Ke hoach tuan moi
Kế hoạch Tuần 36 năm học 2017-2018
08/05/2018
Ke hoach tuan moi
Kế hoạch Tuần 37 năm học 2017-2018
14/05/2018
Hiện tất cả
thi khảo sát chất lượng vào 10

thi khảo sát chất lượng vào 10

SỞ GD&ĐT THANH HOÁ                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 68 / YĐ2

  V/v khảo sát chất lượng học sinh                                     Yên Định, ngày 09 tháng 05 năm 2018

    vào lớp 10 năm học 2018-2019                    

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH

THEO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Trường THPT Yên Định 2 tổ chức kì thi khảo sát chất lượng các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, theo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 hướng tới các mục tiêu:

– Đánh giá đúng chất lượng của học sinh lớp 9, rèn luyện học sinh kỹ năng làm bài, kỹ năng tư duy và tạo tâm lý vững vàng cho học sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019.

– Làm cơ sở cho phụ huynh và học sinh lựa chọn, đăng ký thi tuyển sinh vào các trường THPT theo đúng năng lực của học sinh.

  1. Đối tượng dự thi

Tất cả học sinh lớp 9 trong toàn tỉnh, có nguyện vọng khảo sát chất lượng các môn theo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019

  1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/05/2018  đến ngày 18/05/2018.
  2. Hình thức và nội dung thi

–  Hình thức thi: Theo đúng hình thức thi tuyển sinh vào lớp 10 do Sở GD& ĐT Thanh Hoá tổ chức.

– Nội dung đề thi: Theo cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10. Điểm bài thi tính theo hệ số 10, làm tròn đến 0,25 điểm.

– Đề thi được đánh máy, sao in và phát đến từng học sinh. Đáp án được được phát cho từng thí sinh sau mỗi buổi thi.

  1. Lịch thi
Ngày thiMônThời gian làm bàiTính giờ làm bàiGiờ thu bài
Sáng CN

(20/05/2018)

Ngữ Văn120 phút7h20 phút9h20 phút
Tiếng Anh60 phút9h30 phút10h30 phút
Chiều CN

(20/5/2018)

Toán120 phút14h15 phút16h15 phút

Chú ý: Thí sinh có mặt tại phòng thi: Buổi sáng từ: 7h  – Buổi chiều: 13h45 phút

  1. Thông báo SBD, phòng thi và kết quả thi

– Thông báo phòng thi, SBD: ngày 19/05/2018 tại trường THPT Yên Định 2 và tại địa chỉ trực tuyến:   http://yendinh2.edu.vn

– Thông báo kết quả thi: ngày  22/05/2018 tại trường THPT Yên Định 2 và tại địa chỉ trực tuyến:  http://yendinh2.edu.vn

6. Kinh phí

Toàn bộ kinh phí phục vụ thi, ra đề thi, chấm thi, giấy thi, giấy nháp đều do học sinh đóng góp. Mức đóng góp 80.000 đồng/HS.

 

 Nơi nhận:

– BGH(chỉ đạo);

– Các trường THCS (phối hợp);

– TB trên website, bảng tin nhà trường;

– Lưu văn thư./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhung

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *