logotuyensinh1
THƯ NGỎ CỦA TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2 (Về công tác tuyển sinh vào 10- THPT năm học 2018- 2019)
08/05/2018
Ke hoach tuan moi
Kế hoạch Tuần 35 năm học 2017-2018
08/05/2018
Hiện tất cả
logotuyensinh1

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2018- 2019

Căn cứ Quy chế tuyển sinh THCS và THPT (Ban hành theo thông tư số 11/2014 ngày 18/04/2014) và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ GD&ĐT;

Công văn số 3561/UBDN-VX ngày 04 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phương án tổ chức các kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục được Sở GD&ĐT Thanh hóa giao cho trường THPT Yên Định 2 năm học 2018- 2019;

Thực hiện theo công văn số 667/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 05/04/2018 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 trung học phổ thông Dân tộc nội trú  năm học 2018- 2019.

Trường THPT Yên Định 2 xây dựng và thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018- 2019 như sau:

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển mới: 09 lớp với 378 học sinh
 2. Những vấn đề chung về tuyển sinh vào lớp 10 THPT:
 3. Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo công văn số 667/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 05/04/2018 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 trung học phổ thông Dân tộc nội trú năm học 2018- 2019.
 4.   Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển kết hợp với tuyển thẳng theo quy định
 5. Điều kiện dự tuyển: Thực hiện theo công văn số 667/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 05/04/2018 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 trung học phổ thông Dân tộc nội trú  năm học 2018- 2019.
 6. Địa bàn tuyển sinh: Trường THPT Yên Định 2 tuyển học sinh chủ yếu

học sinh thuộc các xã: Yên Trường, Yên Bái, Yên Trung, Quý Lộc, Yên Phú, Yên

Ninh, Yên Lạc, Yên Thịnh, Yên Thọ, Yên Hùng, Yên Phong, Yên Thái….

 1. Tuyển thẳng:

Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú (chỉ áp dụng với những học sinh chính thức đã được Sở GD&ĐT phê duyệt);

– Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người (Thanh Hóa không có 9 dân tộc này);

– Học sinh khuyết tật;

– Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục

thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và

THPT.

 1. Hồ sơ tuyển sinh và Hồ sơ tuyển thẳng:

* Hồ sơ tuyển sinh:

– Đơn xin dự thi vào lớp 10 THPT (theo mẫu Sở quy định);

– Thẻ dự thi (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, do trường THCS  xác nhận);

– Học bạ THCS (bản chính);

– Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

– Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS;

– Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền (cấp Huyện) cấp (nếu có);

– Giấy chứng nhận nghề phổ thông do Sở GD&ĐT cấp;

Những người tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn dự thi.

          * Hồ sơ tuyển thẳng:

          – Đơn xin tuyển thẳng vào lớp 10 THPT (theo mẫu Sở quy định);

– Học bạ THCS (bản chính);

– Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

– Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS;

– Hồ sơ học sinh khuyết tật (nếu có);

– Giấy chứng nhận học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa;

văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT (nếu có).

Chú ý: Trường THPT Yên Định 2 thu nhận hồ sơ của học sinh dự kiến từ ngày 20/5 đến hết ngày 29/05/2018 (Đúng 17h00 ngày 29/5/2018 Chấm dứt việc thu hồ sơ)

 1. Môn thi, lịch thi:
 2. a) Môn thi: Thực hiện theo công văn số 667/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 05/04/2018 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 trung học phổ thông Dân tộc nội trú năm học 2018- 2019.
 3. b) Lịch thi: Thực hiện theo công văn số 667/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 05/04/2018 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 trung học phổ thông Dân tộc nội trú năm học 2018- 2019.
 4. Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích: Thực hiện theo công văn số 667/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 05/04/2018 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 trung học phổ thông Dân tộc nội trú  năm học 2018- 2019.
 5. Quy trình thu hồ sơ:
 6. a) Bước 1: Học sinh đăng kí dự thi tại trường THCS mình học hoặc trực tiếp tại trường THPT Yên Định 2.

Mua đơn đăng kí dự thi.

 1. b) Bước 2: Phô tô công chứng sổ hộ khẩu của gia đình.
 2. c) Bước 3: Nạp hồ sơ trường THCS mình học hoặc trực tiếp tại trường THPT Yên Định 2.

Thời hạn chót nộp hồ sơ:  Đúng 17h00 ngày 29/5/2018

 1. d) Bước 4: Đến trường thi (Trường THPT Yên Định 2) để xem danh sách, SBD, học tập quy chế thi và nhận thẻ dự thi: 14 giờ ngày 07/6/2018.
 2. Lệ phí:

Thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Thanh Hoá: 35.000/Môn. Tổng 105.000 đồng/HS dự thi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 1. Đối với nhà trường
 2. a) Căn cứ đơn xin dự tuyển sinh lập Danh sách dự tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018- 2019 (theo mẫu), phương án tuyển sinh, danh sách đề xuất cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng coi thi tuyển sinh gửi Sở Giáo dục và Đào tạo;
 3. b) Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển sinh của học sinh; bàn giao hồ sơ dự tuyển cho Hội đồng tuyển sinh;
 4. c) Chuẩn bị cơ sở vật chất để Hội đồng coi thi làm việc;
 5. d) Tiếp nhận kết quả điểm các bài thi của Hội đồng chấm thi, tổ chức cho

Hội đồng tuyển sinh xét tuyển, trình Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt kết quả

tuyển sinh;

 1. e) Công bố kết quả tuyển sinh, tổ chức nhập học cho những thí sinh trúng

tuyển;

 1. f) Tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh chuyển cho Sở GD&ĐT, tiếp nhận khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết;
 2. g) Tổ chức lưu trữ  hồ sơ tuyển sinh  theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
 3. Đối với các trường THCS trong vùng tuyển sinh

Tạo điều kiện và phối hợp với trường THPT Yên Định 2 tuyên truyền, vận động học sinh tốt nghiệp THCS của nhà trường tham gia dự thi vào THPT qua các buổi họp PHHS, tổng kết năm học…

Thông báo, hướng dẫn học sinh làm hồ sơ dự tuyển sinh vào THPT để đảm bảo quyền lợi của học sinh; tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh phổ biến các văn bản hướng dẫn tuyển sinh năm học 2018- 2019; hướng dẫn cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ có ý kiến cuối cùng về việc đăng ký dự tuyển của thí sinh; thông báo công khai trên bảng tin của nhà trường; đặc biệt các đối tượng HS thuộc diện được tuyển thẳng, nhà trường hướng dẫn các em có đầy đủ hồ sơ theo quy định và khi nạp cho trường THPT Yên Định 2 cần lưu ý bộ phận thu hồ sơ để không xảy ra sai sót.

Trường THPT Yên Định 2 đề nghị các Trường THCS trên địa bàn huyện triển khai giúp Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018- 2019 của nhà trường đến các bậc phụ huynh học sinh và các em học sinh lớp 9. Phối hợp làm tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 theo hướng dẫn của Sở  GD&ĐT Thanh Hoá.

   * Số điện thoại liên lạc:

           Cô Nguyễn Thị Nhung- Hiệu trưởng nhà trường. ĐT 01666689699

Thầy Vũ Đình Binh- P. HT nhà trường. ĐT 0906215960.

Thầy Lê Đức Cảnh- P. HT nhà trường. ĐT 0913604522

Thầy Nguyễn Huy Đại- P. HT nhà trường. ĐT 0915794737

Cô Trần Thị Hương- TKHĐ. ĐT 0919733815

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhung

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *