC GIA – Lần 2 TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2      Năm học: 2017 – […]
30/01/2018
Đáp án thi THPTQG

ĐÁP ÁN MÔN GDCD THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QG LẦN 2

SỞ GD & ĐT THANH HÓA                                 ĐỀ KIỂM TRA KT THI THPTQG LẦN 2 TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2                              MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN                                                                                   Thời […]
30/01/2018
Đáp án thi THPTQG

HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ THI THPT QG LẦN 2

DAP AN THI THU LAN 2 MON VAT LY – 2018
30/01/2018
Đáp án thi THPTQG

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QG LẦN 2

TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2                KỲ THI THỬ THPT QG LẦN 2 NĂM HỌC 2017 – 2018                                                                                                                               BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI Mã đề: […]