Đáp án thi THPTQG
HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ THI THPT QG LẦN 2
30/01/2018
Đáp án thi THPTQG
ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH THI THPT QG LẦN 2
30/01/2018
Hiện tất cả
Đáp án thi THPTQG

Đáp án thi THPTQG

SỞ GD & ĐT THANH HÓA                                 ĐỀ KIỂM TRA KT THI THPTQG LẦN 2

TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2                              MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

                                                                                  Thời gian làm bài 50 phút

                                                                                 (Đề thi này gồm có 4 trang)

Mã đề: 123

 

Họ, tên thí sinh:……………………………………………….SBD:…………………..

 

Câu 1. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội

 1. A. bằng pháp luật.     bằng chính sách. C. bằng đạo đức.         D. bằng chính trị.

Câu 2. Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ để nhân dân bầu ra những người

 1. A. đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nước.
 2. có trách nhiệm thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nước.
 3. có khả năng thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nước.
 4. có chuyên môn thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nước.

Câu 3. Huyện A có chính sách khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ công của địa phương là nhằm

 1. nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhà nước.
 2. khai thác nguồn vốn của người dân ở địa phương.
 3. C. tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương.
 4. tạo thêm nhiều của cải vật chất cho xã hội.

Câu 4. Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước ta chủ trương

 1. giữ gìn và phát huy các vườn quốc gia. B. bảo vệ rừng đầu nguồn.
 2. mở rộng diện tích rừng. D. ngăn chặn việc săn bắt các loài động vật.

Câu 5. Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ?

 1. A. Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.
 2. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.
 3. Đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ đời sống.
 4. Tập trung phát triển lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tiên tiến.

Câu 6. Sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, được gọi là

 1. di sản văn hóa vật thể. B. di sản văn hóa phi vật thể.
 2. di tích lịch sử – văn hóa. D. sản phẩm văn hóa.

Câu 7. Di sản văn hóa phi vật thể nào dưới đây ở nước ta hiện nay đã được UNESCO vinh danh?

 1. A. Hát xoan. Hát chèo. C. Múa rối nước.            D. Hát cải lương.

Câu 8. Nhà nước chủ trương đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học và công nghệ nào dưới đây?

 1. Khoa học tự nhiên, công nghệ vũ trụ. B. Khoa học nhân văn, công nghệ thông tin.
 2. C. Khoa học xã hội, công nghệ vật chất mới. Khoa học y dược, công nghệ sinh học.

Câu 9. Anh A có hành vi câu kết với người nước ngoài, phát tán tài liệu nói xấu Nhà nước. Hành vi của anh A là

 1. phản bội Tổ quốc. B. lật đổ chính quyền nhân dân.
 2. xâm phạm an ninh quốc gia. D. cung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài.

Câu 10. Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về sức mạnh dân tộc?

 1. A. Sức mạnh của văn hóa tinh thần và vật chất của dân tộc. Sức mạnh của quân sự.
 2. Sức mạnh của khoa học và công nghệ. C. Sức mạnh của hệ thống chính trị.

Câu 11. Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương ( APFC) năm

 1. 1996. B. 1997.                               C. 1998.                        D. 1999.

Câu 12. Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mĩ năm

 1. 1990.   B. 1995.                            C. 1997.                           D. 2000.

Câu 13. Công dân khi vi phạm pháp luật hình sự phải chấp hành hình phạt của

 1. A. Tòa án nhân dân. Hội đồng nhân dân.
 2. đại biểu nhân dân. D. Uỷ ban nhân dân.

Câu 14. Việc khám xét chỗ ở của công dân phải tuân theo đúng

 1. nguyện vọng của nhà chức trách. B. trình tự thủ tục của pháp luật.
 2. khả năng của người quản lí. D. tính chất mức độ của vi phạm.

Câu 15. Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của người khác chỉ được thực hiện theo

 1. yêu cầu của bưu điện. B. đề xuất của người gửi.
 2. C. quy định của pháp luật. kiến nghị của người nhận.

Câu 16. Theo quy định của pháp luật, thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc là điều kiện để khắc phục sự chênh lệch về

 1. tập tục địa phương. B. thói quen vùng miền.
 2. C. trình độ phát triển. nghi lễ tôn giáo.

Câu  17. Theo quy định của pháp luật, mức độ sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mọi công dân phụ thuộc vào

 1. nguyện vọng của cá nhân. B. khả năng của mỗi người.
 2. nhu cầu cụ thể. C. sở thích riêng biệt.

Câu 18. Học sinh điều khiển xe mô tô đến trường không đội mũ bảo hiểm là vi phạm

 1. dân sự. B. hành chính. C. quy chế.                     D. công vụ.

Câu 19. Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ vốn đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc về

 1. tín ngưỡng. B. truyền thống.  C. kinh tế.                  D. tôn giáo.

Câu 20. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác để

 1. A. dập tắt vụ hỏa hoạn. tiếp thị sản phẩm đa cấp.
 2. tìm đồ đạc bị mất trộm. D. thăm dò tin tức nội bộ.

Câu 21. Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là nội dung quyền bình đẳng trong

 1. lĩnh vực kinh doanh. B. tìm kiếm việc làm.
 2. tuyển dụng lao động. D. đào tạo nhân lực.

Câu 22. Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân Không được thực hiện theo cơ chế

 1. dân kiểm tra. B. dân bàn. C. dân quản lí.                  D. dân biết.

Câu 23. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân quy định việc bắt và giam, giữ người chỉ được thực hiện khi có quyết định hoặc phê chuẩn của

 1. Tổng thanh tra. B. Hội đồng nhân dân.  C. Viện kiểm sát.     D. Ủy ban nhân dân.

Câu 24. Khi lấn chiếm một phần đất lưu thông để xây nhà ở, công dân phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

 1. A. Hành chính. Công vụ. C. Hình sự.                D. Kỉ luật.

Câu 25. Mặc dù bị bạn xấu dụ đỗ, lôi kéo nhiều lần nhưng học sinh E vẫn kiên quyết không tham gia cổ vũ đua xe. Học sinh E đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

 1. A. Tuân thủ pháp luật. Sử dụng pháp luật.
 2. Thi hành pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.

Câu 26. Không đồng tình với một số ý kiến trong việc đề nghị bổ sung hình thức bán hàng đa cấp vào luật, chị A viết bài bày tỏ quan điểm của mình trên mạng xã hội. Chị A đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

 1. Thực thi quyền tự chủ phán quyết. B. Chủ động đàm phán.
 2. C. Tự do ngôn luận. Tham gia quản lí nhà nước, xã hội.

Câu 27. Giám đốc H điều động toàn bộ nhân viên đến cồn ty X để chuẩn bị tổ chức hội nghị khách hàng. Cuối buổi một nhân viên phát hiện mất điện thoại, giám đốc H yêu cầu bảo vệ khóa cửa ra vào rồi cùng trưởng phòng S kiểm tra tư trang của mọi người. Chồng nhân viên B đến đón vợ nhưng bị bảo vệ ngăn cản. Lời qua tiếng lại, hai bên quát nạt, mắng chửi nhau thậm tệ. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân?

 1. Chồng cô B và bảo vệ.
 2. B. Giám đốc H, trưởng phòng S, chồng cô B và bảo vệ.
 3. Giám đốc H và trưởng phòng S.
 4. Giám đốc H, trưởng phòng S và chồng cô B.

Câu 28. Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi xâm phạm tới quan hệ nhân thân phải chịu trách nhiệm

 1. A. dân sự. hành chính. C. quản thúc.                     D. truy tố.

Câu 29. Thấy chị M thường xuyên đi làm muộn nhưng cuối năm vẫn nhận chế độ khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chị B nghi ngờ chị M có quan hệ tình cảm với giám đốc K nên đã báo cho vợ giám đốc biết. Do ghen tuông, vợ giám đốc yêu cầu trưởng phòng P theo dõi chị M và bắt chồng đuổi việc chị. Nể vợ, giám đốc K ngay lập tức sa thải chị M. Những ai dưới đây đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động?

 1. Vợ chồng giám đốc K, trưởng phòng P và chị M.
 2. B. Giám đốc K và chị M.
 3. Vợ chồng giám đốc K và trưởng phòng P.
 4. Giám đốc K, trưởng phòng P và chị M.  

Câu 30. Công dân vi phạm pháp luật hành chính trong trường hợp nào dưới đây?

 1. Vận chuyển hàng quốc cấm. B. Giao hàng sai thời hạn.
 2. C. Hút thuốc lá nơi công cộng. Nghỉ việc không lí do.

Câu 31. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực

 1. A. Nhà nước. cộng đồng. C. xã hội.                     D. tập thể.

Câu 32. Những quy tắc sử xự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

 1. A. Tính quy phạm phổ biến. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.
 2. Tính quyền lực, bắt buộc chung. D. Tính kỉ luật nghiêm minh.

Câu 33. Do không hài lòng với mức tiền bồi thường đất đai sau giải tỏa, ông B nhiều lần yêu cầu được gặp lãnh đạo xã Y. Cho rằng ông B cố tình gây rối, bảo vệ Uỷ ban nhân dân xã đã mắng chửi và đuổi ông về nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bảo vệ đã đánh ông B gãy tay và đẩy xe máy của ông xuống hồ. Bảo vệ Uỷ ban nhân dân xã Y không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

 1. Được pháp luật bảo hộ về danh dự. B. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.
 2. Bất khả xâm phạm về tài sản. D. Bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 34. Theo quy định của pháp luật, công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình để tìm kiếm việc làm là thể hiện bình đẳng

 1. khi giao kết hợp đồng lao động. B. giữa nội bộ người lao động với nhau.
 2. về tuân thủ quy trình lao động. D. trong thực hiện quyền lao động.

Câu 35. Các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt thể hiện pháp luật có vai trò

 1. hình thức đề cao quyền lực. B. công cụ trấn áp nhân dân.
 2. C. phương tiện quản lí xã hội. mục tiêu trấn an dư luận.

Câu 36. Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức làm những gì mà pháp luật

 1. yêu cầu. B. khuyến khích. C. chỉ định.           D. cho phép.

Câu 37. Mọi thí sinh là người dân tộc thiểu số đều được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh đại học là thể hiện bình đẳng về

 1. nghĩa vụ. B. bổn phận.  C. quyền.                D. trách nhiệm.

Câu 38. Theo quy định của pháp luật, bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị

 1. tung tin nói xấu người khác. B. thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.
 2. tổ chức phát tán bí mật gia truyền. D. tham gia tranh chấp đất đai.

Câu 39. Theo quy định của pháp luật, cơ quan nào dưới đây có thẩm quyền ra quyết định hoặc phê chuẩn lệnh bắt và giam, giữ người?

 1. A. Viện kiểm sát. Uỷ ban nhân dân. C. Chính phủ.           D. Quốc hội.

Câu 40. Anh A và anh B là nhân viên phòng chăm sóc khách hàng của công ty X. Vì anh A có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và làm việc hiệu quả hơn anh B nên được giám đốc xét tăng lương sớm. Giám đốc công ty X đã thực hiện đúng nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

 1. A. Thực hiện quyền lao động. Nâng cao trình độ.
 2. Thay đổi nhân sự. D. Tuyển dụng chuyên gia.

 

 

………………………………………..HẾT……………………………………………

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *