Đáp án thi THPTQG
ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ THI THPT QG LẦN 2
30/01/2018
thi-kiemtra
ĐIỂM THI KIỂM TRA KIẾN THỨC THPT QUỐC GIA LẦN 2 THÍ SINH TỰ DO
01/02/2018
Hiện tất cả
thi-kiemtra
SBDHọ tênNgày sinhLớpToánVănAnhHóaSinhSửĐịaGDCD
144001Nguyễn Văn An19/12/200012 A1037266.56.75
144002Bùi Vân Anh25/11/200012 A13.47.54.6456.5
144003Lê Tuấn Anh31/08/200012 A14.22.254623
144004Trương Thị Lan Anh25/10/200012 A15.46.55.835.256
144005Lê Hải Anh30/01/200012 A26.232.64.253.53.5
144006Ngô Hoàng Anh29/01/200012 A25.23.52.63.7522.5
144007Trương Lan Anh09/07/200012 A25.263.66.7533
144008Lê Đức Anh28/07/200012 A32.63.252.45.7532.5
144009Trịnh Thị Quỳnh Anh23/12/200012 A33.64.52.2457.75
144010Trịnh Tuấn Anh26/10/200012 A33.21.53.6443.5
144011Hoàng Việt Anh26/06/200012 A42.25.51.636.258.25
144012Lê Thị Lan Anh11/05/200012 A424.52.854.257.5
144013Lê Thị Mai Anh13/11/200012 A436.5276.757.5
144014Trương Đình Anh21/01/200012 A43.62.53.45.2521.5
144015Nguyễn Thị Anh26/10/200012 A53.473.468.58.25
144016Trịnh Thị Vân Anh19/09/200012 A54.46.252.447.58
144017Lê Thị Lan Anh01/11/200012 A62.23.52.456.758.25
144018Phạm Thị Lan Anh15/03/200012 A72.43.52.456.257.5
144019Đào Thị Vân Anh03/10/200012 A92.23.5254.755.75
144020Lê Quang Hoàng Anh12/10/200012 A92.82.52.656.756.5
144021Trịnh Nam Anh10/05/200012 A102.42.854.757
144022Trịnh Thị Lan Anh12/02/200012 A102.633.6566
144023Trịnh Thị Vân Anh11/05/200012 A102.63.751.635.254.75
144024Trịnh Văn Anh24/11/200012 A103.83.644.756.75
144025Nguyễn Ngọc Ánh04/09/200012 A15.62.753.44.257.255.5
144026Trịnh Thị Ngọc Ánh12/04/200012 A17.22.7585.753.754
144027Nguyễn Thị Ánh14/04/200012 A35.872.86.754.52.5
144028Trịnh Thị Ánh18/03/200012 A73.453.2457
144029Trương Thị Ánh11/02/200012 A102.82.753.267.757
144030Hoàng Văn Ba11/02/200012 A104.623.262.54
144031Trịnh Xuân Bách01/04/200012 A652.52.4666
144032Nguyễn Văn Bằng06/06/200012 A83.42.51.6465.75
144033Trịnh Bảo Châm19/08/200012 A25.47.54.2667
144034Trịnh Thị Huệ Chi28/02/200012 A14.45.56.433.257
144035Trịnh Văn Chiến19/05/200012 A73.613.644.58.25
144036Đàm Thị Xuân Chinh06/02/200012 A16.22.255.64.757.752.5
144037Thiều Quang Chinh02/09/200012 A93.81.753.6346
144038Trịnh Văn Chung25/11/200012 A45.42.752.277.256.25
144039Trịnh Đức Cơ25/12/200012 A45.43.53.42.532
144040Lê Đình Công22/09/200012 A92.441.666.257.25
144041Hoàng Lâm Cương04/12/200012 A753.667.256.75
144042Trịnh Văn Cường12/06/200012 A1041.654.57.25
144043Vũ Xuân Đàm07/09/200012 A26.84.51.856.52.5
144044Trịnh Hải Đăng25/12/200012 A102.60.52.4568.75
144045Lê Anh Đào01/10/200012 A9473.2565.75
144046Lê Quốc Đạt30/01/200012 A16.845.87.53.754
144047Trịnh Vĩnh Đạt13/08/200012 A45.422.433.254.75
144048Lưu Tiến Đạt19/05/200012 A73.82355.56.5
144049Lại Văn Đạt30/07/200012 A82.84.52.847.757.75
144050Lương Thị Dinh22/07/200012 A82.62.648.57.75
144051Trịnh Đình Định29/05/200012 A72.81.46ÐÐ
144052Trịnh Đức Đô17/01/200012 A45.24.753.263.754.5
144053Trương Văn Đô23/01/200012 A62.42.234.55.25
144054Lê Đình Đông27/12/200012 A332.2523.252.52.5
144055Trịnh Ngọc Du21/05/200012 A1522.46.758.252.5
144056Phạm Khắc Anh Đức28/12/200012 A17.42.2VV
144057Trịnh Xuân Đức22/01/200012 A16.21.52.66.54.752.5
144058Lê Xuân Đức09/05/200012 A26.22.53.26.257.753
144059Nguyễn Việt Đức19/09/200012 A32.622.25.253.52
144060Đoàn Trọng Đức02/02/200012 A63.40.52.6355
144061Nguyễn Mạnh Đức29/03/200012 A71.81.8VVV
144062Phạm Viết Đức06/02/200012 A72.82354.257.25
144063Lê Văn Đức17/06/200012 A82.42.53.468.758.25
144064Thiều Quang Đức06/07/200012 A82.84.52.455.56.25
144065Nguyễn Hữu Đức09/09/200012 A93.631.2667.75
144066Nguyễn Việt Đức11/06/200012 A101.221.444.756.5
144067Đoàn Phương Dung10/08/200012 A23.853.847.757.25
144068Nguyễn Thị Ngọc Dung29/01/200012 A33.253.44.252.753
144069Nguyễn Thị Dung12/06/200012 A52.44.52.477.257
144070Chu Thị Dung08/11/200012 A855368.57
144071Lê Thị Dung26/10/200012 A1025.52.845.257.25
144072Trịnh Thị Dung11/08/200012 A101.836.856.256.25
144073Nguyễn Văn Dũng25/08/200012 A31.82.2523.253.52.5
144074Lê Hữu Dũng24/07/200012 A43.83.6V6.57
144075Lê Hùng Dũng08/06/200012 A83.62357.57.25
144076Phạm Văn Dương28/09/200012 A3VVV
144077Lê Thị Thùy Dương14/09/200012 A43.663.552.51.5
144078Nguyễn Đức Dương01/10/200012 A53.8324.51.53
144079Lê Xuân Dương26/01/200012 A62.223.5477
144080Lê Hải Dương20/10/200012 A93.41.52422.5
144081Lê Tất Dương15/10/200012 A92.223557.25
144082Nguyễn Viết Duy19/09/200012 A93.43.52.23.2544
144083Phạm Thị Duyên02/05/200012 A245.53456
144084Phạm Thị Duyên20/03/200012 A43.23.2535.2533
144085Phan Thị Duyên02/01/200012 A62.85.53.2567.75
144086Lưu Doãn Giang13/02/200012 A33.62.536.751.53.5
144087Lê Thị Hương Giang18/07/200012 A53.47.75358.257.75
144088Hồ Xuân Giang26/02/200012 A632257.57.25
144089Trương Thu Hà01/05/200012 A15.46.75648.255.75
144090Trịnh Thị Thu Hà03/09/200012 A25.47.7544.537
144091Nguyễn Nguyệt Hà24/02/200012 A43.272.6468
144092Nguyễn Thị Thu Hà17/11/200012 A42.6446.57
144093Trịnh Thị Hà12/12/200012 A53.27565.57
144094Hoàng Thị Hồng Hải04/07/200012 A32.43.251.62.7534.5
144095Nguyễn Thị Hải03/11/200012 A42.652.546.57
144096Nguyễn Văn Hải03/01/199912 A6202.232.754.75
144097Lường Thị Hải08/03/200012 A85.852.858.58.25
144098Nguyễn Thị Hằng14/07/200012 A34.853.25.754.255.5
144099Nguyễn Thị Hằng28/12/199912 A42.23.52.25.753.53
144100Nguyễn Thị Hằng28/02/200012 A63.442.8477.5
144101Nguyễn Thị Hằng17/03/200012 A72.662.467.57.75
144102Nguyễn Thị Hằng01/09/200012 A91.85.52.664.758
144103Nguyễn Thị Kim Hằng10/10/200012 A93.42.752.6567
144104Nguyễn Thị Hằng11/12/200012 A102.84.751.656.756.25
144105Lê Thị Hanh20/11/200012 A102.852.835.755.25
144106Trịnh Thị Hạnh20/01/200012 A53.672.244.755
144107Trần Thị Hạnh25/01/200012 A63.23.52.8477.75
144108Trịnh Thị Hạnh03/04/200012 A72.842.455.757
144109Nguyễn Văn Hào07/03/200012 A83.85.52.478.758.25
144110Nguyễn Thị Hảo29/12/200012 A103.44.51.658.257.5
144111Phạm Thị Hiền03/04/200012 A26.853.63.2568.5
144112Trịnh Thị Hiền20/10/200012 A51.655.6697.5
144113Lê Thị Hiền07/01/200012 A83.44.51.4687
144114Nguyễn Thị Hiền21/10/200012 A91.243.267.58.5
144115Cáp Đức Hiệp24/04/200012 A33.41.53.24.52.252.5
144116Bùi Văn Hiếu19/05/200012 A35.231.67.52.54.5
144117Bùi Mạnh Hiếu22/04/199912 A62.63.51.833.56
144118Nguyễn Minh Hiếu27/11/199912 A62.63.53.24.54.252.5
144119Hà Văn Hiếu08/08/200012 A82.23.53.2476.5
144120Lê Đắc Hiếu17/07/200012 A8242.647.257.25
144121Lê Trọng Hiếu20/07/200012 A83.464.668.258
144122Nguyễn Văn Hiếu31/08/200012 A91.83.54357
144123Nguyễn Thị Hoa28/12/200012 A25.43.546.2563
144124Hà Thị Hoa06/06/200012 A43.666.244.56
144125Lê Thị Hoa14/03/200012 A635457.57.25
144126Lê Thị Hoa09/04/200012 A72.83.566.58
144127Mai Thị Hoa30/06/200012 A845.254.469.759
144128Ngô Văn Hóa02/11/200012 A62.244.445.57.5
144129Trịnh Minh Hòa30/05/200012 A34.85.53.47.55.253
144130Trịnh Thị Hòa04/04/200012 A71.82.52.444.756.25
144131Nguyễn Thị Hoài08/09/200012 A91.84.5264.257
144132Trịnh Thị Hoài24/11/200012 A102.43.4VVV
144133Trịnh Gia Hoàng01/04/200012 A62.21.25225.256.5
144134Lê Thị Hồng17/01/200012 A35.4526.256.53.5
144135Lường Thị Ánh Hồng04/12/200012 A72.843.635.757
144136Nguyễn Thị Thu Hồng26/05/200012 A73.451.655.755.75
144137Trịnh Thị Hồng29/07/200012 A83.26.53677.5
144138Mai Thị Hợp03/12/200012 A26.83.75672.254.5
144139Lê Thị Huệ17/02/200012 A62.84.52.2366.25
144140Nguyễn Thị Huệ03/10/200012 A62.452.456.257.25
144141Trịnh Thị Huệ29/11/200012 A101.62.52.454.56.75
144142Nguyễn Văn Hùng04/05/200012 A14.63.53.46.2554
144143Lưu Thế Hùng25/08/200012 A32.22.22.522
144144Trịnh Ngọc Hùng25/02/200012 A32.63.53Ð43.5
144145Hồ Xuân Hùng16/03/200012 A72.6233.56.25
144146Lê Hà Hưng11/03/200012 A17.81.57.885.252.5
144147Nguyễn Thiện Hưng23/11/200012 A44.83.623.56
144148Mai Thu Hương30/12/200012 A1627.26.2533.5
144149Trịnh Thị Hương12/05/200012 A17.62.537.57.753
144150Trương Thị Mai Hương23/09/200012 A12.54.55.54.5
144151Nguyễn Thị Hương04/06/200012 A51.43.52.6477.25
144152Lê Thị Hương13/05/200012 A72.83456.56.25
144153Trịnh Thị Hương06/06/200012 A81.64417.58.25
144154Lê Liên Hương11/08/200012 A9243.654.258
144155Trịnh Thị Hương06/09/200012 A93.45257.756.75
144156Lê Thị Hương27/10/200012 A1035.52.644.255.75
144157Nguyễn Thị Hường28/06/200012 A5351.6797.5
144158Trịnh Thị Hường16/12/200012 A102.44.52.255.756.5
144159Phạm Quang Huy01/08/200012 A16.41.252.66.255.53.5
144160Trịnh Minh Huy04/12/200012 A23.222442.5
144161Trịnh Trọng Huy01/01/200012 A241.53.2433
144162Phạm Nhật Huy20/02/200012 A534.25465.57.25
144163Lê Quốc Huy23/07/200012 A83.21.5255.55.75
144164Trịnh Thị Huyên18/10/200012 A52.675.6578.5
144165Lê Thị Khánh Huyền09/09/200012 A163255.251.5
144166Nguyễn Thị Huyền22/03/200012 A15.43.52.6561.5
144167Nguyễn Thị Khánh Huyền04/05/200012 A23.861.6556.75
144168Nguyễn Thị Huyền02/03/200012 A53.83.278.258.5
144169Trịnh Thị Ngọc Huyền11/09/200012 A51.862677.25
144170Lê Thị Thanh Huyền06/10/200012 A824367.758.75
144171Lê Thị Ngọc Huyền26/08/200012 A922.752.24.253.51.5
144172Nguyễn Thị Ngọc Huyền02/10/200012 A92.23.53546.5
144173Lê Thu Huyền18/11/200012 A101.64256.56.25
144174Lê Đình Khánh18/07/200012 A16.8067.253.53
144175Nguyễn Văn Khánh21/07/200012 A14.26.54.6767.75
144176Lê Như Khánh09/03/200012 A2KM1.752.2532
144177Nguyễn Đăng Khánh07/04/200012 A831.753.245.57.25
144178Nguyễn Văn Kiên02/09/200012 A242.6VVV
144179Trịnh Trung Kiên02/03/200012 A32.60.524.52.52
144180Cao Xuân Kiên05/05/200012 A71.82.455.256.25
144181Nguyễn Thị Thúy Kiều16/08/200012 A52.45.52.458.57
144182Trịnh Thị Kim05/05/200012 A18.4238.758.252.5
144183Nguyễn Tùng Lâm26/10/200012 A16.43764.5
144184Đoàn Trọng Lâm08/12/200012 A26.84.5355.253
144185Triệu Thanh Lâm06/10/200012 A23.23.52.63.52.51.5
144186Nguyễn Thị Lan19/07/200012 A8372.469.58
144187Lê Thị Lan02/09/200012 A93.43.5453.758
144188Trịnh Thị Ngọc Lanh15/05/200012 A15.61.532.7565.5
144189Vũ Thị Mỹ Lệ20/01/200012 A52.85366.56.5
144190Trịnh Thị Lệ03/09/200012 A62.252.456.758.25
144191Trịnh Thị Liên20/10/200012 A94.22.53.456.256.5
144192Trương Thị Thùy Linh06/05/200012 A17.22.63.256.754
144193Đoàn Thị Mỹ Linh24/04/200012 A33.451.65.544
144194Hà Thị Linh23/12/200012 A355.753.46.542.5
144195Lê Thị Linh24/10/200012 A35.23.52.46.55.752.5
144196Lê Văn Linh9/11/200012 A32.832.654.251.5
144197Lưu Thị Linh02/12/200012 A34.64.752.843.53.5
144198Phạm Thị Khánh Linh16/05/200012 A32.832.22.533.5
144199Lê Thị Thùy Linh14/01/200012 A42.642.63.52.752
144200Lê Thị Thùy Linh14/04/200012 A42.862.666.757.75
144201Đàm Thị Thùy Linh28/09/200012 A53.65.52.2567.75
144202Phạm Thùy Linh24/11/200012 A52.85.752.476.755.75
144203Hoàng Ngọc Linh02/04/200012 A62.85.52.257.258
144204Vũ Thị Linh15/01/200012 A641.75355.257.5
144205Trịnh Thị Trúc Linh03/06/200012 A73.22.455.755.25
144206Lê Thị Linh22/10/200012 A91.83.752568
144207Lê Thị Diệu Linh16/08/200012 A94.25.54466
144208Nguyễn Thị Linh30/11/200012 A104.25.75366.257.75
144209Vũ Thị Linh24/11/200012 A104.453.656.757.5
144210Trịnh Thị Loan13/05/200012 A43.26.5255.758
144211Trịnh Thị Loan11/01/200012 A1034.253.267.258
144212Hoàng Long23/04/200012 A23.851.8332.5
144213Trịnh Hoàng Long14/10/200012 A32.62.2523.523
144214Trịnh Xuân Long24/09/200012 A92.83.252.6457.75
144215Trịnh Tất Luân16/01/200012 A63.23.52.253.56.75
144216Lê Thị Lực01/03/200012 A63.453.666.57.75
144217Hoàng Văn Lương14/12/200012 A10245.56.75
144218Nguyễn Hồng Lượng25/12/200012 A25.64.53652.5
144219Lê Văn Lượng18/07/200012 A526.5498.757.25
144220Đàm Quang Lượng28/09/200012 A93.62.53.456.757.5
144221Trịnh Thị Lý01/02/200012 A45.43.55.644.53.5
144222Lại Thị Lý29/02/200012 A62.862.4467.5
144223Trần Thị Lý14/04/200012 A74.22.6446.5
144224Nguyễn Thị Mai22/10/200012 A275.53.654.53.5
144225Nguyễn Thị Thảo Mai6/11/200012 A354257.756.5
144226Lê Thị Mai24/01/200012 A53.43.52.876.56.75
144227Trịnh Thị Mai10/01/200012 A52.443.468.757.25
144228Lê Thị Mai12/05/200012 A8243.6588
144229Phạm Hồng Mạnh11/06/200012 A17.43.5477.254
144230Nguyễn Thiện Mạnh17/04/200012 A26.23.52.25.53.55
144231Nguyễn Kim Mạnh04/11/200012 A56.23.75354.53.5
144232Nguyễn Văn Mạnh02/03/199912 A9VVV
144233Trịnh Đình Mạnh17/10/200012 A943.252.4576.75
144234Trịnh Hữu Mạnh25/10/200012 A92.82.53.855.56.5
144235Hồ Xuân Minh02/10/200012 A15.62.51.8543
144236Lưu Bá Minh17/04/200012 A262.253.26.7554
144237Bùi Đức Minh26/10/200012 A33123.52.252.5
144238Đỗ Công Minh29/09/200012 A45.5VVV
144239Trịnh Thị Nhật Minh01/10/200012 A52.64.237.257.25
144240Trương Thị Minh10/10/200012 A91.23.52.254.757
144241Lê Văn Minh11/03/200012 A105.842.676.253
144242Lê Hoàng Nam01/09/200012 A4VVV
144243Lê Đình Nam01/09/200012 A55.434.663.54
144244Nguyễn Phương Nam27/09/199912 A9VVV
144245Lê Thị Năm25/04/200012 A73.45.556.532.5
144246Trịnh Thị Quỳnh Nga14/03/200012 A34.26.53VVV
144247Lưu Thị Nga17/04/200012 A43.24.56.657.758.25
144248Trịnh Thị Nga07/05/200012 A72.84655.257.5
144249Trịnh Thị Ngân01/11/200012 A52.86367.57.25
144250Lê Huy Nghị03/07/200012 A63.63.5345.56.75
144251Lê Thị Ngoan05/04/200012 A7243.2567.5
144252Trần Minh Ngọc16/04/200012 A35.83.752.44.547.5
144253Trịnh Thị Ngọc17/07/200012 A835.5346.257
144254Trịnh Thị Bích Ngọc30/07/200012 A83.43.5356.257.5
144255Lê Thị Hồng Ngọc30/08/200012 A926.253447.5
144256Lưu Thị Ngọc30/10/200012 A102.863.2668
144257Lê Trọng Nguyên01/02/200012 A37236.53.253.5
144258Lê Văn Nguyên30/10/199912 A10322.244.55
144259Phan Thị Nhàn12/02/200012 A102.853.245.257.5
144260Nguyễn Hữu Nhật12/06/200012 A1035.75366.757.5
144261Nguyễn Thị Uyển Nhi10/10/200012 A17.85.57.454.256.25
144262Lê Uyên Nhi25/09/200012 A32.84455.56
144263Lê Thị Hồng Nhung08/10/200012 A15.62.253.275.53
144264Nguyễn Thị Hồng Nhung07/10/200012 A2458.644.757.25
144265Đỗ Thị Hồng Nhung10/04/200012 A42.82.252.256.57.75
144266Nguyễn Thị Nhung21/10/200012 A4251.875.258
144267Trịnh Thị Nhung07/07/200012 A4323.25.544
144268Trịnh Thị Nhung16/04/200012 A736278.258.25
144269Lê Hồng Nhung18/09/200012 A92.822.245.756.75
144270Nguyễn Thị Nương01/06/200012 A351.535.53.254
144271Trần Thị Oanh07/08/200012 A524.5267.58
144272Bùi Thị Tố Oanh31/01/200012 A62.642.433.256
144273Lê Văn Phi23/05/200012 A4VVV
144274Nguyễn Quang Phú10/09/200012 A231.8VVV
144275Trịnh Văn Phúc11/08/200012 A25.41.52.23.53.54
144276Trần Thị Phúc01/09/200012 A5251.437.58.25
144277Nguyễn Hồng Phúc23/05/200012 A72.6334.57.5
144278Lê Thị Phước05/12/200012 A17.221.88.2572
144279Nguyễn Thu Phương30/08/200012 A157.57.455.56.5
144280Nguyễn Thị Phương02/05/200012 A25.47.57.2467.5
144281Chu Minh Phương25/04/200012 A332.2224
144282Đoàn Thị Phương28/01/200012 A53.634.6787.75
144283Hoàng Thị Phương23/03/200012 A53.26.56.655.57.25
144284Hoàng Thị Phương30/07/200012 A52.625.267.758
144285Lê Thị Phương28/01/200012 A61.44.51.845.58.75
144286Lê Văn Phương29/01/200012 A63.821.4354.75
144287Trịnh Đức Phương31/03/200012 A72.21.434.56
144288Lê Thị Phượng10/08/200012 A33.82.525.252.53.5
144289Nguyễn Thị Phượng30/06/200012 A53.67.53.467.57.75
144290Lê Thị Phượng26/07/200012 A84.45.753.456.756.5
144291Nguyễn Văn Quang15/01/200012 A2653.2753.5
144292Lê Ngọc Quang28/06/200012 A82.65.52.854.756.25
144293Lê Đình Quang11/03/200012 A1024.5364.257.25
144294Lưu Vũ Quý14/01/200012 A62.452.434.55.75
144295Trần Thị Kim Quyền21/02/200012 A17.28.58.875.257.5
144296Đào Thị Quỳnh19/10/200012 A34.82.52.64.54.256.5
144297Trịnh Phương Quỳnh24/11/200012 A34.45.52.2525
144298Trịnh Thị Quỳnh07/05/200012 A34.65.752.63.523.5
144299Trịnh Thị Quỳnh15/07/200012 A445.54.256.57.5
144300Lưu Thúy Quỳnh22/04/200012 A53.26.5556.757.5
144301Trịnh Thị Như Quỳnh13/03/200012 A52.262.667.257.25
144302Lê Thị Quỳnh01/04/200012 A72.45.52.443.55.5
144303Nguyễn Thị Như Quỳnh12/05/200012 A73.65365.256
144304Trần Thị Quỳnh20/07/200012 A83.65.25236.57
144305Nguyễn Thị Quỳnh11/11/200012 A103.63.252.84.753.54
144306Trần Thị Sen28/03/200012 A425.53.245.757.75
144307Lê Mai Sinh24/06/200012 A45.413.530.5
144308Nguyễn Thị Sinh01/05/200012 A74.45356.58.75
144309Nguyễn Hồng Sơn19/12/200012 A1034.753.266.757.25
144310Lưu Đình Tài20/02/199912 A73.42.856.257.5
144311Lưu Thị Tâm23/03/200012 A74.633.454.257.25
144312Mai Văn Tâm20/08/200012 A92.42.753.256.257.25
144313Lê Minh Tân02/01/200012 A14.81.251.84.752.253
144314Nguyễn Thị Thắm22/01/200012 A17.434.28.2543
144315Đỗ Văn Thắng04/06/200012 A83.86358.58
144316Đỗ Văn Thắng13/10/200012 A92.61.25255.58
144317Phạm Thị Thanh12/10/200012 A19.22.753.67.257.754
144318Trịnh Thị Thanh07/11/200012 A85.45466.757.25
144319Hà Ngọc Thành06/04/200012 A25.842.22.53.757.5
144320Trịnh Thị Thành12/03/200012 A265.253.265.257.75
144321Trịnh Duy Thành06/09/200012 A93.221.255.755
144322Lê Thị Thu Thảo09/01/200012 A18.63.5389.753.5
144323Vũ Thị Phương Thảo11/08/200012 A16.26.53.645.756.25
144324Lê Thị Thảo19/01/200012 A53.68.5377.56.5
144325Trần Thị Thảo01/04/200012 A75.85.51.856.257.5
144326Đỗ Thị Thảo06/10/200012 A83.44.53.456.256.5
144327Nguyễn Phương Thảo18/06/200012 A83.85335.256.25
144328Trịnh Thị Thảo16/07/200012 A84.83.752.446.756.25
144329Nguyễn Văn Thế25/07/200012 A25.63.51.6544.5
144330Lê Đắc Thiện17/06/200012 A82.63.52.445.56
144331Lê Quang Thịnh19/06/200012 A86.22.252.87.54.753
144332Nguyễn Xuân Thọ05/12/200012 A25.831.8644.5
144333Lê Thị Thoa05/09/200012 A43.84.5266.258.75
144334Nguyễn Thị Thoa05/02/200012 A73.23.2557.25
144335Trịnh Thị Thơm29/02/200012 A62.832.626.257.5
144336Lê Thị Thơm18/12/200012 A104.63.52.444.756.5
144337Nguyễn Thị Thu25/01/200012 A52.85.75358.56.75
144338Lê Thị Thu28/06/200012 A83.46379.758.75
144339Lê Thị Thu15/11/200012 A102.85.5355.255.75
144340Vũ Thị Thư21/04/200012 A37.852.26.54.754.5
144341Nguyễn Thị Thư07/08/200012 A83.24.751.869.57
144342Nguyễn Thị Thuận02/01/200012 A53.262.867.257.25
144343Trịnh Xuân Thức20/09/200012 A92.81.51.634.57
144344Lại Thị Thương29/04/200012 A268765.757.25
144345Lê Thị Thương06/03/200012 A26.233.86.2533
144346Lê Thị Lệ Thương26/12/200012 A24.444.272.53
144347Nguyễn Thị Thương09/07/200012 A35.44.53.23.753.55.5
144348Nguyễn Thị Thương15/01/200012 A435.52.2532.5
144349Trịnh Thị Thương03/10/200012 A62.24.52.454.55.75
144350Lường Thị Thương02/10/200012 A94.26.52.875.758
144351Trịnh Thị Diệu Thúy11/08/200012 A15.464.45.257.252
144352Nguyễn Thị Thúy13/06/200012 A53.26265.756.25
144353Trịnh Thị Hồng Thúy22/07/200012 A52.68566.757.75
144354Hà Thị Thùy18/03/200012 A735.5454.257
144355Lê Thu Thùy07/11/200012 A103.451.854.256.75
144356Hồ Thị Thủy21/03/200012 A53.473.2657.75
144357Lê Thị Thủy24/04/200012 A73.61.266.757.25
144358Lê Thị Thủy15/05/200012 A732.44.251.53.5
144359Vũ Thị Thủy Tiên21/08/200012 A53.672.877.756.75
144360Nguyễn Văn Tiến30/09/200012 A41.823.53.252.5
144361Phạm Bá Tiến03/07/200012 A612.52.4447.25
144362Phạm Minh Tiến26/06/200012 A82.26.52.277.758.25
144363Lưu Thị Tỉnh26/03/200012 A26.6536.758.54
144364Nguyễn Đức Toàn02/01/200012 A15.22.2653.5
144365Trịnh Trọng Tới19/04/200012 A712.8Ð3.58.25
144366Lữ Huyền Trâm23/09/200012 A2647.46.52.252.5
144367Lê Thị Ngọc Trâm02/12/200012 A33.43.753.24.535
144368Đặng Hà Trang26/02/200012 A15.474.654.56.5
144369Lê Thị Huyền Trang18/02/200112 A32.43.52.62.54.52.5
144370Trịnh Thị Trang20/05/200012 A42.84.51.4422
144371Trịnh Thị Phương Trang03/12/200012 A62.442Ð67.5
144372Hà Thị Trang01/01/200012 A60.872.855.257.25
144373Lê Thị Trang28/04/200012 A73.842.2564.75
144374Trịnh Thị Trang28/07/200012 A82.24.752.678.757.5
144375Trịnh Thị Huyền Trang20/09/200012 A93.84.5345.57.75
144376Lê Minh Trí03/05/200012 A6222.834.55.75
144377Trịnh Xuân Trình30/04/200012 A18.63.68.57.254
144378Trịnh Đình Trọng22/01/200012 A42.42.655.257.25
144379Lê Đắc Trung23/02/200012 A63.62.251.845.255.75
144380Lê Văn Trung01/03/200012 A62.44.53.2567.75
144381Mai Chí Trung29/04/200012 A71.81.6VVV
144382Trịnh Huy Trung29/08/200012 A92.623.23.524.5
144383Nguyễn Xuân Trường17/03/200012 A23.432.63.532
144384Nguyễn Hữu Trường02/04/200012 A32.81.251.6433
144385Phạm Văn Trường28/02/200012 A61.83.25367.57.25
144386Lê Văn Trường26/05/200012 A72.22.84.254.752
144387Nguyễn Đăng Trường19/12/200012 A103.42.52533
144388Trịnh Thị Tú25/01/200012 A25.233.863.52.5
144389Trịnh Xuân Tú15/01/200012 A62.252.235.758.25
144390Phạm Văn Tuấn20/06/200012 A82.643.667.757.5
144391Nguyễn Văn Tuấn11/03/200012 A102.63.252.644.755.75
144392Phạm Văn Tuấn14/12/200012 A102.85.51.455.256
144393Lê Thanh Tùng02/06/200012 A32.81.253.532.5
144394Nguyễn Văn Tùng15/03/200012 A42.82.833.756.25
144395Phạm Quang Tùng15/03/200012 A72.61.25334.755.25
144396Nguyễn Ngọc Tùng18/11/200012 A104.635.424.255.75
144397Trịnh Thị Hồng Tươi13/12/200012 A16.86.5766.56.75
144398Nguyễn Thiện Tường23/01/200012 A631.752.246.55.75
144399Lương Kim Tuyến24/08/200012 A91.45.51.454.756.75
144400Lê Thị Tuyến12/08/200012 A103.453.2656
144401Trịnh Thị Tuyết11/11/200012 A103.254466.5
144402Lại Thị Tố Uyên25/12/200012 A536.755.465.757
144403Lưu Linh Vân15/04/200012 A15.66.758.657.257
144404Trịnh Ánh Vân07/11/200012 A156.57.464.756.25
144405Lê Thị Thảo Vân20/11/200012 A43.42.4677.75
144406Lê Thị Thảo Vân09/02/200012 A53.66.54.876.758
144407Lại Anh Văn17/02/200012 A61.843.246.756.25
144408Lê Anh Văn21/10/200012 A92.664.245.55.75
144409Lê Văn Việt16/12/200012 A46.252.65.57.254
144410Đỗ Văn Việt01/10/199912 A62.23.52.834.56.75
144411Đào Văn Vinh18/05/200012 A73.24.52.83.52.753.5
144412Lê Quang Vinh01/06/200012 A73.42.445.257
144413Nguyễn Hà Vũ09/11/200012 A162.52.875.52.5
144414Lê Văn Trường Vũ02/09/200012 A94.23.753.876.57.5
144415Trần Hữu Vương06/10/200012 A837.252.678.757.5
144416Lưu Thị Xuân12/01/200012 A15.24.753.473.253
144417Trịnh Văn Trường Xuân21/06/200012 A283.252.68.256.752.5
144418Trịnh Thị Xuân30/07/200012 A82.252.6796.75
144419Lê Thị Xuân12/10/200012 A1035.51.253.755.5
144420Trịnh Hải Yến11/03/200012 A166.55.66.523.5
144421Lê Thị Yến09/04/200012 A43.46.752.857.257
144422Lê Thị Yến13/02/200012 A63.24.253.657.757.75

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *