Untitled
MÃ ĐĂNG NHẬP KIỂM TRA THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2018
20/04/2018
kế hoạch tháng
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM HỌC 2017- 2018
27/04/2018
Hiện tất cả
thi-kiemtra
ĐIỂM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 NĂM HỌC 2017-2018
SBDHọ tênLớpToánVănAnhHóaSinhSửĐịaGDCD
144001Nguyễn Văn An12 A105724.756.55.25
144002Bùi Vân Anh12 A15.276.42.56.55.25
144003Lê Tuấn Anh12 A15.6305.534.5
144004Trương Thị Lan Anh12 A15.87.54.42.256.255.25
144005Trịnh Nam Anh12 A101.83.252.23.755.255.75
144006Trịnh Thị Lan Anh12 A102.84.2532.7564.25
144007Trịnh Thị Vân Anh12 A103.24.252.64.2563.75
144008Trịnh Văn Anh12 A102.611.82.55.254
144009Lê Hải Anh12 A25.23.53.234.254.5
144010Ngô Hoàng Anh12 A24.453.44.753.753
144011Trương Lan Anh12 A25.8543.2532.75
144012Lê Đức Anh12 A33.232.43.254.753
144013Trịnh Thị Quỳnh Anh12 A346.253.63.566.25
144014Trịnh Tuấn Anh12 A322.53.62.531.25
144015Hoàng Việt Anh12 A42.862.83.757.755.5
144016Lê Thị Lan Anh12 A444.53.43.2565.75
144017Lê Thị Mai Anh12 A44.86.52.82.584.5
144018Trương Đình Anh12 A452.253.24.253.52.5
144019Nguyễn Thị Anh12 A53.464.24.57.756.75
144020Trịnh Thị Vân Anh12 A53.673.62.7575.75
144021Lê Thị Lan Anh12 A63.85.753.63.55.55
144022Phạm Thị Lan Anh12 A745.52.236.756.5
144023Đào Thị Vân Anh12 A94.22.757.22.255.54.25
144024Lê Quang Hoàng Anh12 A92.23.252.6Ð5
144025Nguyễn Ngọc Ánh12 A15.63.53.83.2573.5
144026Trịnh Thị Ngọc Ánh12 A15.83.258.253.253.5
144027Trương Thị Ánh12 A103.83.751.63.565.5
144028Nguyễn Thị Ánh12 A35.454.654.254
144029Trịnh Thị Ánh12 A72.231.84.254.56
144030Hoàng Văn Ba12 A105.42.252.45.753.53.75
144031Trịnh Xuân Bách12 A63.224.82.2565.75
144032Nguyễn Văn Bằng12 A82.22.52.62.7554.25
144033Trịnh Bảo Châm12 A26.44.56.23.756.255
144034Trịnh Thị Huệ Chi12 A14.4673.546.75
144035Trịnh Văn Chiến12 A73.43.53356.25
144036Đàm Thị Xuân Chinh12 A16.44.56.63.574
144037Thiều Quang Chinh12 A92.42.51.42.54.255.5
144038Trịnh Văn Chung12 A44.25.252.43.755.56
144039Trịnh Đức Cơ12 A43.44.51.23.2575
144040Lê Đình Công12 A92.653.23.756.255.25
144041Hoàng Lâm Cương12 A742.51.82.56.755.5
144042Lê Hữu Cương12 A722.751.644.754.5
144043Trịnh Văn Cường12 A103,23.752.22.255.55.25
144044Vũ Xuân Đàm12 A26.24.52.4563.25
144045Trịnh Hải Đăng12 A102.233.63.55.55
144046Lê Anh Đào12 A93.44.254.63.554.75
144047Lê Quốc Đạt12 A16.84.584.53.753.5
144048Trịnh Vĩnh Đạt12 A43.632.83.56.256.25
144049Lưu Tiến Đạt12 A73.82.75345.56
144050Lại Văn Đạt12 A84.653587.25
144051Lương Thị Dinh12 A83.65.53.54.255.756.5
144052Trịnh Đình Định12 A74.42.252.5ÐÐ2.754.755
144053Trịnh Đức Đô12 A4664.24.754.254
144054Trương Văn Đô12 A63.803.22.2543.5
144055Lê Đình Đông12 A33.242.52.753.253.25
144056Trịnh Ngọc Du12 A16.61.253.56.258.253.25
144057Phạm Khắc Anh Đức12 A16.81.7512.2573.75
144058Trịnh Xuân Đức12 A14.821.64.2532.5
144059Nguyễn Việt Đức12 A102.833.52.7565
144060Lê Xuân Đức12 A26.44.5364.252.5
144061Nguyễn Việt Đức12 A34.64.53.65.541.75
144062Đoàn Trọng Đức12 A62.23.52.24.546
144063Nguyễn Mạnh Đức12 A73.21.251.83.253345.56
144064Phạm Viết Đức12 A73.21.252.44.2554.5
144065Lê Văn Đức12 A83334.257.55.75
144066Thiều Quang Đức12 A8242.43.755.55.25
144067Nguyễn Hữu Đức12 A94.654.44.575.5
144068Lê Thị Dung12 A103.44.533.2566
144069Trịnh Thị Dung12 A103.2523.254.55
144070Đoàn Phương Dung12 A25.45.5446.256.25
144071Nguyễn Thị Ngọc Dung12 A34.86.53.82.564.75
144072Nguyễn Thị Dung12 A54.45.53.855.56.5
144073Chu Thị Dung12 A8552.64.256.757
144074Nguyễn Văn Dũng12 A343.53.63.254.52.75
144075Lê Hữu Dũng12 A41.612.63.255.753.75
144076Lê Hùng Dũng12 A83.21.54.42.254.254.25
144077Phạm Văn Dương12 A3Ð
144078Lê Thị Thùy Dương12 A43.653533.5
144079Nguyễn Đức Dương12 A54.24.55.22.753.252.25
144080Lê Xuân Dương12 A63.822.22.55.54.75
144081Lê Hải Dương12 A93.843.4354.25
144082Lê Tất Dương12 A9342.21.755.255.75
144083Nguyễn Viết Duy12 A952.253.633.53.75
144084Phạm Thị Duyên12 A24.453.83.2563.75
144085Phạm Thị Duyên12 A44.652.83.7534
144086Phan Thị Duyên12 A64.673.24.257.256.75
144087Lưu Doãn Giang12 A32.632.83.533
144088Lê Thị Hương Giang12 A5472.44.2585.75
144089Hồ Xuân Giang12 A62.81.52.21.575.25
144090Trương Thu Hà12 A16.274.62.257.55.75
144091Trịnh Thị Thu Hà12 A25.2743.755.755
144092Nguyễn Nguyệt Hà12 A43.46.55.63.55.255
144093Nguyễn Thị Thu Hà12 A4362.62.7576
144094Trịnh Thị Hà12 A53.26.534.256.256.5
144095Hoàng Thị Hồng Hải12 A334.532.545.25
144096Nguyễn Thị Hải12 A436.52.22.756.755.75
144097Nguyễn Văn Hải12 A61.802.22.2543.25
144098Lường Thị Hải12 A835.54.43.576.5
144099Nguyễn Thị Hằng12 A102.85.52.23.757.57.5
144100Nguyễn Thị Hằng12 A34.62.753.24.54.253.5
144101Nguyễn Thị Hằng12 A42.634.23.752.54
144102Nguyễn Thị Hằng12 A63.63.753.43.756.255.5
144103Nguyễn Thị Hằng12 A71.22477.75
144104Nguyễn Thị Hằng12 A94.45.53.24.756.756.75
144105Nguyễn Thị Kim Hằng12 A96433.754.755.5
144106Lê Thị Hanh12 A1034.52.83.756.256.5
144107Trịnh Thị Hạnh12 A52.24.753.23.757.257
144108Trần Thị Hạnh12 A64.42.533.7557
144109Trịnh Thị Hạnh12 A72.652.83.757.255.25
144110Nguyễn Văn Hào12 A83.65.2547.258.258
144111Nguyễn Thị Hảo12 A103.65.7544.757.56
144112Phạm Thị Hiền12 A2652.83.55.254.25
144113Trịnh Thị Hiền12 A52.653.84.256.755.25
144114Lê Thị Hiền12 A83.24.543.257.256.5
144115Nguyễn Thị Hiền12 A92.84.253.4456.25
144116Cáp Đức Hiệp12 A33.82.54.23.254.254
144117Bùi Văn Hiếu12 A35.43.753.25.254.54
144118Bùi Mạnh Hiếu12 A6222.43.2544.25
144119Nguyễn Minh Hiếu12 A64.633.64.753.53.25
144120Hà Văn Hiếu12 A82.252.23.756.256.25
144121Lê Đắc Hiếu12 A8252.256.256.75
144122Lê Trọng Hiếu12 A84.672.13.58.57.75
144123Nguyễn Văn Hiếu12 A942.7533.7556
144124Nguyễn Thị Hoa12 A25.64356.253.75
144125Hà Thị Hoa12 A43.66.2544.7564.75
144126Lê Thị Hoa12 A63.452.54.55.55.25
144127Lê Thị Hoa12 A73.653.24,7566.25
144128Mai Thị Hoa12 A83.46.254.868.757.75
144129Ngô Văn Hóa12 A63.852.83.756.256.75
144130Trịnh Minh Hòa12 A36.26.55.55.7533.75
144131Trịnh Thị Hòa12 A723.5234.754.5
144132Trịnh Thị Hoài12 A103.26.534.756.755
144133Nguyễn Thị Hoài12 A92.843.23.754.754.25
144134Trịnh Gia Hoàng12 A62.412.42.55.254.5
144135Lê Thị Hồng12 A363.7535.55.52.5
144136Lường Thị Ánh Hồng12 A73.85.53.2356
144137Nguyễn Thị Thu Hồng12 A73.24.53.23.254.755.75
144138Trịnh Thị Hồng12 A836.52.23,756.757.75
144139Mai Thị Hợp12 A25.65.757.55.7523.75
144140Trịnh Thị Huệ12 A101.83.52.83.58.55.5
144141Lê Thị Huệ12 A636.51.83.56.754
144142Nguyễn Thị Huệ12 A62.25.52.82.755.55.5
144143Nguyễn Văn Hùng12 A17.21.753.457.54.75
144144Lưu Thế Hùng12 A34.21.522.532.25
144145Trịnh Ngọc Hùng12 A32.64.752.22.53.752.75
144146Hồ Xuân Hùng12 A71.6232.254.255.25
144147Lê Hà Hưng12 A17.2387.254.53.5
144148Nguyễn Thiện Hưng12 A43.802.42.7544.25
144149Mai Thu Hương12 A16.62.2585.253.53.75
144150Trịnh Thị Hương12 A16.22.253.26.257.753
144151Trương Thị Mai Hương12 A14.23.753.63.254.753.75
144152Lê Thị Hương12 A104.25.753.62.7555.75
144153Nguyễn Thị Hương12 A52.64.53.42.756.53.5
144154Lê Thị Hương12 A73.23.52.23.55.55.75
144155Trịnh Thị Hương12 A84.64.53.445.754.25
144156Lê Liên Hương12 A935.752.83.56.255.25
144157Trịnh Thị Hương12 A94.25.253.245.755.25
144158Trịnh Thị Hường12 A103.44.2532.7565.25
144159Nguyễn Thị Hường12 A53.65.751.83.257.256.75
144160Phạm Quang Huy12 A13.22.5354.751.75
144161Trịnh Minh Huy12 A24.62.252.24.52.251.75
144162Trịnh Trọng Huy12 A24.22.52.844.54.25
144163Phạm Nhật Huy12 A55.23.2553.755.756
144164Lê Quốc Huy12 A83.42.53.63.52.254.25
144165Trịnh Thị Huyên12 A54.67.2583.755.256.25
144166Lê Thị Khánh Huyền12 A16435.754.752
144167Nguyễn Thị Huyền12 A1621.6681.75
144168Lê Thu Huyền12 A101.862.64.256.755.75
144169Nguyễn Thị Khánh Huyền12 A25.263.23.256.254.5
144170Nguyễn Thị Huyền12 A53.64.752.43.256.57.5
144171Trịnh Thị Ngọc Huyền12 A52.66.52.84.7576.5
144172Lê Thị Thanh Huyền12 A82.83.53.646.57.25
144173Lê Thị Ngọc Huyền12 A93.24.251.8344.25
144174Nguyễn Thị Ngọc Huyền12 A935.53.445.54
144175Lê Đình Khánh12 A17.81.257.85.54.752.5
144176Nguyễn Văn Khánh12 A17.26.55.23.566.25
144177Lê Như Khánh12 A25.60.751.64.253.752.75
144178Nguyễn Đăng Khánh12 A84.42.252.42,58
144179Nguyễn Văn Kiên12 A24.812332.25
144180Trịnh Trung Kiên12 A3312.84.252.53.5
144181Cao Xuân Kiên12 A72.42.52.22.7557.25
144182Nguyễn Thị Thúy Kiều12 A53.85.2534.758.256.5
144183Trịnh Thị Kim12 A18.42.752.67.258.53
144184Nguyễn Tùng Lâm12 A18.41.252.4673.75
144185Đoàn Trọng Lâm12 A2523.42.7542.25
144186Triệu Thanh Lâm12 A22.20.75333.253.5
144187Nguyễn Thị Lan12 A846.752.83.578
144188Lê Thị Lan12 A93.85.54.8497.25
144189Trịnh Thị Ngọc Lanh12 A16.432.42.757.53.25
144190Vũ Thị Mỹ Lệ12 A51.84.25236.755.75
144191Trịnh Thị Lệ12 A63.85.52.24.756.56
144192Trịnh Thị Liên12 A9442.62.755.755.25
144193Trương Thị Thùy Linh12 A1752.63.2585.5
144194Nguyễn Thị Linh12 A103.25.52.84,2555.75
144195Vũ Thị Linh12 A103.24.7544.25
144196Đoàn Thị Mỹ Linh12 A34.84.52.54.54.254.25
144197Hà Thị Linh12 A34.46.255534
144198Lê Thị Linh12 A35.64.51.84.754.252.25
144199Lê Văn Linh12 A3323.235.255.5
144200Lưu Thị Linh12 A34.4533.565
144201Phạm Thị Khánh Linh12 A33.44.752.84,755.253.5
144202Lê Thị Thùy Linh12 A42.84.53.22.7564.25
144203Lê Thị Thùy Linh12 A44.45.75347.56.25
144204Đàm Thị Thùy Linh12 A54.252.83.56.55.25
144205Phạm Thùy Linh12 A54.26.524.56.55
144206Hoàng Ngọc Linh12 A64.24.752.83.256.52.25
144207Vũ Thị Linh12 A644.2534.7554.75
144208Trịnh Thị Trúc Linh12 A74.24.252.22.55.255.75
144209Lê Thị Linh12 A91.652.63.565.25
144210Lê Thị Diệu Linh12 A935.7533.256.755.5
144211Trịnh Thị Loan12 A103.25.53.64,757.56.5
144212Trịnh Thị Loan12 A44.262.23.755.256
144213Hoàng Long12 A24.44.252.835.252.75
144214Trịnh Hoàng Long12 A32.24443.254.5
144215Trịnh Xuân Long12 A93.42.253.646.25
144216Trịnh Tất Luân12 A61.83.253.2242
144217Lê Thị Lực12 A63.462.246.55.25
144218Hoàng Văn Lương12 A104.81.543.54.255.5
144219Nguyễn Hồng Lượng12 A26.642.2562.25
144220Lê Văn Lượng12 A53.86.548.7597.5
144221Đàm Quang Lượng12 A93.213357
144222Trịnh Thị Lý12 A44.84.755.45.754.753.75
144223Lại Thị Lý12 A63.66.752.436.255
144224Trần Thị Lý12 A72.24.52.24,55.754.75
144225Nguyễn Thị Mai12 A26.6544,752.753
144226Nguyễn Thị Thảo Mai12 A34.65.53.247.757.5
144227Lê Thị Mai12 A53.24.534.574.25
144228Trịnh Thị Mai12 A525.553,565.25
144229Lê Thị Mai12 A83.643.24.7567.25
144230Phạm Hồng Mạnh12 A16.233.25,757.254.5
144231Nguyễn Thiện Mạnh12 A2522.24.55.754
144232Nguyễn Kim Mạnh12 A55.62.54.644.52
144233Nguyễn Văn Mạnh12 A9
144234Trịnh Đình Mạnh12 A94.63.252.84.756.756.5
144235Trịnh Hữu Mạnh12 A92.81.252.233.756.75
144236Hồ Xuân Minh12 A15.223363.75
144237Lê Văn Minh12 A10732.27.2563.75
144238Lưu Bá Minh12 A25.63365.754.25
144239Bùi Đức Minh12 A320.752.823.52
144240Đỗ Công Minh12 A42.63.56.5
144241Trịnh Thị Nhật Minh12 A53.64.54.22.754.756.5
144242Trương Thị Minh12 A935.2523.54.756.25
144243Lê Hoàng Nam12 A41.80.52.631.752.25
144244Lê Đình Nam12 A554.54.44.53.254
144245Nguyễn Phương Nam12 A93.403.6445.25
144246Lê Thị Năm12 A73.663.64.753.2552.754.56
144247Trịnh Thị Quỳnh Nga12 A33.85.753.62.7555.25
144248Lưu Thị Nga12 A43.64.54.83.255.256.75
144249Trịnh Thị Nga12 A73.65.533.554
144250Trịnh Thị Ngân12 A54.453.635.56
144251Lê Huy Nghị12 A64.21.751.63.756.255.5
144252Lê Thị Ngoan12 A72.44.534.255.256.25
144253Lưu Thị Ngọc12 A103.453.64.55.755.75
144254Trần Minh Ngọc12 A36.23345.256.25
144255Trịnh Thị Ngọc12 A83.25.533.5\7.56.5
144256Trịnh Thị Bích Ngọc12 A85.64.532.55.755.75
144257Lê Thị Hồng Ngọc12 A93.25.7533.754.756.25
144258Lê Văn Nguyên12 A1040.752.2354
144259Lê Trọng Nguyên12 A33.64.53.66.54.53.75
144260Phan Thị Nhàn12 A103.63.7534.255.252.5
144261Nguyễn Hữu Nhật12 A104.26.5466.755.25
144262Nguyễn Thị Uyển Nhi12 A16.47.257.83.253.755.5
144263Lê Uyên Nhi12 A33.66.2552.56.255.75
144264Lê Thị Hồng Nhung12 A15.42.2545.257.252.75
144265Nguyễn Thị Hồng Nhung12 A256.2524.2565
144266Đỗ Thị Hồng Nhung12 A44.8732.756.252.5
144267Nguyễn Thị Nhung12 A44.86.53.53.7566.25
144268Trịnh Thị Nhung12 A43.84.7534,54.53.25
144269Trịnh Thị Nhung12 A73.662.5Ð7.256.25
144270Lê Hồng Nhung12 A93.2544.2542.5
144271Nguyễn Thị Nương12 A36.44.253.55.2552.5
144272Trần Thị Oanh12 A52.472.6366.5
144273Bùi Thị Tố Oanh12 A63.85.751.83.53.754.5
144274Lê Văn Phi12 A4Ð0
144275Nguyễn Quang Phú12 A24.254
144276Trịnh Văn Phúc12 A24.24.253.63.254.53.5
144277Trần Thị Phúc12 A53.65.2523.255.54.75
144278Nguyễn Hồng Phúc12 A72.63.52.64.55.753.5
144279Lê Thị Phước12 A172.252.678.54.75
144280Nguyễn Thu Phương12 A15.67.57.82.754.754.75
144281Nguyễn Thị Phương12 A257.53.64.756.755.5
144282Chu Minh Phương12 A32.82.252.23.252.51.75
144283Đoàn Thị Phương12 A553.253.63.75\6.52
144284Hoàng Thị Phương12 A545.753.236.57
144285Hoàng Thị Phương12 A5352.45.55.755.75
144286Lê Thị Phương12 A62.84.753.22.753.755.75
144287Lê Văn Phương12 A651.51.83.252.752.25
144288Trịnh Đức Phương12 A721.753.63.252.752.25
144289Lê Thị Phượng12 A3542443.5
144290Nguyễn Thị Phượng12 A547.255.24.2576.75
144291Lê Thị Phượng12 A82.84.2532.55.56.5
144292Lê Đình Quang12 A103.24.53.246.255.25
144293Nguyễn Văn Quang12 A25.63456.253
144294Lê Ngọc Quang12 A82.63.533.756.256.5
144295Lưu Vũ Quý12 A62.41.52.61.2554.75
144296Trần Thị Kim Quyền12 A15.48.258.646.256
144297Nguyễn Thị Quỳnh12 A104.2352.254.54
144298Đào Thị Quỳnh12 A34.622.43.7565
144299Trịnh Phương Quỳnh12 A3653.23.757.257
144300Trịnh Thị Quỳnh12 A33.8542.2545.5
144301Trịnh Thị Quỳnh12 A43.653.64.256.55
144302Lưu Thúy Quỳnh12 A54.26.5647.255.25
144303Trịnh Thị Như Quỳnh12 A52.862.265.755
144304Lê Thị Quỳnh12 A72.65.53.43.54.254.75
144305Nguyễn Thị Như Quỳnh12 A7253.446.255.5
144306Trần Thị Quỳnh12 A82.44.53.63.2566.75
144307Trần Thị Sen12 A42.673.83.2556.25
144308Lê Mai Sinh12 A44.61.4324
144309Nguyễn Thị Sinh12 A74.262.43.56.757
144310Nguyễn Hồng Sơn12 A102.84.52.235.255.25
144311Lưu Đình Tài12 A73.833.24.755.755.75
144312Lưu Thị Tâm12 A7332.43.256.255.75
144313Mai Văn Tâm12 A92.63.53.23.755.756
144314Lê Minh Tân12 A152.52.45,255.252.75
144315Nguyễn Thị Thắm12 A17.8686.555
144316Đỗ Văn Thắng12 A844.53.64.56.54.75
144317Đỗ Văn Thắng12 A93.83234.755.75
144318Phạm Thị Thanh12 A17.25.56773.75
144319Trịnh Thị Thanh12 A83.842.83.56.256.25
144320Hà Ngọc Thành12 A26.432.62.753.755.75
144321Trịnh Thị Thành12 A25.86.55.24.256.255.75
144322Trịnh Duy Thành12 A933.544.256.254.5
144323Lê Thị Thu Thảo12 A18527.258.754.75
144324Vũ Thị Phương Thảo12 A14.66.2572.253.25
144325Lê Thị Thảo12 A53.4643.55.56.75
144326Trần Thị Thảo12 A74.86.52.63.255.56
144327Đỗ Thị Thảo12 A84643.576.25
144328Nguyễn Phương Thảo12 A84.45.523.755.254.5
144329Trịnh Thị Thảo12 A83.84.534.54.755.25
144330Nguyễn Văn Thế12 A25.82.7524.256.256.5
144331Lê Đắc Thiện12 A8443.43.756.257
144332Lê Quang Thịnh12 A872.253.275.53
144333Nguyễn Xuân Thọ12 A25.84.52.44.255.753.75
144334Lê Thị Thoa12 A44.84.54.25.2566
144335Nguyễn Thị Thoa12 A72.66.532.7567
144336Lê Thị Thơm12 A103.25.52.646.254.5
144337Trịnh Thị Thơm12 A63.24.752.62.254.755.5
144338Lê Thị Thu12 A101.843.24.255.755.5
144339Nguyễn Thị Thu12 A54.264.24.256.256.5
144340Lê Thị Thu12 A84.25.545.7588.25
144341Vũ Thị Thư12 A36.62.535.7553
144342Nguyễn Thị Thư12 A82.253.446.56.5
144343Nguyễn Thị Thuận12 A53.274.6465.5
144344Trịnh Xuân Thức12 A93.60.7523.55.54.75
144345Lại Thị Thương12 A25.285.4345
144346Lê Thị Thương12 A25.83.57.263.55
144347Lê Thị Lệ Thương12 A24.855.4533.5
144348Nguyễn Thị Thương12 A36.65.52.84.254.54.25
144349Nguyễn Thị Thương12 A45.24.533.543.25
144350Trịnh Thị Thương12 A62.843.23.2546
144351Lường Thị Thương12 A94.25.52.647.756.5
144352Trịnh Thị Diệu Thúy12 A1775.83.57.54
144353Nguyễn Thị Thúy12 A53.66.253.8555
144354Trịnh Thị Hồng Thúy12 A54.87.54.246.55.25
144355Lê Thu Thùy12 A10351.83.56.255.75
144356Hà Thị Thùy12 A72.44.754.23.53.55.25
144357Hồ Thị Thủy12 A55.25.753.42.56.255.25
144358Lê Thị Thủy12 A72.64.52.6475.5
144359Lê Thị Thủy12 A74.66.253.64.54.53.53.257.56.75
144360Vũ Thị Thủy Tiên12 A52.86.535.58.255
144361Nguyễn Văn Tiến12 A43.23.52.43.255.52.25
144362Phạm Bá Tiến12 A62.23.53.22.754.253.75
144363Phạm Minh Tiến12 A83.43.52.657.57
144364Lưu Thị Tỉnh12 A27.243.25.2594
144365Nguyễn Đức Toàn12 A16.432.4453.25
144366Trịnh Trọng Tới12 A732.52.43.54.55.75
144367Lữ Huyền Trâm12 A25.64.57.66.54.252.75
144368Lê Thị Ngọc Trâm12 A3443.6542.75
144369Đặng Hà Trang12 A15.6862.754.55.5
144370Lê Thị Huyền Trang12 A33.43.251.243.253.25
144371Trịnh Thị Trang12 A43.462.42.753.54
144372Trịnh Thị Phương Trang12 A65.251.63.756.256
144373Hà Thị Trang12 A63.263.42.257.57.25
144374Lê Thị Trang12 A74.2543.2565.25
144375Trịnh Thị Trang12 A83.634.23.2576
144376Trịnh Thị Huyền Trang12 A93.242.63.55.755.5
144377Lê Minh Trí12 A62.2221.253.55.75
144378Trịnh Xuân Trình12 A1845.27.2574.5
144379Trịnh Đình Trọng12 A44.421.82.753.754.5
144380Lê Đắc Trung12 A62.21.752.224.53.75
144381Lê Văn Trung12 A63.26.52.645.255
144382Mai Chí Trung12 A732.53.22.753.254
144383Trịnh Huy Trung12 A933.51.42.254.53.5
144384Nguyễn Đăng Trường12 A104.652.22.7544
144385Nguyễn Xuân Trường12 A24.84.51.24.256.252.25
144386Nguyễn Hữu Trường12 A32.812.42.754.252.75
144387Phạm Văn Trường12 A62.2433.565.5
144388Lê Văn Trường12 A73.62.752Ð444
144389Trịnh Thị Tú12 A24.854.65.7532.75
144390Trịnh Xuân Tú12 A62.6613.57.257
144391Nguyễn Văn Tuấn12 A102.633.43.554.25
144392Phạm Văn Tuấn12 A104.85.252.45.56.756.5
144393Phạm Văn Tuấn12 A834.751.83.255.256
144394Nguyễn Ngọc Tùng12 A103.62.2532.53.752.75
144395Lê Thanh Tùng12 A33.53.52.75
144396Nguyễn Văn Tùng12 A42.61.83.2544.75
144397Phạm Quang Tùng12 A72.42.251.243.754
144398Trịnh Thị Hồng Tươi12 A167.7572.756.755
144399Nguyễn Thiện Tường12 A63.242.43.54.254.25
144400Lê Thị Tuyến12 A104.84.51.444.55.75
144401Lương Kim Tuyến12 A92.6523.754.54
144402Trịnh Thị Tuyết12 A102.84.51.83,55.255.5
144403Lại Thị Tố Uyên12 A54.663.6575.25
144404Lưu Linh Vân12 A16.678.44.257.256.25
144405Trịnh Ánh Vân12 A15.66.57.82.254.256.5
144406Lê Thị Thảo Vân12 A44.25.252.655.756
144407Lê Thị Thảo Vân12 A54.86.254.83.254.56.5
144408Lại Anh Văn12 A64.24.252.24.566.75
144409Lê Anh Văn12 A963.753.63.54.754.75
144410Lê Văn Việt12 A46.24.53.847.253.5
144411Đỗ Văn Việt12 A62.831.82.54.754
144412Đào Văn Vinh12 A77.62.75336.55465.75
144413Lê Quang Vinh12 A7322.82.543.25
144414Nguyễn Hà Vũ12 A17.43.753.45.255.253.25
144415Lê Văn Trường Vũ12 A944.252.24.755.57.5
144416Trần Hữu Vương12 A82.663.856.57.5
144417Lưu Thị Xuân12 A16.654.25.255.754
144418Lê Thị Xuân12 A1035.253.22.54.54.25
144419Trịnh Văn Trường Xuân12 A27.82.7536.757.53.75
144420Trịnh Thị Xuân12 A83.84.53.436.55.75
144421Trịnh Hải Yến12 A16.865.64.252.53.5
144422Lê Thị Yến12 A45.27.25456.756.25
144423Lê Thị Yến12 A65.46.254.82.756.255.75

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *