thi-kiemtra
Kết quả thi khảo sát chất lượng vào lớp 10 năm học 2018-2019
22/05/2018
Danh sách cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thi
Danh sách cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi và làm phách kì thi vào 10 THPT
01/06/2018
Hiện tất cả
kết quả thi thử lần 3

kết quả thi thử lần 3

TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2
DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ THPT QG NĂM 2017-2018 (Lần 3)
SttSBDHọ tênTênNgày sinhLớpToánVănAnhHóaSinhSửĐịaGDCD
1144001Nguyễn Văn AnAn19/12/200012 A1056.752.4689.25
2144002Bùi Vân AnhAnh25/11/200012 A13.86.54.8
3144003Lê Tuấn AnhAnh31/08/200012 A16x5.25
4144004Trương Thị Lan AnhAnh25/10/200012 A177.754.6
5144005Trịnh Nam AnhAnh10/05/200012 A102.6v22.256.55.25
6144006Trịnh Thị Lan AnhAnh12/02/200012 A102.8v1.44.7578.25
7144007Trịnh Thị Vân AnhAnh11/05/200012 A102.6v2.24.757.55.25
8144008Trịnh Văn AnhAnh24/11/200012 A10vvxxx
9144009Lê Hải AnhAnh30/01/200012 A25.83.55.25
10144010Ngô Hoàng AnhAnh29/01/200012 A24.653.5
11144011Trương Lan AnhAnh09/07/200012 A25.4x4.5
12144012Lê Đức AnhAnh28/07/200012 A32.5
13144013Trịnh Thị Quỳnh AnhAnh23/12/200012 A34.65.5
14144014Trịnh Tuấn AnhAnh26/10/200012 A3v5.56.5
15144015Hoàng Việt AnhAnh26/06/200012 A44.65.53.63.56.59
16144016Lê Thị Lan AnhAnh11/05/200012 A43.842.44.756.57.75
17144017Lê Thị Mai AnhAnh13/11/200012 A43.67.52.27.578.75
18144018Trương Đình AnhAnh21/01/200012 A46.64.53
19144019Nguyễn Thị AnhAnh26/10/200012 A54.2v2.26.259
20144020Trịnh Thị Vân AnhAnh19/09/200012 A54v2.6
21144021Lê Thị Lan AnhAnh01/11/200012 A64.671.858.255.75
22144022Phạm Thị Lan AnhAnh15/03/200012 A73.263.75
23144023Đào Thị Vân AnhAnh03/10/200012 A92.8
24144024Lê Quang Hoàng AnhAnh12/10/200012 A95.25
25144025Nguyễn Ngọc ÁnhÁnh04/09/200012 A17.26.57
26144026Trịnh Thị Ngọc ÁnhÁnh12/04/200012 A18x6.5
27144027Trương Thị ÁnhÁnh11/02/200012 A105.2v3.26.757.255.75
28144028Nguyễn Thị ÁnhÁnh14/04/200012 A3545.25
29144029Trịnh Thị ÁnhÁnh18/03/200012 A72.2x8.5
30144030Hoàng Văn BaBa11/02/200012 A104.6v353.54.25
31144031Trịnh Xuân BáchBách01/04/200012 A63.22.55.57.2510
32144032Nguyễn Văn BằngBằng06/06/200012 A81.611.63.57.258.25
33144033Trịnh Bảo ChâmChâm19/08/200012 A26.26.754.2
34144034Trịnh Thị Huệ ChiChi28/02/200012 A15.46.54.2
35144035Trịnh Văn ChiếnChiến19/05/200012 A7v610
36144036Đàm Thị Xuân ChinhChinh06/02/200012 A17.2x5.75
37144037Thiều Quang ChinhChinh02/09/200012 A95.755.75
38144038Trịnh Văn ChungChung25/11/200012 A43v3.24.755.59.25
39144039Trịnh Đức Cơ25/12/200012 A44v1.85.57.759
40144040Lê Đình CôngCông22/09/200012 A93.452.4579.5
41144041Hoàng Lâm CươngCương04/12/200012 A75.45.756.259
42144042Trịnh Văn CườngCường12/06/200012 A103.4v2.8xxx
43144043Vũ Xuân ĐàmĐàm07/09/200012 A26.86.254.25
44144044Trịnh Hải ĐăngĐăng25/12/200012 A104.4v3686
45144045Lê Anh ĐàoĐào01/10/200012 A95.75
46144046Lê Quốc ĐạtĐạt30/01/200012 A18x7
47144047Trịnh Vĩnh ĐạtĐạt13/08/200012 A44.2v2.22.256.58
48144048Lưu Tiến ĐạtĐạt19/05/200012 A735.53
49144049Lại Văn ĐạtĐạt30/07/200012 A83.64.757.259.5
50144050Lương Thị DinhDinh22/07/200012 A84.44.7585.25
51144051Trịnh Đình ĐịnhĐịnh29/05/200012 A73.63.251.753
52144052Trịnh Đức ĐôĐô17/01/200012 A466.2546.5
53144053Trương Văn ĐôĐô23/01/200012 A61.8v2.4333.5
54144054Lê Đình ĐôngĐông27/12/200012 A33.432.25
55144055Trịnh Ngọc DuDu21/05/200012 A16.66.256.75
56144056Phạm Khắc Anh ĐứcĐức28/12/200012 A16.64.256.25
57144057Trịnh Xuân ĐứcĐức22/01/200012 A15.25.55.25
58144058Nguyễn Việt ĐứcĐức11/06/200012 A10vv4.257.25x
59144059Lê Xuân ĐứcĐức09/05/200012 A266.55
60144060Nguyễn Việt ĐứcĐức19/09/200012 A33.252.25
61144061Đoàn Trọng ĐứcĐức02/02/200012 A64.421.84.256.253.75
62144062Nguyễn Mạnh ĐứcĐức29/03/200012 A7vxx
63144063Phạm Viết ĐứcĐức06/02/200012 A75.25.755.5
64144064Lê Văn ĐứcĐức17/06/200012 A82.83.757.757
65144065Thiều Quang ĐứcĐức06/07/200012 A81.43x6.75
66144066Nguyễn Hữu ĐứcĐức09/09/200012 A95.75
67144067Lê Thị DungDung26/10/200012 A103.4v2.6xxx
68144068Trịnh Thị DungDung11/08/200012 A1044.52xxx
69144069Đoàn Phương DungDung10/08/200012 A2663.8
70144070Nguyễn Thị Ngọc DungDung29/01/200012 A35.46.54.2
71144071Nguyễn Thị DungDung12/06/200012 A54.8v3.28
72144072Chu Thị DungDung08/11/200012 A85.2x6.759
73144073Nguyễn Văn DũngDũng25/08/200012 A34.23.54.25
74144074Lê Hữu DũngDũng24/07/200012 A44.55.75x
75144075Lê Hùng DũngDũng08/06/200012 A84.4x7x
76144076Lê Thị Thùy DươngDương14/09/200012 A45.6x4.5
77144077Nguyễn Đức DươngDương01/10/200012 A54v5.62
78144078Lê Xuân DươngDương26/01/200012 A61.632.257.754.5
79144079Lê Hải DươngDương20/10/200012 A94.6
80144080Lê Tất DươngDương15/10/200012 A92.4xx
81144081Nguyễn Viết DuyDuy19/09/200012 A95.24.5
82144082Phạm Thị DuyênDuyên02/05/200012 A254.752.6
83144083Phạm Thị DuyênDuyên20/03/200012 A45.24.53.75
84144084Phan Thị DuyênDuyên02/01/200012 A64.85.752.47.57.755.5
85144085Lưu Doãn GiangGiang13/02/200012 A33.4vx
86144086Lê Thị Hương GiangGiang18/07/200012 A5v7.57.59
87144087Hồ Xuân GiangGiang26/02/200012 A63.21.52.868.256
88144088Trương Thu Hà01/05/200012 A17.25.57.2
89144089Trịnh Thị Thu Hà03/09/200012 A25.856
90144090Nguyễn Nguyệt Hà24/02/200012 A45.26.254.2
91144091Nguyễn Thị Thu Hà17/11/200012 A44.4v3.65.757.256.25
92144092Trịnh Thị Hà12/12/200012 A52.46.252.67.25
93144093Hoàng Thị Hồng HảiHải04/07/200012 A333
94144094Nguyễn Thị HảiHải03/11/200012 A44.86.757.59.25
95144095Nguyễn Văn HảiHải03/01/199912 A63.403.24.2533.5
96144096Lường Thị HảiHải08/03/200012 A836.568.5
97144097Nguyễn Thị HằngHằng11/12/200012 A102.642.44.2574.5
98144098Nguyễn Thị HằngHằng14/07/200012 A352.5
99144099Nguyễn Thị HằngHằng28/12/199912 A43.642.25
100144100Nguyễn Thị HằngHằng28/02/200012 A643.53.458.75x
101144101Nguyễn Thị HằngHằng17/03/200012 A7x7.54.75
102144102Nguyễn Thị HằngHằng01/09/200012 A92.8
103144103Nguyễn Thị Kim HằngHằng10/10/200012 A94.256.5x
104144104Lê Thị HanhHanh20/11/200012 A103.2v33.57.55.75
105144105Trịnh Thị HạnhHạnh20/01/200012 A51.25.53.26
106144106Trần Thị HạnhHạnh25/01/200012 A64.43.52.45.577.5
107144107Trịnh Thị HạnhHạnh03/04/200012 A73.65.757.25
108144108Nguyễn Văn HàoHào07/03/200012 A84.8648.59.256.75
109144109Nguyễn Thị HảoHảo29/12/200012 A105.853.467.55.5
110144110Phạm Thị HiềnHiền03/04/200012 A26.24.755.5
111144111Trịnh Thị HiềnHiền20/10/200012 A53.85.253.27.5
112144112Lê Thị HiềnHiền07/01/200012 A83.4x76.25
113144113Nguyễn Thị HiềnHiền21/10/200012 A93.4
114144114Cáp Đức HiệpHiệp24/04/200012 A34.63.752.52.75
115144115Bùi Mạnh HiếuHiếu22/04/199912 A62.61.752.8364.5
116144116Nguyễn Minh HiếuHiếu27/11/199912 A64.25.55.22.753.753
117144117Hà Văn HiếuHiếu08/08/200012 A82x6.257.56.5
118144118Lê Đắc HiếuHiếu17/07/200012 A8352.65.2574.75
119144119Lê Trọng HiếuHiếu20/07/200012 A8578.759.25
120144120Nguyễn Văn HiếuHiếu31/08/200012 A91.6
121144121Nguyễn Thị HoaHoa28/12/200012 A26.26.253.75
122144122Hà Thị HoaHoa06/06/200012 A45.253.857.25
123144123Lê Thị HoaHoa14/03/200012 A63.65.53.45.757.755.75
124144124Lê Thị HoaHoa09/04/200012 A73.8x6.7575.5
125144125Mai Thị HoaHoa30/06/200012 A83.8x7.258.75
126144126Ngô Văn HóaHóa02/11/200012 A64.64.253.246.754.75
127144127Trịnh Minh HòaHòa30/05/200012 A37.46x
128144128Trịnh Thị HòaHòa04/04/200012 A73.25.755.5
129144129Trịnh Thị HoàiHoài24/11/200012 A103.2v3.26.7585
130144130Nguyễn Thị HoàiHoài08/09/200012 A92.4v
131144131Trịnh Gia HoàngHoàng01/04/200012 A62.45.52.2264
132144132Lê Thị HồngHồng17/01/200012 A35.25.54.25
133144133Lường Thị Ánh HồngHồng04/12/200012 A73.26.257.5
134144134Nguyễn Thị Thu HồngHồng26/05/200012 A73.85.53
135144135Trịnh Thị HồngHồng29/07/200012 A87.255.7587.5
136144136Mai Thị HợpHợp03/12/200012 A27.4x5.5
137144137Trịnh Thị HuệHuệ29/11/200012 A10vvxxxx
138144138Lê Thị HuệHuệ17/02/200012 A64.65.2524.56.57.25
139144139Nguyễn Thị HuệHuệ03/10/200012 A62.85.53.45.56.253.5
140144140Nguyễn Văn HùngHùng04/05/200012 A1775.25
141144141Lưu Thế HùngHùng25/08/200012 A3v
142144142Trịnh Ngọc HùngHùng25/02/200012 A32.43.53.5
143144143Hồ Xuân HùngHùng16/03/200012 A7vxx
144144144Lê Hà HưngHưng11/03/200012 A17.8x7
145144145Nguyễn Thiện HưngHưng23/11/200012 A4vv2.753.5x
146144146Mai Thu HươngHương30/12/200012 A16.6x6
147144147Trịnh Thị HươngHương12/05/200012 A17.285.5
148144148Trương Thị Mai HươngHương23/09/200012 A15.655.25
149144149Lê Thị HươngHương27/10/200012 A103.6v25.56.55.5
150144150Nguyễn Thị HươngHương04/06/200012 A54.642.8
151144151Lê Thị HươngHương13/05/200012 A73.86.55.75
152144152Trịnh Thị HươngHương06/06/200012 A82.8x67.5
153144153Lê Liên HươngHương11/08/200012 A95.25.54.2
154144154Trịnh Thị HươngHương06/09/200012 A93.8
155144155Trịnh Thị HườngHường16/12/200012 A10vvx3.755.54
156144156Nguyễn Thị HườngHường28/06/200012 A53.6v3.28.5
157144157Phạm Quang HuyHuy01/08/200012 A16.474
158144158Trịnh Minh HuyHuy04/12/200012 A22.6xx
159144159Trịnh Trọng HuyHuy01/01/200012 A26.43.755.5
160144160Phạm Nhật HuyHuy20/02/200012 A54.6v2.2x4.75
161144161Lê Quốc HuyHuy23/07/200012 A84.2x42.25
162144162Trịnh Thị HuyênHuyên18/10/200012 A55.4v5xx
163144163Lê Thị Khánh HuyềnHuyền09/09/200012 A175.753.75
164144164Nguyễn Thị HuyềnHuyền22/03/200012 A16.26.255.75
165144165Lê Thu HuyềnHuyền18/11/200012 A10353.55.757.756.25
166144166Nguyễn Thị Khánh HuyềnHuyền04/05/200012 A24.26.52.87.5
167144167Nguyễn Thị HuyềnHuyền02/03/200012 A54.64.52.2
168144168Trịnh Thị Ngọc HuyềnHuyền11/09/200012 A52.6v2.86.58.753.75
169144169Lê Thị Thanh HuyềnHuyền06/10/200012 A8x5.758.754.25
170144170Lê Thị Ngọc HuyềnHuyền26/08/200012 A945.53
171144171Nguyễn Thị Ngọc HuyềnHuyền02/10/200012 A93.822.4
172144172Lê Đình KhánhKhánh18/07/200012 A18.6x7.25
173144173Nguyễn Văn KhánhKhánh21/07/200012 A16.47.53.8
174144174Lê Như KhánhKhánh09/03/200012 A21.44.752
175144175Nguyễn Đăng KhánhKhánh07/04/200012 A844.756.754.75
176144176Nguyễn Văn KiênKiên02/09/200012 A23xx
177144177Trịnh Trung KiênKiên02/03/200012 A34v32.5
178144178Cao Xuân KiênKiên05/05/200012 A76.753.54
179144179Nguyễn Thị Thúy KiềuKiều16/08/200012 A54.2v36.759.75
180144180Trịnh Thị KimKim05/05/200012 A17.886.75
181144181Nguyễn Tùng LâmLâm26/10/200012 A17.665.5
182144182Đoàn Trọng LâmLâm08/12/200012 A243.54.5
183144183Triệu Thanh LâmLâm06/10/200012 A22.6x3
184144184Nguyễn Thị LanLan19/07/200012 A87.756.758.755.75
185144185Lê Thị LanLan02/09/200012 A93.2
186144186Trịnh Thị Ngọc LanhLanh15/05/200012 A16.65.756.5
187144187Vũ Thị Mỹ LệLệ20/01/200012 A5456.25
188144188Trịnh Thị LệLệ03/09/200012 A63.23.52.677.255.25
189144189Trịnh Thị LiênLiên20/10/200012 A92.4
190144190Trương Thị Thùy LinhLinh06/05/200012 A16.65.754.25
191144191Nguyễn Thị LinhLinh30/11/200012 A102.83.53.65.256.754.25
192144192Vũ Thị LinhLinh24/11/200012 A103.82.65.757.254.25
193144193Đoàn Thị Mỹ LinhLinh24/04/200012 A355.53.254.75
194144194Hà Thị LinhLinh23/12/200012 A36.2x
195144195Lê Thị LinhLinh24/10/200012 A36.65.754.75
196144196Lê Văn LinhLinh9/11/200012 A32.555.5
197144197Lưu Thị LinhLinh02/12/200012 A33.8x
198144198Phạm Thị Khánh LinhLinh16/05/200012 A353.5
199144199Lê Thị Thùy LinhLinh14/01/200012 A43.63.52.65.75
200144200Lê Thị Thùy LinhLinh14/04/200012 A44.2567.75
201144201Đàm Thị Thùy LinhLinh28/09/200012 A53.643.86.25
202144202Phạm Thùy LinhLinh24/11/200012 A53.453.48.59.25
203144203Hoàng Ngọc LinhLinh02/04/200012 A63.64.52.85.757.755
204144204Vũ Thị LinhLinh15/01/200012 A64.63.534.758.754.25
205144205Trịnh Thị Trúc LinhLinh03/06/200012 A72.863.5
206144206Lê Thị LinhLinh22/10/200012 A94.4
207144207Lê Thị Diệu LinhLinh16/08/200012 A94.8
208144208Trịnh Thị LoanLoan11/01/200012 A103.82.86.258.255.25
209144209Trịnh Thị LoanLoan13/05/200012 A45.642.67.59
210144210Hoàng LongLong23/04/200012 A24.84.254.5
211144211Trịnh Hoàng LongLong14/10/200012 A34.2xx
212144212Trịnh Xuân LongLong24/09/200012 A92.8xx
213144213Trịnh Tất LuânLuân16/01/200012 A62324.758.755.25
214144214Lê Thị LựcLực01/03/200012 A63.44.52.66.758.256
215144215Hoàng Văn LươngLương14/12/200012 A1032.46.58.254.75
216144216Nguyễn Hồng LượngLượng25/12/200012 A25.854.75
217144217Lê Văn LượngLượng18/07/200012 A559.259.75
218144218Đàm Quang LượngLượng28/09/200012 A91.6
219144219Trịnh Thị Lý01/02/200012 A44.6x4.254.54.75
220144220Lại Thị Lý29/02/200012 A6462.85.2575
221144221Trần Thị Lý14/04/200012 A72.84.755.75
222144222Nguyễn Thị MaiMai22/10/200012 A26.4x5.5
223144223Nguyễn Thị Thảo MaiMai6/11/200012 A36.567.25
224144224Lê Thị MaiMai24/01/200012 A52.831.8
225144225Trịnh Thị MaiMai10/01/200012 A5362.68.75
226144226Lê Thị MaiMai12/05/200012 A8x6.585
227144227Phạm Hồng MạnhMạnh11/06/200012 A18.47.54.75
228144228Nguyễn Thiện MạnhMạnh17/04/200012 A25.23.55.5
229144229Nguyễn Kim MạnhMạnh04/11/200012 A55.8x5.5
230144230Nguyễn Văn MạnhMạnh02/03/199912 A9x
231144231Trịnh Đình MạnhMạnh17/10/200012 A93.6
232144232Trịnh Hữu MạnhMạnh25/10/200012 A96.2
233144233Hồ Xuân MinhMinh02/10/200012 A16.264.75
234144234Lê Văn MinhMinh11/03/200012 A107.25.54.53
235144235Lưu Bá MinhMinh17/04/200012 A26.26.54.25
236144236Bùi Đức MinhMinh26/10/200012 A3vx
237144237Trịnh Thị Nhật MinhMinh01/10/200012 A53v4.6
238144238Trương Thị MinhMinh10/10/200012 A92
239144239Lê Hoàng NamNam01/09/200012 A42.254.75x
240144240Lê Đình NamNam01/09/200012 A57.2x5.75
241144241Nguyễn Phương NamNam27/09/199912 A96x
242144242Lê Thị NămNăm25/04/200012 A74.864.5
243144243Trịnh Thị Quỳnh NgaNga14/03/200012 A37
244144244Lưu Thị NgaNga17/04/200012 A44.8x474.25
245144245Trịnh Thị NgaNga07/05/200012 A73.86.54.75
246144246Trịnh Thị NgânNgân01/11/200012 A55.46.52.8
247144247Lê Huy NghịNghị03/07/200012 A64.45.751.857.756.25
248144248Lê Thị NgoanNgoan05/04/200012 A7676
249144249Lưu Thị NgọcNgọc30/10/200012 A103.8634.758.55.75
250144250Trần Minh NgọcNgọc16/04/200012 A36.25
251144251Trịnh Thị NgọcNgọc17/07/200012 A83.65.52.43.75
252144252Trịnh Thị Bích NgọcNgọc30/07/200012 A83.2x4.756.75
253144253Lê Thị Hồng NgọcNgọc30/08/200012 A96
254144254Lê Văn NguyênNguyên30/10/199912 A102.424.564.25
255144255Lê Trọng NguyênNguyên01/02/200012 A35.75
256144256Phan Thị NhànNhàn12/02/200012 A103.45.751.63.757.254.75
257144257Nguyễn Hữu NhậtNhật12/06/200012 A104.66.253.487.757
258144258Nguyễn Thị Uyển NhiNhi10/10/200012 A177.55.6
259144259Lê Uyên NhiNhi25/09/200012 A33.864.8
260144260Lê Thị Hồng NhungNhung08/10/200012 A16.86.254.75
261144261Nguyễn Thị Hồng NhungNhung07/10/200012 A26.26.251.8
262144262Đỗ Thị Hồng NhungNhung10/04/200012 A452.8
263144263Nguyễn Thị NhungNhung21/10/200012 A44.47.57.75
264144264Trịnh Thị NhungNhung07/07/200012 A44.2x2.752.75
265144265Trịnh Thị NhungNhung16/04/200012 A77.59.25
266144266Lê Hồng NhungNhung18/09/200012 A92.8
267144267Nguyễn Thị NươngNương01/06/200012 A3663.5
268144268Trần Thị OanhOanh07/08/200012 A54.46.252.6
269144269Bùi Thị Tố OanhOanh31/01/200012 A63.85.253254.75
270144270Trịnh Văn PhúcPhúc11/08/200012 A27.24.53.75
271144271Trần Thị PhúcPhúc01/09/200012 A52.25.52
272144272Nguyễn Hồng PhúcPhúc23/05/200012 A73.4xx
273144273Lê Thị PhướcPhước05/12/200012 A18.27.756.5
274144274Nguyễn Thu PhươngPhương30/08/200012 A178.256.2
275144275Nguyễn Thị PhươngPhương02/05/200012 A267.52.6
276144276Chu Minh PhươngPhương25/04/200012 A331.75
277144277Đoàn Thị PhươngPhương28/01/200012 A55.4547.58.75
278144278Hoàng Thị PhươngPhương23/03/200012 A53.83.4
279144279Hoàng Thị PhươngPhương30/07/200012 A55.263.6
280144280Lê Thị PhươngPhương28/01/200012 A63.45.252.86.755.755.25
281144281Lê Văn PhươngPhương29/01/200012 A62.4324.252.752.75
282144282Trịnh Đức PhươngPhương31/03/200012 A7vxx
283144283Lê Thị PhượngPhượng10/08/200012 A34.65.254.75
284144284Nguyễn Thị PhượngPhượng30/06/200012 A56.673.69
285144285Lê Thị PhượngPhượng26/07/200012 A844.7575
286144286Lê Đình QuangQuang11/03/200012 A1034.2535.563.5
287144287Nguyễn Văn QuangQuang15/01/200012 A266.254.25
288144288Lê Ngọc QuangQuang28/06/200012 A8466.255
289144289Lưu Vũ QuýQuý14/01/200012 A62.42.752.62.754.51.75
290144290Trần Thị Kim QuyềnQuyền21/02/200012 A16.28.257.4
291144291Nguyễn Thị QuỳnhQuỳnh11/11/200012 A104.8v4.453.254
292144292Đào Thị QuỳnhQuỳnh19/10/200012 A35.63.754.5
293144293Trịnh Phương QuỳnhQuỳnh24/11/200012 A34.8x
294144294Trịnh Thị QuỳnhQuỳnh07/05/200012 A35.8
295144295Trịnh Thị QuỳnhQuỳnh15/07/200012 A44.875.58
296144296Lưu Thúy QuỳnhQuỳnh22/04/200012 A556.55.8
297144297Trịnh Thị Như QuỳnhQuỳnh13/03/200012 A5v5.58
298144298Lê Thị QuỳnhQuỳnh01/04/200012 A73.757.254.75
299144299Nguyễn Thị Như QuỳnhQuỳnh12/05/200012 A73.26.255.5
300144300Trần Thị QuỳnhQuỳnh20/07/200012 A84.65.55.756.5
301144301Trần Thị SenSen28/03/200012 A43.4x57.5
302144302Lê Mai SinhSinh24/06/200012 A40.4x
303144303Nguyễn Thị SinhSinh01/05/200012 A74.65.753.4
304144304Nguyễn Hồng SơnSơn19/12/200012 A1032.752.464.755.5
305144305Lưu Đình TàiTài20/02/199912 A7xxx
306144306Lưu Thị TâmTâm23/03/200012 A72.255.5
307144307Mai Văn TâmTâm20/08/200012 A96.25
308144308Lê Minh TânTân02/01/200012 A164.52.75
309144309Nguyễn Thị ThắmThắm22/01/200012 A16.68x
310144310Đỗ Văn ThắngThắng04/06/200012 A85.46.252.84.25
311144311Đỗ Văn ThắngThắng13/10/200012 A97.56.25
312144312Phạm Thị ThanhThanh12/10/200012 A18.2x7.25
313144313Trịnh Thị ThanhThanh07/11/200012 A83x7.255.25
314144314Hà Ngọc ThànhThành06/04/200012 A25.44.256.25
315144315Trịnh Thị ThànhThành12/03/200012 A25.874
316144316Trịnh Duy ThànhThành06/09/200012 A9xx
317144317Lê Thị Thu ThảoThảo09/01/200012 A18.68.57.5
318144318Vũ Thị Phương ThảoThảo11/08/200012 A16.47.755.6
319144319Lê Thị ThảoThảo19/01/200012 A53.86.753.68.25
320144320Trần Thị ThảoThảo01/04/200012 A7776.75
321144321Đỗ Thị ThảoThảo06/10/200012 A84x5.757.5
322144322Nguyễn Phương ThảoThảo18/06/200012 A845.757.255.5
323144323Trịnh Thị ThảoThảo16/07/200012 A855.257.55.5
324144324Nguyễn Văn ThếThế25/07/200012 A26.257.5
325144325Lê Đắc ThiệnThiện17/06/200012 A85.43.537
326144326Lê Quang ThịnhThịnh19/06/200012 A86.2x6.253.5
327144327Nguyễn Xuân ThọThọ05/12/200012 A25.854.25
328144328Lê Thị ThoaThoa05/09/200012 A45.2x67.756.75
329144329Nguyễn Thị ThoaThoa05/02/200012 A73.47.57
330144330Lê Thị ThơmThơm18/12/200012 A104v1.63.756.55.75
331144331Trịnh Thị ThơmThơm29/02/200012 A642.52.43.56.755.25
332144332Lê Thị ThuThu15/11/200012 A102.24.53.255.753.25
333144333Nguyễn Thị ThuThu25/01/200012 A55.25.52.68.5
334144334Lê Thị ThuThu28/06/200012 A86.57.758.257.25
335144335Vũ Thị ThưThư21/04/200012 A37.265
336144336Nguyễn Thị ThưThư07/08/200012 A83.45.55.26
337144337Nguyễn Thị ThuậnThuận02/01/200012 A53.673.27.57.75
338144338Trịnh Xuân ThứcThức20/09/200012 A9x
339144339Lại Thị ThươngThương29/04/200012 A26.48.254.6
340144340Lê Thị ThươngThương06/03/200012 A25.8x6
341144341Lê Thị Lệ ThươngThương26/12/200012 A26x5
342144342Nguyễn Thị ThươngThương09/07/200012 A35.83.752.757.5
343144343Nguyễn Thị ThươngThương15/01/200012 A45.233.5
344144344Trịnh Thị ThươngThương03/10/200012 A634.7523.7574.75
345144345Lường Thị ThươngThương02/10/200012 A94.86.25
346144346Trịnh Thị Diệu ThúyThúy11/08/200012 A16.4x5
347144347Nguyễn Thị ThúyThúy13/06/200012 A52.66.2536
348144348Trịnh Thị Hồng ThúyThúy22/07/200012 A54.273.87.5
349144349Lê Thu ThùyThùy07/11/200012 A103.2v3.65.757.25x
350144350Hà Thị ThùyThùy18/03/200012 A735.755.5
351144351Hồ Thị ThủyThủy21/03/200012 A54.85.752.2
352144352Lê Thị ThủyThủy24/04/200012 A72.874.75
353144353Lê Thị ThủyThủy15/05/200012 A75.6x4
354144354Vũ Thị Thủy TiênTiên21/08/200012 A56.57.759
355144355Nguyễn Văn TiếnTiến30/09/200012 A43.634
356144356Phạm Bá TiếnTiến03/07/200012 A631.753.22.755.753.5
357144357Phạm Minh TiếnTiến26/06/200012 A86.64.526.57.5
358144358Lưu Thị TỉnhTỉnh26/03/200012 A25.66.256.25
359144359Nguyễn Đức ToànToàn02/01/200012 A16.465
360144360Trịnh Trọng TớiTới19/04/200012 A75.756.54.5
361144361Lữ Huyền TrâmTrâm23/09/200012 A26.4x6
362144362Lê Thị Ngọc TrâmTrâm02/12/200012 A33.664.25
363144363Đặng Hà TrangTrang26/02/200012 A166.55.2
364144364Lê Thị Huyền TrangTrang18/02/200112 A3642.75
365144365Trịnh Thị TrangTrang20/05/200012 A44.2x3.5
366144366Trịnh Thị Phương TrangTrang03/12/200012 A64.83.752.84.757.55.25
367144367Hà Thị TrangTrang01/01/200012 A63.4625.7576.75
368144368Lê Thị TrangTrang28/04/200012 A74.4x4
369144369Trịnh Thị TrangTrang28/07/200012 A84x7.258.56.25
370144370Trịnh Thị Huyền TrangTrang20/09/200012 A92.2
371144371Lê Minh TríTrí03/05/200012 A62.62.252664.25
372144372Trịnh Xuân TrìnhTrình30/04/200012 A17.87.55
373144373Trịnh Đình TrọngTrọng22/01/200012 A44.6x
374144374Lê Đắc TrungTrung23/02/200012 A63.43.251.64.2564.75
375144375Lê Văn TrungTrung01/03/200012 A643.2535.758.56
376144376Mai Chí TrungTrung29/04/200012 A7xxx
377144377Trịnh Huy TrungTrung29/08/200012 A92
378144378Nguyễn Đăng TrườngTrường19/12/200012 A104.2x3xx
379144379Nguyễn Xuân TrườngTrường17/03/200012 A25.63.252.25
380144380Nguyễn Hữu TrườngTrường02/04/200012 A32.822.75
381144381Phạm Văn TrườngTrường28/02/200012 A64.22.52.457.55.25
382144382Lê Văn TrườngTrường26/05/200012 A7323.25
383144383Trịnh Thị Tú25/01/200012 A25.6x6
384144384Trịnh Xuân Tú15/01/200012 A63.24.536.576.75
385144385Nguyễn Văn TuấnTuấn11/03/200012 A102vx3.254.54.75
386144386Phạm Văn TuấnTuấn14/12/200012 A103.84.752.85.58.755
387144387Phạm Văn TuấnTuấn20/06/200012 A83.64.2525.25
388144388Nguyễn Ngọc TùngTùng18/11/200012 A104.2vxxxx
389144389Lê Thanh TùngTùng02/06/200012 A3vx
390144390Nguyễn Văn TùngTùng15/03/200012 A42.6vx2.5
391144391Phạm Quang TùngTùng15/03/200012 A7xxx
392144392Trịnh Thị Hồng TươiTươi13/12/200012 A1755.8
393144393Nguyễn Thiện TườngTường23/01/200012 A63.24.53.24.2574.75
394144394Lê Thị TuyếnTuyến12/08/200012 A104.442.25.258.255
395144395Lương Kim TuyếnTuyến24/08/200012 A964.254
396144396Trịnh Thị TuyếtTuyết11/11/200012 A1054.52.666.256
397144397Lại Thị Tố UyênUyên25/12/200012 A556.53.27.5
398144398Lưu Linh VânVân15/04/200012 A16.86.56
399144399Trịnh Ánh VânVân07/11/200012 A17.26.56
400144400Lê Thị Thảo VânVân20/11/200012 A45.2648.25
401144401Lê Thị Thảo VânVân09/02/200012 A54v2.67
402144402Lại Anh VănVăn17/02/200012 A64.243.66.257.255.5
403144403Lê Anh VănVăn21/10/200012 A945
404144404Lê Văn ViệtViệt16/12/200012 A45.855
405144405Đỗ Văn ViệtViệt01/10/199912 A632.532.257.255
406144406Đào Văn VinhVinh18/05/200012 A74.632.5
407144407Lê Quang VinhVinh01/06/200012 A7xxx
408144408Nguyễn Hà Vũ09/11/200012 A16.654
409144409Lê Văn Trường Vũ02/09/200012 A95.443.67.585.5
410144410Trần Hữu VươngVương06/10/200012 A87.57.759.55.5
411144411Lưu Thị XuânXuân12/01/200012 A16.25.55.25
412144412Lê Thị XuânXuân12/10/200012 A10
413144413Trịnh Văn Trường XuânXuân21/06/200012 A27.85.54.5
414144414Trịnh Thị XuânXuân30/07/200012 A85667
415144415Trịnh Hải YếnYến11/03/200012 A16.26.55.6
416144416Lê Thị YếnYến09/04/200012 A46.2x78.25
417144417Lê Thị YếnYến13/02/200012 A63.272.27.58.755.5
418144418Lưu Thu AnAnYên Định 14.28.54
419144419Trương Mĩ NhânNhânYên Định 18.55.6
420144420Trịnh Tú AnAnYên Định 14.67
421144421Trần Lưu Nhật MaiMaiVĩnh Lộc4.865
422144422Nguyễn Thanh HoàngTSTD8.865
423144423Quan Vân TrườngTSTD5.865
424144424Trịnh Nhật MinhTSTD6.87x7.25
425144425Phạm Thị Kim OanhTSTD7.45.55
426144426Trịnh Thị Vân AnhTSTD6.65.55.5
427144427Hồ Ngọc KhuêTSTD7.265.25
428144428Hồ Ngọc KhuêTSTD7.46.55.5
429144429Lê Thị LoanTSTD77.54
430144430Lê Hồng NhungTSTD6.5
431144431…………….HòaTSTD5.874.75
432144432Trần Đình ĐứcTSTD5.85.5
433144433Bùi Ngọc MinhTSTD5.26.55
434144434Ngô Thị ThắngTSTD5.25.25
435144435Nguyễn Văn ThắngTSTD5.25.53.5
436144436Bùi Thanh TuấnTSTD777
437144437Khương ThượngTSTD6.63.25
438144438Lê Thị Xuân12 A102.6
439144439Trịnh Thị AnTSTD5.2
440144440Lê Hoàng Nam12 A43.2

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *