DSC_0094
BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017
25/05/2017
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT 27 ĐIỂM TRỞ LÊN THEO KHỐI TRONG KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
12/08/2017
Hiện tất cả

Điểm trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Định 2 là 19,8 điểm, có 373 thí sinh trúng tuyển, có 9 lớp 10. Và tựu trường theo lịch của sở GD và ĐT Thanh Hoá là sáng thứ 3 ngày 22/8/2017. Dưới đây là danh sách các thí sinh trúng tuyển vào lớp 10.

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Hộ khẩu thường trú
1 Nguyễn Khánh Diệu 22/02/2002 Nam Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
2 Trịnh Thị ánh Tuyết 02/05/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
3 Nguyễn Anh Dũng 19/04/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
4 Phạm Thị Huyền Trang 08/01/2002 Nữ Yên Trung, Yên Định, Thanh Hóa
5 Phạm Thị  Liên 04/08/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
6 Trịnh Thị ánh Nguyệt 26/08/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
7 Phạm Thị Thanh Vân 21/11/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
8 Vũ Quang Tuấn Anh 17/01/2002 Nam Yên Phú, Yên Định, Thanh Hóa
9 Bùi Quốc Khánh 10/10/2002 Nam Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
10 Nguyễn Hoàng Vân 17/09/2002 Nam Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
11 Vũ Thị Kim Anh 17/02/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
12 Vũ Thị Trang 17/10/2002 Nữ Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
13 Vũ Thị Kim Anh 05/04/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
14 Trịnh Vũ Thái Sơn 17/10/2002 Nam Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
15 Trịnh Bá An 04/05/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
16 Trịnh Xuân Thành 28/01/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
17 Nguyễn Tùng Dương 01/09/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
18 Lê Thị Hiền 30/06/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
19 Nguyễn Hồng Nhung 02/06/2002 Nữ Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
20 Đỗ Khánh Phượng 02/03/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
21 Trần Vân Anh 22/08/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
22 Trần Minh Quân 10/03/2002 Nam Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
23 Nguyễn Thùy Dương 05/09/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
24 Lê Thị Hải Yến 19/05/2002 Nữ Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
25 Nguyễn Thị Khánh Huyền 04/06/2002 Nữ Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
26 Lưu Văn Tùng 15/11/2002 Nam Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
27 Lưu Thị Nhung 01/03/2002 Nữ Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
28 Lê Thị Quỳnh 12/05/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
29 Lê Thị Linh 03/09/2002 Nữ Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
30 Trịnh Xuân Tùng 01/01/2002 Nam Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
31 Nguyễn Thị Huyền My 24/05/2002 Nữ Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
32 Lưu Thị Hồng Anh 03/04/2002 Nữ Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
33 Nguyễn Hải Nam 07/02/2002 Nam Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
34 Lê Tiến Thành 29/08/2002 Nam Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa
35 Lê Thu Thủy 22/06/2002 Nữ Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
36 Nguyễn Thiện Ước Linh 19/10/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
37 Lưu Như Quỳnh 13/03/2002 Nữ Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
38 Nguyễn Hà Trang 20/08/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
39 Vũ Thị Đài Trang 22/05/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
40 Trần Tuấn Anh 05/07/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
41 Nguyễn Dương Đạt 29/07/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
42 Trịnh Thị Ngọc ánh 08/09/2002 Nữ Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
43 Lê Thị Quỳnh Thi 20/10/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
44 Nguyễn Thị Thương 23/12/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
45 Lê Hoàng Vũ 11/11/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
46 Nguyễn Thị Diệu 26/03/2002 Nữ Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
47 Nguyễn Thị Nhung 02/11/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
48 Vũ Xuân Lợi 31/03/2002 Nam Yên Trung, Yên Định, Thanh Hóa
49 Phạm Thị Hương Giang 30/09/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
50 Nguyễn Văn Thắng 09/06/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
51 Trịnh Quốc  Trung 19/09/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
52 Lưu Thị Mai Anh 03/03/2002 Nữ Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
53 Trịnh Hữu Trường 17/02/2002 Nam Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
54 Dương Thị Yến 18/10/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
55 Hà Duy Khánh 21/06/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
56 Đỗ Tiến Sỹ 05/06/2002 Nam Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa
57 Nguyễn Thị Hà 04/05/2002 Nữ Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
58 Phạm Đức Anh 29/03/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
59 Vũ Văn Thoại 04/09/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
60 Phạm Ngọc Phong 15/09/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
61 Trịnh Thị Lê 02/12/2002 Nữ Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
62 Trịnh Thị Dương 17/12/2002 Nữ Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
63 Lê Thị Thúy 04/04/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
64 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 28/11/2002 Nữ Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
65 Thiều Thị Thảo 07/02/2002 Nữ Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
66 Trịnh Thị Dung 06/10/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
67 Nguyễn Thị Phương Anh 22/01/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
68 Trịnh Thị Nguyệt 22/04/2002 Nữ Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
69 Lê Thị Lan Hương 08/06/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
70 Trịnh Thu Hường 29/08/2002 Nữ Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
71 Lưu Thị Ngọc Huyền 06/02/2002 Nữ Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
72 Nguyễn Hữu Trường 09/08/2002 Nam Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
73 Lưu Doãn Quân 28/01/2002 Nam Yên Trung, Yên Định, Thanh Hóa
74 Lê Thị Thùy Dương 06/01/2002 Nữ Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
75 Hoàng Thị Mai Anh 30/04/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
76 Trần Quỳnh Anh 28/09/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
77 Lê Thị Duyên 26/02/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
78 Vũ Thị Quỳnh 06/10/2002 Nữ Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
79 Nguyễn Thị Hiền 23/03/2002 Nữ Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
80 Trịnh Huy Đạt 26/01/2002 Nam Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
81 Trịnh Thị Hiền 20/04/2002 Nữ Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
82 Vũ Thị Thanh Nhàn 24/01/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
83 Trịnh Minh Phúc 26/03/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
84 Đào Thị Mỹ Lệ 21/03/2002 Nữ Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa
85 Phạm Thị Tình 03/02/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
86 Trịnh Hồng Nhung 03/05/2002 Nữ Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
87 Nguyễn Văn Hoàng 15/04/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
88 Trịnh Thị Thùy Dương 20/11/2002 Nữ Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
89 Nguyễn Thị Quỳnh 02/10/2002 Nữ Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
90 Trịnh Văn Duy 01/01/2002 Nam Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
91 Hồ Xuân Mạnh 04/12/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
92 Trần Thị ánh Tuyết 26/07/2002 Nữ Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
93 Trịnh Năng Vương 11/07/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
94 Nguyễn Thị Huệ 17/12/2002 Nữ Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
95 Lê Văn Hiệp 28/05/2002 Nam Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
96 Lê Phương Trang 27/09/2002 Nữ Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
97 Lê Thị Mai Phương 31/01/2002 Nữ Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
98 Nguyễn Thị Bích Ngọc 18/10/2002 Nữ Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
99 Hà Thị Ngọc Anh 20/11/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
100 Nguyễn Thị Ngọc Anh 20/10/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
101 Trương Ngọc Trang 23/08/2001 Nữ Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
102 Nguyễn Hữu Hoàng 25/11/2002 Nam Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
103 Lê Thị Vân 28/04/2002 Nữ Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
104 Lưu Ngọc Khiêm 25/04/2002 Nam Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa
105 Nguyễn Tuấn Anh 11/08/2002 Nam Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
106 Trịnh Thị Nhung 04/03/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
107 Nguyễn Thị Hằng 09/06/2002 Nữ Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
108 Lê Hồng Lâm 02/10/2002 Nam Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
109 Nguyễn Thị Lan Anh 13/10/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
110 Trịnh Thị Bình 22/02/2002 Nữ Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
111 Trịnh Thị Phương Anh 21/03/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
112 Lê Thị Thoa 30/10/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
113 Lê Thị Tuyết 03/11/2002 Nữ Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
114 Trần Thị Tố Uyên 09/02/2002 Nữ Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
115 Nguyễn Thị Nhung 10/04/2002 Nữ Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
116 Lê Văn Quang 18/05/2002 Nam Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
117 Vũ Việt Hưng 19/04/2002 Nam Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
118 Trịnh Trung Thụ 25/10/2002 Nam Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
119 Trịnh Mai Vy 07/08/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
120 Phạm Tiến Dũng 04/01/2002 Nam Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
121 Đoàn Đức Long 19/08/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
122 Nguyễn Thanh Hằng 06/04/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
123 Lê Thị Thảo 13/05/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
124 Lê Đắc Hai 13/08/2002 Nam Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
125 Trịnh Thị Thu 09/08/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
126 Phạm Thị Hường 09/05/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
127 Nguyễn Văn Đức 05/10/2001 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
128 Trịnh Thị Hà Anh 30/05/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
129 Trịnh Thị Diễm Quỳnh 17/05/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
130 Lê Hương Quỳnh 28/02/2002 Nữ Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
131 Trịnh Bá Thành 24/05/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
132 Trịnh Thị Oanh 26/09/2002 Nữ Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
133 Vũ Thị Hiền 19/09/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
134 Nguyễn Thị Nga 24/04/2002 Nữ Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
135 Lê Hữu Cường 27/08/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
136 Lê Văn Phúc 08/12/2002 Nam Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
137 Mai Nguyễn Ngọc Huy 20/11/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
138 Nguyễn Thị Hải 10/07/2002 Nữ Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
139 Trịnh Minh Dương 19/09/2002 Nam Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
140 Lê Văn Thảo 08/04/2002 Nam Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
141 Hoàng Thị Yến Ngọc 03/11/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
142 Lê Văn Phong 17/09/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
143 Trịnh Quang Kiên 24/05/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
144 Trịnh Thị Hảo 30/12/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
145 Lê Văn Thức 19/06/2002 Nam Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
146 Nguyễn ánh Như 16/01/2002 Nữ Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
147 Trịnh Xuân Huy 27/12/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
148 Lê Thị Thương 19/09/2002 Nữ Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
149 Trịnh Trọng Hưng 23/11/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
150 Trịnh Ngọc Tuấn Anh 20/11/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
151 Lê Thị Nhung 15/04/2002 Nữ Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
152 Đoàn Trọng Tú Anh 24/10/2002 Nam Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
153 Nguyễn Thị Hồng Trang 05/07/2002 Nữ Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
154 Nguyễn Đăng Phú 12/11/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
155 Nguyễn Thị Thu Hồng 23/01/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
156 Trịnh Thành Đạt 06/12/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
157 Phạm Khắc Huy 03/10/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
158 Nguyễn Thị Quỳnh Lan 08/07/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
159 Trịnh Thông Gia 07/08/2002 Nam Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa
160 Trịnh Thị Dung 22/02/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
161 Lưu Ngọc Đại 03/09/2002 Nam Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa
162 Lê Công Việt Hoàng 08/10/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
163 Lê Thị Thu Trang 17/06/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
164 Hoàng Thị Hà 02/01/2002 Nữ Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
165 Nguyễn Văn Cường 10/09/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
166 Lê Thị Thu Thảo 09/08/2002 Nữ Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
167 Nguyễn Như Quỳnh 14/12/2002 Nữ Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
168 Đinh Thị Tuyến 08/11/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
169 Lê Thị Thùy Linh 06/11/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
170 Trịnh Bá Quân 27/01/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
171 Nguyễn Thị Nhung 15/03/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
172 Trịnh Thị Nga 29/11/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
173 Lê Như Đức 21/02/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
174 Cáp Thị Thùy Trang 02/05/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
175 Mai Văn Kiên 17/10/2002 Nam Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
176 Mai Thu Trang 17/08/2002 Nữ Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa
177 Trương Thị Thanh 23/01/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
178 Lê Xuân Lợi 26/01/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
179 Nguyễn Xuân Đức 07/06/2002 Nam Yên Trung, Yên Định, Thanh Hóa
180 Phạm Văn Lương 19/10/2002 Nam Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
181 Trịnh Thị Ngọc 14/06/2002 Nữ Yên Trung, Yên Định, Thanh Hóa
182 Bùi Thị Kim Oanh 17/09/2002 Nữ Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
183 Hà Thị Phương Anh 14/01/2002 Nữ Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
184 Đào Thị Khánh Huyền 20/11/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
185 Lê Thị Chung Thủy 30/06/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
186 Lê Thị Ly 06/05/2002 Nữ Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
187 Phạm Thị Trang 10/10/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
188 Trịnh Thị Hồng 31/07/2002 Nữ Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
189 Trịnh Thị Kiều Oanh 28/12/2002 Nữ Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa
190 Phan Văn Huy 16/02/2002 Nam Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
191 Mai Xuân Tùng 15/08/2002 Nam Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
192 Trịnh Thị Hạnh 29/05/2002 Nữ Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
193 Nguyễn Văn Hải 06/08/2002 Nam Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
194 Ngô Văn Trọng 26/01/2002 Nam Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
195 Trịnh Hoàng Dương 13/06/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
196 Nguyễn Trọng Phúc 24/10/2002 Nam Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
197 Đàm Quang Hiếu 29/04/2002 Nam Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
198 Trịnh Ngọc Anh 07/04/2002 Nữ Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
199 Trần Thị Huyền 08/08/2002 Nữ Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
200 Lê Thị Kim Oanh 19/03/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
201 Lê Huy Hải 15/09/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
202 Trịnh Thị ánh Hồng 01/10/2002 Nữ Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
203 Trịnh Mạnh Hùng 01/12/2002 Nam Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
204 Trịnh Đình Hùng 08/05/2002 Nam Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
205 Đỗ Thị Thanh Bình 14/04/2002 Nữ Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
206 Lê Thị Hồng Ngọc 07/05/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
207 Vũ Thị Thanh 30/09/2002 Nữ Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
208 Nguyễn Huy Hoàng 24/08/2002 Nam Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
209 Mai Thị Phương 06/09/2002 Nữ Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
210 Nguyễn Ngọc Khánh 27/03/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
211 Trần Thị Nhung 18/03/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
212 Lưu Thị Phương 30/05/2002 Nữ Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
213 Lê Thị Phượng 21/08/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
214 Lê Thị Thu 14/04/2002 Nữ Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
215 Lê Thị Linh 28/08/2002 Nữ Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
216 Nguyễn Xuân Cường 02/11/2002 Nam Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
217 Lê Thị Thanh 12/11/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
218 Trịnh Thị Thanh 02/06/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
219 Lê Đình Hoài 12/09/2002 Nam Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
220 Lê Thị Thúy 27/02/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
221 Nguyễn Trọng Trường 21/02/2002 Nam Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa
222 Lê Thị Ngọc 20/04/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
223 Lê Thị Giang 16/01/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
224 Phạm Thị Thùy Dung 15/03/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
225 Trịnh Xuân Đại 29/09/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
226 Nguyễn Thị Kim Dung 22/10/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
227 Lê Thị Nguyệt Hà 19/05/2002 Nữ Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
228 Lưu Thế Sơn 04/02/2002 Nam Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
229 Lê Thị Phương 20/11/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
230 Lê Thị Bình 01/11/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
231 Nguyễn Thị Thúy Hồng 08/03/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
232 Lê Quang Vượng 18/04/2002 Nam Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
233 Lê Thị Kim Liên 27/09/2002 Nữ Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
234 Nguyễn Hữu Đạt 22/03/2002 Nam Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
235 Lê Hồng Việt 02/09/2002 Nam Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
236 Trịnh Trọng Thạch 15/12/2002 Nam Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
237 Lê Thị Huyền Trang 01/01/2002 Nữ Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
238 Lê Thị Minh 26/06/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
239 Lê Thị Hạnh 03/01/2002 Nữ Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
240 Nguyễn Trung Đức 30/10/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
241 Trịnh Văn Trường 01/05/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
242 Lưu Quang Công 02/03/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
243 Lê Thanh Tùng 10/03/2002 Nam Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
244 Ngô Thị Hồng Nhung 25/09/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
245 Trịnh Hồng Thành 02/02/2002 Nam Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
246 Ngọ Duy Thăng 26/05/2002 Nam Yên Phú, Yên Định, Thanh Hóa
247 Trịnh Tiên Phong 30/03/2002 Nam Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
248 Phạm Ngọc Hùng 03/05/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
249 Phạm Đức Dũng 09/11/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
250 Vũ Văn Hiếu 25/06/2002 Nam Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
251 Trịnh Thị Tuyết 07/05/2002 Nữ Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
252 Lê Trương Lương 14/06/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
253 Lê Hoàng Anh 22/10/2002 Nam Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
254 Lê Thị Trang 22/12/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
255 Nguyễn Đức Hiếu 17/07/2002 Nam Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
256 Nguyễn Văn Bình 07/08/2002 Nữ Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
257 Lưu Thị Ngọc Trâm 09/08/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
258 Lưu Thị Diệu Linh 27/10/2002 Nữ Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
259 Bùi Thị Khánh Huyền 11/03/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
260 Lê Hữu Thắng 29/04/2002 Nam Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
261 Lê Xuân Mạnh 04/10/2002 Nam Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
262 Trịnh Thị Hiền Lương 05/05/2002 Nữ Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
263 Lê Thị Trang 16/10/2002 Nữ Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
264 Lê Thị Nhi 21/10/2001 Nữ Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
265 Phạm Thị Hải Yến 14/09/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
266 Nguyễn Thị Liên 05/02/2002 Nữ Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
267 Trịnh Đình Đạt 10/01/2002 Nam Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa
268 Vũ Thế Độ 18/06/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
269 Nguyễn Trọng Quân 06/11/2002 Nam Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
270 Phạm Văn An 19/07/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
271 Trịnh Hồng Quân 10/06/2002 Nam Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
272 Trương Tuấn Kiệt 27/12/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
273 Lê Thị Phương Nam 11/07/2002 Nữ Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
274 Lê Duy Tự 18/11/2002 Nam Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
275 Lê Lưu Tùng 16/10/2002 Nam Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
276 Nguyễn Hải Ly 05/10/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
277 Bùi Đức Thuận 09/09/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
278 Trịnh Thị Ly 10/12/2002 Nữ Yên Trung, Yên Định, Thanh Hóa
279 Lại Văn Tiến 07/02/2002 Nam Yên Trung, Yên Định, Thanh Hóa
280 Lưu Đình Quân 02/11/2002 Nam Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
281 Ngô Đình Văn 30/06/2002 Nam Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
282 Trịnh Thị Oanh 17/07/2002 Nữ Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
283 Lê Thị Cảnh 10/05/2002 Nữ Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
284 Trịnh Văn Hiếu 28/07/2002 Nam Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
285 Lê Như Quỳnh 04/01/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
286 Nguyễn Anh Tuấn 06/02/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
287 Lê Đắc Duẫn 25/08/2002 Nam Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
288 Trần Thị Lành 27/04/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
289 Nguyễn Công Đạt 03/01/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
290 Trịnh Thị Dung 23/07/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
291 Nguyễn Thiện An 17/07/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
292 Lê Vân Anh 26/04/2002 Nữ Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
293 Nguyễn Thị Tuyết 11/12/2001 Nữ Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
294 Lê Xuân Trường 27/10/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
295 Lê Hữu Tình 11/04/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
296 Vũ Văn Hải 15/03/2001 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
297 Trịnh Anh Đức 13/10/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
298 Trịnh Đức Tuấn 09/09/2002 Nam Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
299 Lưu Thị Nguyệt 14/03/2002 Nữ Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
300 Đỗ Thị Thùy Trang 20/04/2002 Nữ Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
301 Nguyễn Trọng Khánh 23/11/2002 Nam Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
302 Trịnh Đức Hữu 21/10/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
303 Lê Thị Duyên 22/06/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
304 Nguyễn Thị Thảo 30/05/2002 Nữ Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa
305 Trương Thị Phương 20/03/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
306 Dương Thị Thu Thanh 11/11/2002 Nữ Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa
307 Lê Đình Sỹ 22/03/2001 Nam Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
308 Trịnh Thị Hà 07/05/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
309 Lê Đức Đông 01/01/2002 Nam Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
310 Nguyễn Xuân Thành 16/05/2002 Nam Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
311 Lê Thị Thanh Huyền 20/12/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
312 Lê Thị Chang 29/04/2002 Nữ Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
313 Nguyễn Văn Lương 19/10/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
314 Lưu Tuấn Anh 11/12/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
315 Lê Thị Thu Hăng 14/08/2002 Nữ Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
316 Bùi Văn Nguyện 19/09/2002 Nam Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
317 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 31/12/2002 Nữ Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
318 Lê Hữu Thế Anh 11/08/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
319 Nguyễn Thiện Hải 01/07/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
320 Lưu Ngọc Hoàng 08/12/2002 Nam Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
321 Bùi Quang Linh 08/08/2002 Nam Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
322 Bùi Văn Cao 21/07/2002 Nam Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
323 Trịnh Văn Thái 29/07/2002 Nam Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
324 Nguyễn Thị Nguyên 15/04/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
325 Lê Văn Anh 04/12/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
326 Lê Thị Minh Chính 30/04/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
327 Phạm Thị Trang 26/10/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
328 Trịnh Thành Vinh 05/09/2002 Nam Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa
329 Lê Văn Cương 17/02/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
330 Hoàng Ngọc Hiệp 09/12/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
331 Nguyễn Thị Mai 02/09/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
332 Lê Thị Huyền 08/10/2002 Nữ Yên Phú, Yên Định, Thanh Hóa
333 Trần Quốc Triệu 23/12/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
334 Nguyễn Thị Hòe 22/07/2002 Nữ Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
335 Nguyễn Hữu Hưng 25/11/2002 Nam Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
336 Lê Thị Thúy 04/10/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
337 Trịnh Đình Quân 20/03/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
338 Nguyễn Văn Hải 27/01/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
339 Lê Thị Linh 17/08/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
340 Nguyễn Thị Ngọc 16/12/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
341 Nguyễn Tuấn Anh 08/03/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
342 Trịnh Thị Nguyệt 30/08/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
343 Nguyễn Công Tuấn 10/08/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
344 Lê Diệu Linh 11/01/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
345 Nguyễn Thị Hằng 20/04/2002 Nữ Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
346 Nguyễn Văn Tài 09/06/2002 Nam Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
347 Nguyễn Thị Phương Anh 14/03/2002 Nữ Yên Trung, Yên Định, Thanh Hóa
348 Lê Văn Hiệu 10/08/2002 Nam Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
349 Lê Thị Quyên 11/08/2002 Nữ Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
350 Nguyễn Thị Thúy 11/11/2002 Nữ Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
351 Vũ Thị Quỳnh 24/08/2001 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
352 Nguyễn Thị Nguyệt 10/12/2002 Nữ Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
353 Trịnh Gia Hùng 28/12/2002 Nam Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
354 Nguyễn Thị Hường 09/07/2002 Nữ Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
355 Nguyễn Văn Nam 02/12/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
356 Vũ Văn Thuyên 02/01/2002 Nam Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
357 Nguyễn Thuận Tú 08/06/2002 Nam Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
358 Nguyễn Thị Lan Hương 18/04/2002 Nữ Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
359 Nguyễn Thanh Hải 24/11/2002 Nam Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
360 Phạm Văn Bắc 13/09/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
361 Lê Hùng Phúc 06/12/2002 Nam Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
362 Lê Văn Hiếu 12/02/2002 Nam Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
363 Đỗ Thị Vân 30/08/2002 Nữ Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
364 Trịnh Đình Tuấn 05/06/2001 Nam Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
365 Phạm Thị Linh 17/08/2002 Nữ Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa
366 Trịnh Thị Lương 28/09/2002 Nữ Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
367 Nguyễn Thị Thu 26/04/2002 Nữ Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa
368 Trịnh Đình Tuấn 17/06/2002 Nam Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa
369 Nguyễn Xuân Vinh 16/06/2002 Nam Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
370 Nguyễn Thị Tươi 14/12/2002 Nữ Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa
371 Vũ Hoàng Tuấn 23/11/2002 Nam Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
372 Lê Hữu Dương 19/08/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa
373 Trịnh Đăng Phong 01/01/2002 Nam Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *